ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-11 12:06:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 6 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych
Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego,
które będą prowadzone w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r.
 
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 7 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020 i został przygotowany w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Istnienie kompleksowego Programu dla inwestycji transportowych jest niezbędne, gdyż pozwoli to na stworzenie podstaw dla zrównoważonego rozwoju tego sektora w województwie, przy uwzględnieniu wymagań oraz kwestii prawnych, administracyjnych, środowiskowych, społecznych oraz finansowych, a także określenie wkładu w ujednolicenie europejskiego obszaru transportu, poprzez zgodność z odpowiednimi politykami UE w tym zakresie.
Przyjęcie PRT WL stanowi warunek niezbędny do uruchomienia wdrażania środków RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Transport.
Uwagi dotyczące PRT WL można zgłaszać w terminie do 14 stycznia 2016 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag. PRT WL wraz z formularzem są dostępne na stronie www.rpo.lubuskie.pl/wiadomosci oraz www.lubuskie.pl.
Z dokumentami będzie można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 1-3-5, pokój B.1.7, 65-043 Zielona Góra.
W ramach konsultacji zostaną zorganizowane dwa spotkania (w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim), w czasie których będzie możliwość bliższego zapoznania się z ideą i zakresem problemowym dokumentu oraz udziału w dyskusji. Miejsce, godzina i plan spotkań zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Przybyła Data wytworzenia informacji: 2015-12-11 11:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-11 12:06:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Raczykowski Data udostępnienia informacji: 2015-12-11 12:21:10
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Raczykowski Data ostatniej zmiany: 2015-12-11 12:21:10
Artykuł był wyświetlony: 6966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 14:03:53

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-19 10:17:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów na członków Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich, komisja nie zostanie powołana.
Następny komunikat o naborze na ww. komisje zostanie ogłoszony w miesiącach wrzesień – październik br.
Zapraszamy do odwiedzania strony  www.bip.lubuskie.pl
 
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie z art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych  (Dz. U. z Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ww. ustawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej w Zielonej Górze zaprasza kandydatów do Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego.
 2. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 896) celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego.
 3. Zgodnie 34 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych udział w pracach komisji jest odpłatny. Wysokość opłat za sprawdzenie znajomości języka obcego przez komisję egzaminacyjną języków obcych określa  rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
  z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862).
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego wchodzą osoby, które z języka niemieckiego:
 1. ukończyły studia filologiczne lub
 2. są, od co najmniej 5 lat nauczycielami w szkole ponadgimnazjalnej lub lektorami w szkole wyższej lub  
 3. są tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.
  o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) lub posiadają prawo do świadczenia usług tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r.
  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).
 
III. Zadania komisji konkursowych:
Zadaniem komisji egzaminacyjnej będzie:
1) przygotowywanie pytań testowych i zestawów zadań do egzaminu pisemnego i ustnego;
2) przeprowadzanie egzaminów z języka niemieckiego i wystawianie ocen;
3) wydawanie świadectw osobie, która zdała egzamin z języka niemieckiego,
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Niemieckiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich”.
 
 
Termin składania dokumentów – 10 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rudnicka Data wytworzenia informacji: 2015-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rudnicka Data wprowadzenia do BIP 2015-05-19 10:17:07
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2015-05-19 10:23:32
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2015-06-18 15:01:03
Artykuł był wyświetlony: 17085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-19 09:57:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów na członków Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich, komisja nie zostanie powołana.
Następny komunikat o naborze na ww. komisje zostanie ogłoszony w miesiącach wrzesień – październik br.
Zapraszamy do odwiedzania strony  www.bip.lubuskie.pl
 
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie z art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 2 ww. ustawy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej w Zielonej Górze zaprasza kandydatów do Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego.
 2. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 896) celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego.
 3. Zgodnie 34 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych udział w pracach komisji jest odpłatny. Wysokość opłat za sprawdzenie znajomości języka obcego przez komisję egzaminacyjną języków obcych określa  rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862).
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego wchodzą osoby, które z języka angielskiego:
1) ukończyły studia filologiczne lub
2) są, od co najmniej 5 lat nauczycielami w szkole ponadgimnazjalnej lub lektorami w szkole wyższej, lub
3) są tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) lub posiadają prawo do świadczenia usług tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).
 
III. Zadania komisji konkursowych:
Zadaniem komisji egzaminacyjnej będzie:
1) przygotowywanie pytań testowych i zestawów zadań do egzaminu pisemnego i ustnego;
2) przeprowadzanie egzaminów z języka angielskiego i wystawianie ocen;
3) wydawanie świadectw osobie, która zdała egzamin z języka angielskiego,
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Lubuskiej Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz przewodników górskich”.
 
 
Termin składania dokumentów –  10 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rudnicka Data wytworzenia informacji: 2015-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rudnicka Data wprowadzenia do BIP 2015-05-19 09:57:57
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2015-05-19 10:14:58
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2015-06-18 15:02:20
Artykuł był wyświetlony: 16950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs „Turystyczne Lubuskie w Fotografii” rozstrzygnięty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-11 10:37:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

We wtorek 16 czerwca 2015 roku w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu fotograficznego dla lubuskich szkół ponadgimnazjalnych pn. „Turystyczne Lubuskie w Fotografii”. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 23 prace z 8 lubuskich szkół. Komisja jednogłośnie nagrodziła trzy prace.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, podczas I Lubuskiego Sejmiku Turystycznego. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Halszka Moczulska – Waszak Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Mrozek Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 10:37:05
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 10:44:43
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2015-06-18 12:25:12
Artykuł był wyświetlony: 17949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-20 15:20:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Pastyrczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pastyrczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-04-20 15:20:51
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2015-04-20 15:23:03
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2015-04-20 15:23:03
Artykuł był wyświetlony: 18821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta wyceny wykonania 3-4 minutowego filmu w technologii 3D do trenażera rowerowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-20 10:19:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Biuro Projektów Własnych, Zespół ds. Obsługi Projektu w Obszarze Turystyki prosi o wycenę wykonania 3-4 minutowego filmu w technologii 3D do trenażera rowerowego wraz z udźwiękowieniem w systemie 3.1 wraz z implementacją do urządzenia oraz „dogranie” logotypów Unii Europejskiej do 3 filmów do trenażera, które posiada już Urząd Marszałkowski.
Tematyka filmu: Międzyrzecki Rejon Umocniony ( trasa rowerowa: częściowo naziemna a częściowo we wnętrzu bunkrów) 
Opis posiadanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego trenażera wraz z oprogramowaniem:
 1. SOPZ trenażer – Załącznik
 2. Program: Projekt napisany jest w języku Ruby (wersja 2.0), dane prezentuje za pomocą interfejsu zbudowanego na technologii Qt (gem Qt4).  Do komunikacji między komputerem a trenażerem używany jest standard RS-232.  Aplikacja zintegrowana jest z programem Stereoscopic za pomocą interfejsu OLE (gem win32ole). Baza danych reprezentowana jest przez plik yml.
Proszę o podanie ceny netto oraz brutto
Termin zgłaszania ofert mija dnia 30.03.2015 r. o godz. 12.00.
Oferty należy wysyłać na adres e-mail:
 
Działanie realizowane będzie w ramach projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”  - zadanie „Promocja turystyczna województwa lubuskiego” współfinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Swatowski Data wytworzenia informacji: 2015-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Swatowski Data wprowadzenia do BIP 2015-03-20 10:19:14
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2015-03-20 10:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2015-03-20 10:26:32
Artykuł był wyświetlony: 19695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-30 09:49:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Lubuskiego 23 grudnia 2014 r. przyjął projekt budżetu województwa lubuskiego na 2015 rok, w którym zaplanowana kwota na ochronę zabytków położonych na terenie Województwa Lubuskiego wynosi 1.000.000 zł. W związku z powyższym od 1 do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego. W 2015 roku obowiązują zasady udzielania dotacji przyjęte uchwałą Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Pastyrczyk Data wytworzenia informacji: 2014-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pastyrczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-12-30 09:49:38
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2014-12-30 09:55:31
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2014-12-30 09:55:31
Artykuł był wyświetlony: 24681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-21 19:14:26

Ogłoszenie trzeciego pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na zbycie pojazdu mechanicznego stanowiącego mienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-23 09:59:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Rodziewicz Data wytworzenia informacji: 2014-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rodziewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-10-23 09:59:20
Wprowadził informację do BIP: Marek Faściszewski Data udostępnienia informacji: 2014-10-23 10:04:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-12-02 15:34:55
Artykuł był wyświetlony: 26640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat o składzie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze w celu rejestrowania kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-30 15:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład Komisji:
 1. Bogusław ŁÓJ - Przewodniczący (zgłoszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze)
 2. Wojciech GRYGIEL, zam. Zielona Góra (zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Komisję na Zastępcę Przewodniczącego
 3. Krystyna Barbara BURAWSKA, zam. Racula (zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL)
 4. Tomasz Paweł ŁAGUTKO, zam. Ośno Lubuskie (zgłoszony przez KW Twój Ruch)
 5. Kamil Marcin MALINOWSKI, zam. Zielona Góra (zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP)
 6. Iwona Tatiana MIŚ-KWIATKOWSKA, zam. Zielona Góra (zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem)
 7. Marcin TARGOWICKI, zam. Zielona Góra (zgłoszony przez KWW Nowy Ład)
 8. Krzysztof Cyprian UCHAL, zam. Zielona Góra (zgłoszony przez KWW Lepsze Lubuskie - Bezpartyjny Samorząd)
 9. Andrzej Wiesław WAYDA, zam. Zielona Góra (zgłoszony przez KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke)
 
Komisja pełni dyżury w dniach:
 • od 29 września do 1 października 2014 r., w godz. od 1330  do 1530,
 • 2 i 3 października 2014 r., w godz. od 1030  do 1530,
 • 6 października 2014 r., w godz. od 1100  do 1800,
 • 7 października 2014 r., w godz. od 900  do 1300 i od 1500  do 2400.
 
Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej mieści się w Zielonej Górze, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7,
w pok. 140 (I piętro), tel. (68) 45 65 321
.
 
Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusław Łój

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Bronisław Kumorek Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 15:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bronisław Kumorek Data wprowadzenia do BIP 2014-09-30 15:06:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-09-30 15:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-09-30 15:06:51
Artykuł był wyświetlony: 27174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie 2-go pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na zbycie pojazdu mechanicznego stanowiącego mienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-09 13:58:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Rodziewicz Data wytworzenia informacji: 2014-09-12 07:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rodziewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-09-09 13:58:13
Wprowadził informację do BIP: Marek Faściszewski Data udostępnienia informacji: 2014-09-12 07:51:15
Osoba, która zmieniła informację: Marek Faściszewski Data ostatniej zmiany: 2014-10-06 15:09:17
Artykuł był wyświetlony: 27926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na zbycie pojazdu mechanicznego stanowiącego mienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-06 13:14:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Rodziewicz Data wytworzenia informacji: 2014-06-06 13:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rodziewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-06-06 13:14:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-06-06 14:00:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-07-08 15:28:31
Artykuł był wyświetlony: 30923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania do wynajęcia powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej - Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-30 14:44:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Książkiewicz Data wytworzenia informacji: 2014-05-30 14:33:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Książkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-05-30 14:44:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-05-30 14:47:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-05-30 14:47:28
Artykuł był wyświetlony: 31025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie udzielenia z budżetu województwa lubuskiego w roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-03 15:06:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Pastyrczyk Data wytworzenia informacji: 2014-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pastyrczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-04-03 15:06:21
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Bocian Data udostępnienia informacji: 2014-04-03 15:08:54
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Bocian Data ostatniej zmiany: 2014-04-03 15:12:51
Artykuł był wyświetlony: 33501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania do wynajęcia powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-24 14:26:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Książkiewicz Data wytworzenia informacji: 2014-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Książkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-03-24 14:26:58
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Książkiewicz Data udostępnienia informacji: 2014-03-24 14:33:46
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Książkiewicz Data ostatniej zmiany: 2014-03-24 14:34:10
Artykuł był wyświetlony: 33192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu