ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Program ochrony środowiska

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-07-06 12:52:27 Informacja ogłoszona dnia 2016-07-06 13:43:24 przez Lucjan Wygnaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego
 
Informuje
 
o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Raport za lata 2016 – 2018 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Stosownie do zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018, poz.799 ze zm.) organ wykonawczy województwa sporządza co dwa lata raport z wykonania programu.
 
 
Do pobrania:
 
 
pliki do pobrania ANKIETY
 
 
 
 
Dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą nr XXIX/450/17  uchwalił „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego.”
 
Na podstawie art. 43 yustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że uchwałą
nr XXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. został uchwalony „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”
 
Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się:
  • w siedzibie Departamentu Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
  • w wersji elektronicznej:
  • uchwała nr XXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017r.w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego i „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego " - pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego -pdf
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska wraz z uzasadnieniem - pdf
 
Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 163/2161/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. dokument pn.: „Raport za lata 2014 – 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012 – 2015  z perspektywą do 2019 roku”.
 
Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

  
Załączniki
 
Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko Programu ochrony środowiska
 
      Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 17 ust.2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) przekazał projekt Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska, do zaopiniowania Ministrowi Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 
PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 
 
Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku
 
      Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął i skierował do konsultacji projekt Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
 
      W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 22 listopada 2016 r. od godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
    Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2016-04-28 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-06 12:52:27
Wprowadził informację do BIP: Lucjan Wygnaniec Data udostępnienia informacji: 2016-07-06 13:43:24
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2019-05-24 15:15:40
Artykuł był wyświetlony: 4102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu