ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/227/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze wniesionego od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0037/18 pt.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Biblioteki Norwida poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 16/227/19 Obowiązujący
22 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/226/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 293/4174/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 16/226/19 Obowiązujący
23 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/140/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok XXI/140/2000 Obowiązujący
24 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/225/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 16/225/19 Obowiązujący
25 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/224/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Planu Działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2019 16/224/19 Obowiązujący
26 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/223/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego 16/223/19 Obowiązujący
27 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/222/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w dniu 8 lutego 2019 r. 16/222/19 Obowiązujący
28 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/139/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego XX/139/2000 Obowiązujący
29 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/138/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez radnych z samochodu nie będącego własnością Województwa Lubuskiego XX/138/2000 Obowiązujący
30 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/137/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego XX/137/2000 Obowiązujący
31 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/136/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego XX/136/2000 Obowiązujący
32 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/135/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze XX/135/2000 Obowiązujący
33 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/134/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie nabycia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze XX/134/2000 Obowiązujący
34 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/133/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze XX/133/2000 Obowiązujący
35 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/132/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze XX/132/2000 Obowiązujący
36 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/131/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych niezbędnych do realizacji inwestycji - budowy południowej obwodnicy m. Świebodzin XX/131/2000 Obowiązujący
37 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/130/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkiego XX/130/2000 Obowiązujący
38 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/129/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok XX/129/2000 Obowiązujący
39 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/221/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 15/221/19 Obowiązujący
40 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/220/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok 15/220/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu