ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4061/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 286/4061/18 Obowiązujący
22 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4060/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 286/4060/18 Obowiązujący
23 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4059/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/13 i 667/14, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 286/4059/18 Obowiązujący
24 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4058/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV – Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze)) 286/4058/18 Obowiązujący
25 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4057/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 269/3782/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 286/4057/18 Obowiązujący
26 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4056/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2090/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 286/4056/18 Obowiązujący
27 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4055/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 245/3436/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4055/18 Obowiązujący
28 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4054/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4054/18 Obowiązujący
29 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4053/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. Nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4053/18 Obowiązujący
30 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4052/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. Nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4052/18 Obowiązujący
31 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4051/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 269/3781/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 286/4051/18 Obowiązujący
32 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4050/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4050/18 Obowiązujący
33 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4049/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 238/3300/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4049/18 Obowiązujący
34 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4048/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komitet Oceny Projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4048/18 Obowiązujący
35 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4047/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 245/3437/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4047/18 Obowiązujący
36 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4046/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 273/3873/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy 286/4046/18 Obowiązujący
37 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4045/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 169/2231/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 286/4045/18 Obowiązujący
38 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4044/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 286/4044/18 Obowiązujący
39 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4043/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 278/3936/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 286/4043/18 Zmieniony
40 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4042/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 278/3935/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 286/4042/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu