ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia ws. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz ws. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ucker

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-24 11:11:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-04-24 11:11:06
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-24 11:17:31
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-24 11:17:31
Artykuł był wyświetlony: 9 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Lubuskiego zmienionego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Nowe Żabno gmina Nowa Sól

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 12:31:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 19 kwietnia 2017 r.
DŚ.II.7222.1.21.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 22 marca 2017 r. przedłożonego przez Pana Zbigniewa Mikuliszyna zostało wszczęte postępowanie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 03 lipca 2006 r., znak: RŚ.II.JKoł.6618-17/05, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego dnia 22 września 2014 r., znak: DW.II.7222.1.23.2014 dla instalacji służącej do chowu lub hodowli obejmującej więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Nowe Żabno, gm. Nowa Sól.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 12:31:12
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 12:32:01
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 12:32:01
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Stary Jaromierz gmina Kargowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 09:55:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 10 kwietnia 2017 r.
DŚ.II.7222.1.19.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 marca 2017 r. przedłożonego przez Pana Andrzeja Makaryk – Pełnomocnika Pani Anety Brychcy - Smulska, zam. ul. Dębowa 15, 66-120 Kargowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu na działce o nr ewid. 384 w m. Stary Jaromierz, gm. Kargowa, prowadzonej przez Panią Anetę Brychcy – Smulska.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 09:55:14
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 09:56:51
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 09:56:51
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w miejscowości Ciepielówek gmina Sława

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 14:53:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 04 kwietnia 2017r.
DŚ.II.7222.39.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 27 marca 2017r. przedłożony przez EMIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Libera 28 działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez prowadzącego instalację PROMAROL- PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ciepielówek 2, gm. Sława,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,  zlokalizowanej w m. Ciepielówek 2, gm. Sława.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 14:53:07
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 14:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 14:54:53
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Marianki gmina Konotop

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 14:46:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 03 kwietnia 2017 r.
DŚ.II.7222.1.23.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 29 marca 2017 r. przedłożonego przez Panią Joannę Stachowiak, zam. w m. Niałek Wielki 122, 64-200 Wolsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego na działce o nr ewid. 8/18 w m. Marianki, obręb Konotop, gm. Kolsko.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 14:46:48
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 14:48:09
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 14:48:09
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów zlokalizowanej w miejscowości Janczewo gmina Santok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 15:09:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 30 marca 2017r.
DŚ.II.7222.38.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 marca 2017r. przedłożony przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalne S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrociepłownia Gorzów,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do  składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanej w m. Janczewo, gm. Santok.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowa 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 15:09:18
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 15:11:41
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 15:12:35
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów zlokalizowanej w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 15:02:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 30 marca 2017r.
DŚ.II.7222.37.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 marca 2017r. przedłożony przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalne S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrociepłownia Gorzów,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do  składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 15:02:55
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 15:05:13
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 15:05:13
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 14:57:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 30 marca 2017r.
DŚ.II.7222.36.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 marca 2017r. przedłożony przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalne S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrociepłownia Gorzów,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do  spalania paliw zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 14:57:10
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 14:58:41
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 14:58:40
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek przedłożony przez CIECH Vitrosilicon S.A. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym i mineralnym zlokalizowanych w Iłowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 14:39:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 27 marca 2017r.
DŚ.II.7222.25.2017             
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 8 marca 2017r. przedłożony przez CIECH Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej przy ul. Żagańskiej 27 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:
- w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, nieorganicznych substancji chemicznych innych niż wymienione w lit. a-e, tj. instalacji do produkcji wodnego roztworu krzemianów sodu i potasu (szkła wodnego) o wydajności produkcyjnej 150 Mg/dobę, oraz
- w przemyśle mineralnym do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/dobę
zlokalizowanych w Iłowej  przy ul. Żagańskiej 27.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 14:39:21
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 14:42:54
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 14:42:54
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie części robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z eksploatacją części złóż kruszyw naturalnych "Grajówka Zbiornik-Pole Południowe" i "Grajówka Zbiornik-Pole Północne" w ramach Kopalni Surowców Mineralnych "Gryżyce"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 15:05:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-03-20
DŚ.II.7322.16.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
           Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 23.02.2017 r., znak: GŚ/77/2017, złożony przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z eksploatacją części złóż kruszyw naturalnych „Grajówka Zbiornik – Pole Południowe” i „Grajówka Zbiornik – Pole Północne” w ramach Kopalni Surowców Mineralnych „Gryżyce”
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Żagań, sołectw: Stary Żagań, Pożarów.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 15:05:01
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 15:20:27
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 15:20:27
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej w obrębie miejscowości Borek gmina Deszczno prowadzonej przez GALLIA Sp. z o.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 14:29:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 20 marca 2017 r.
DŚ.II.7222.1.3.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 15 lutego 2017 r. przedłożonego przez Pana Andrzeja Makaryka – Pełnomocnika Spółki GALLIA zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu,, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 247/7 obręb Borek, gm. Deszczno, prowadzonej przez GALLIA Sp. z o.o.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 14:29:25
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 14:31:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 14:31:57
Artykuł był wyświetlony: 351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli świń w miejscowości Buków gmina Sulechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 13:37:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 10 marca 2017 r.
DŚ.II.7222.1.7.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 24 lutego 2017 r. przedłożonego przez Gospodarstwo Rolne Kargowa – Klępsk Ryszard Maj prowadzącego Fermę Trzody Chlewnej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 70/4 oraz 70/6 w m. Buków, gm. Sulechów.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 13:37:17
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 13:38:42
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 13:39:56
Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Drezdenku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 08:46:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 25 stycznia 2017r.
DŚ.II.7222.11.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 16 stycznia 2017r. przedłożony przez „HOLDING- ZREMB” Gorzów S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 13-17 w Gorzowie Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3,  zlokalizowanej w Drezdenku przy AL. Piastów 19, na działkach o numerach ewidencyjnych 922/21, 957/5 i 957/6 obręb 1-Drezdnko.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4)
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 08:46:12
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 09:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 09:02:20
Artykuł był wyświetlony: 899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji celu publicznego pn. "Zbiornik wodny Kamieniec, gmina Kamieniec"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 08:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-01-23
DŚ.II.7322.4.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 05.12.2016 r., znak: PRIM-4101.XXVII.11/16 (uzupełniony pismem z dnia 16.12.2016 r.), przedłożony przez Pana Arkadiusza Błochowiaka – Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji celu publicznego pn. „Zbiornik wodny Kamieniec, gm. Kamieniec”, który to wniosek przekazany został Marszałkowi Województwa Lubuskiego postanowieniem nr 5/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  z dnia 03.01.2017 r., znak: BAP-po.026.482.2016.MŁ
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Kamieniec, sołectw: Goździchowo, Kamieniec, Karczewo, Parzęczewo i Wolkowo, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 08:31:09
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 08:34:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 08:34:57
Artykuł był wyświetlony: 897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli drobiu w miejscowości Nowe Żabno gmina Nowa Sól

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-01 13:10:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 30 listopada 2016 r.
DŚ.II.7222.1.14.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 16 września 2016 r. przedłożonego przez Jajo Wojciechowicz Wojciech Wojciechowicz prowadzącego Fermę Drobiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na działce o nr ewid. 687/3 w m. Nowe Żabno, gm. Nowa Sól.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-12-01 13:10:48
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 13:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 13:13:51
Artykuł był wyświetlony: 1174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Sidłów gmina Strzelce Krajeńskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-25 15:22:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                            Zielona Góra, dnia 24 listopada 2016 r.
DŚ.II.7222.1.20.2016
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 października 2016 r. przedłożony przez Panią Magdalenę Lisiak prowadzącą Fermę Drobiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Sidłów, gm. Strzelce Krajeńskie.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-11-25 15:22:40
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-25 15:24:40
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-25 15:24:40
Artykuł był wyświetlony: 1181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie ICT Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 12:10:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                       Zielona Góra, dnia 06 października 2016r.
DŚ.II.7222.28.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 22 września 2016r. przedłożony przez ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą przy ul. Włoskiej 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton    na dobę, zlokalizowanej na terenie ICT Poland Sp. z o.o.  w Kostrzynie n/O przy ul. Włoskiej 3.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 5) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 12:10:09
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 12:11:00
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 12:11:00
Artykuł był wyświetlony: 1615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą.: "Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-17 15:26:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 17 sierpnia 2016 r.
DŚ.II.7322.13.2016
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 Na podstawie art.49 i art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Panią         mgr inż. Lilę Mikłaszewicz pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2016 r., przekazanego postanowieniem nr 105/2016 przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: BAP-po.026.237.2016.Mł z dnia 05.07.2016r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą.: „Kwiatkowice - Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice” obejmującego odbudowę i budowę następujących odcinków wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą:
 1. Budowa nowego wału - odcinek Malczyce - Kawice km 0+000 - 2+030
 2. Rozbudowa, nadbudowa i budowa wału - odcinek Kawice - Kwiatkowice:
-km 0+000 - 7+640 - rozbudowa i nadbudowa dwóch istniejących wałów rzeki Odry (L-7 i L-8) oraz budowa nowych odcinków wałów, w tym:
km 5+864 - 5+980 - budowa odcinkowego muru około 152 m w ciągu wału,
połączenie projektowanego wału z istniejącym wałem rzeki Kaczawy.
 
3.Rozbudowa i nadbudowa wałów - odcinek Cicha Woda - Kawice - obubrzeżne wały Cichej
Wody w obrębie Kawice:
      - km 0+000 - 1+881 - brzeg lewy- rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1427 m
        oraz budowa muru około 466 m,
     - km 0+000 - 1+595 – brzeg prawy - rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1595 m
        oraz budowa muru wzdłuż wału na długości 590 m.
4.Rozbiórka odcinkowa wału L-9
- km 0+055 - 0+080 w najniższym punkcie otaczającego terenu przy korycie rzeki cicha Woda,
- km 0+900 - 0+925 przy starorzeczu rzeki odry umożliwiającym wpłynięcie wód rzeki Odry do
nowopowstałego międzywala, pomiędzy wałem L-9 a wałem Kawice - Malczyce.
       5. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:
            - rozbudowę, nadbudowę i budowę nowych odcinków wałów z drogą serwisową,
            - zjazdy i przejazdy komunikacyjne
            - budowle wałowe - przepusty wałowe w tym przepusty z klapą przeciwcofkową od strony
               międzywala, kratami rzadkimi oraz zasuwą na rurociągu w studni zlokalizowanej na zawalu,
            - rowy przywałowe wzdłuż wałów, na zawalu i w międzywalu z odbudową zastawek.
 
Strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznać się z wnioskiem oraz dowodami można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 pokój nr 326, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Wielhorska Data wytworzenia informacji: 2016-08-17 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-17 15:26:07
Wprowadził informację do BIP: Mikołaj Radziński Data udostępnienia informacji: 2016-08-17 15:26:13
Osoba, która zmieniła informację: Mikołaj Radziński Data ostatniej zmiany: 2016-08-17 15:26:12
Artykuł był wyświetlony: 1998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielania dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów przeciwpowodziowych gmina Prochowice"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-20 11:27:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                Zielona Góra, 2016-07-19
DŚ.II.7322.13.2016
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
           Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 496 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek złożony przez Panią mgr inż. Lilę Mikłaszewicz pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2016 r., przekazanego postanowieniem nr 105/2016 przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: BAP-po.026.237.2016.Mł z dnia 05.07.2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i budowę następujących odcinków wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą:
 1. Budowa nowego wału – odcinek Malczyce – Kawice km 0+000 – 2+030
 2. Rozbudowa, nadbudowa i budowa wału – odcinek Kawice – Kwiatkowice:
 • km 0+000 – 7+640 – rozbudowa i nadbudowa dwóch istniejących wałów rzeki Odry (L-7 i L-8) oraz budowa nowych odcinków wałów, w tym:
  km 5+864 – 5+980 – budowa odcinkowego muru około 152 m w ciągu wału, połączenie projektowanego wału z istniejącym wałem rzeki Kaczawy.
       3.  Rozbudowa i nadbudowa wałów – odcinek Cicha Woda – Kawice - obubrzeżne wały Cichej Wody w obrębie Kawice:
 • km 0+000 – 1+881 – brzeg lewy- rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1427 m orazbudowa muru około 466 m,
 • km 0+000 – 1+595 – brzeg prawy – rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1595 moraz budowa muru wzdłuż wału na długości 590 m.                                                                                                                                                                                                                                                             
        4.Rozbiórka odcinkowa wału L-9
 • km 0+055 – 0+080 w najniższym punkcie otaczającego terenu przy korycie rzeki Cicha Woda,
 • km 0+900 – 0+925 przy starorzeczu rzeki odry umożliwiającym wpłynięcie wód rzeki Odry do nowopowstałego międzywala, pomiędzy wałem L-9 a wałem Kawice – Malczyce.
        5.  Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:
 • rozbudowę, nadbudowę i budowę nowych odcinków wałów z drogą serwisową,
 • zjazdy i przejazdy komunikacyjne
 • budowle wałowe – przepusty wałowe w tym przepusty z klapą przeciwcofkową od strony międzywala, kratami rzadkimi oraz zasuwą na rurociągu w studni zlokalizowanej na zawalu,
 • rowy przywałowe wzdłuż wałów, na zawalu i w międzywalu z odbudową zastawek.
   
  Strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 pokój nr 326, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-07-20 11:27:55
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-07-20 11:42:01
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-07-20 11:42:01
Artykuł był wyświetlony: 2180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka gmina Wojkowice powiat Będzin"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 14:01:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-07-15
 
DŚ.II.7322.14.2016
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 10.06.2016 r., znak: L.dz. 396/PPI/59/14/2016, przedłożony przez Pana Damiana Zgrabczyńskiego działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa – dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 – 1+162 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. będziński” obejmującej w zakresie:
 1. odbudowę wałów przeciwpowodziowych,
 2. przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+207 brzeg lewy,
 3. przebudowę przepustu wałowego w km 0+562 brzeg prawy,
 4. wykonanie zabezpieczeń w obrębie istniejących obiektów mostowych,
 5. wykonanie wylotów drenarskich z sieci zabezpieczającej teren zawala w km 0+867 prawego wału oraz km 0+360 wału lewego,
który to wniosek został przekazany Marszałkowi Województwa Lubuskiego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 103/2016 z dnia 01.07.2016 r., znak: BAP-po.026.229.2016.MS
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Wojkowice, Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 14:01:25
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 14:03:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 14:03:57
Artykuł był wyświetlony: 2213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu