ˆ

Kompetencje Zarządu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-22 13:44:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady i tryb działania Zarządu
Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W sklad Zarządu Województwa Lubuskiego, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako kego przewodniczący, 2 wicemarszałków i 2 członków Zarządu.
 
Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
 
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Sejmiku,
  2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  5. monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  6. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  7. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
 Zsady i tryb działania Zarządu określa statut województwa.
 
Obecnie obowiązujący Statut Województwa Lubuskiego został przyjęty uchwałą Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 12 września 2013 r. pod pozycją 1992, która została zmieniona uchwałą Nr III/39/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Województwa Lubuskiego w dniu 21 lutego 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Prządka Data wytworzenia informacji: 2016-02-22 13:38:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Prządka Data wprowadzenia do BIP 2016-02-22 13:44:18
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Halasz Data udostępnienia informacji: 2016-02-22 13:44:25
Osoba, która zmieniła informację: Grażyna Prządka Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 11:49:42
Artykuł był wyświetlony: 3058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu