ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały Antysmogowe

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-09 11:19:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 11:21:51 przez Stanisław Smykaj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 18 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Lubuskiego  podczas XLVI sesji  podjął uchwały w sprawie:
- wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. , ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – XLVI/732/18,
- wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw – XLVI/733/18,
- wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw – XLVI/734/18.
     
 
 
 
           Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
Pliki do pobrania :
 
Zielona Góra, 30 kwietnia 2018 r.
DŚ.II.721.1.2.2018
OGŁOSZENIE
           Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów  w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw tj.:
 1. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 2. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarzemiasta Zielona Góra, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw;
 3. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw.
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 7 maja 2018r. do 28 maja 2018r.
            Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego www.bip.lubuskie.pl zakładka – ochrona środowiska – uchwały antysmogowe oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Wydział Pozwoleń i Programów  – pokój 327.
 
Uwagi i wnioski do projektów uchwał można składać w następujących formach:
 • pisemnie na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
           Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonych konsultacji, dnia 18 maja 2018r.  w  godzinach od 11.00  do 15.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze, odbędzie się konferencja pn. Smog – działania samorządu.
 
 
Do pobrania:
 
    
 
 
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 96 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) przekazuje do zaopiniowania projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów  w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw tj.:
 1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw;
 3. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta  i starosta są obowiązani do wydania  opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. Niewydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu uchwały ww .
 
Pliki do pobrania :
    
 
 
          Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)  Sejmik Województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
          Ponieważ prowadzone działania naprawcze przewidziane w uchwalonych programach ochrony powietrza dla stref województwa lubuskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a poziomy dopuszczalne i docelowe zanieczyszczeń w powietrzu są nadal przekraczane, Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje działania w celu opracowania projektów uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).
          W postępowaniu, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw – zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska musi być zapewniony udział społeczeństwa
 
 
Pliki do pobrania :

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Wielhorska Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 11:19:12
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 11:21:51
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Smyk Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 09:34:04
Artykuł był wyświetlony: 4040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu