ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2695/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uchylenia Aneksu nr RPLB.07.06.02-08-0001/16-01 do załącznika nr 1 do uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 r., dotyczącej przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2695/17 Obowiązujący
22 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2694/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 lutego 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2694/17 Obowiązujący
23 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2693/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 196/2693/17 Obowiązujący
24 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2692/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 196/2692/17 Obowiązujący
25 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2691/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wniosku o powołanie członka Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 196/2691/17 Obowiązujący
26 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2690/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” 196/2690/17 Obowiązujący
27 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2689/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” Gorzów Wielkopolski” 196/2689/17 Obowiązujący
28 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2688/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 28 czerwca 2017 r. 196/2688/17 Obowiązujący
29 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2687/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 2017 r. 196/2687/17 Obowiązujący
30 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2686/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2017 r. 196/2686/17 Obowiązujący
31 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2685/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Społecznych w Wydziale Spraw Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do przeprowadzania kontroli ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego 196/2685/17 Obowiązujący
32 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2684/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 2017 r. 196/2684/17 Obowiązujący
33 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2683/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej: Drzonków – Leśna w Zielonej Górze” 196/2683/17 Obowiązujący
34 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2682/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej: Drzonków – Rycerska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zielonej Górze” 196/2682/17 Obowiązujący
35 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2681/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Pułkownika Witolda Pileckiego z ul. Kożuchowską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zielonej Górze” 196/2681/17 Obowiązujący
36 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2680/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz” 196/2680/17 Obowiązujący
37 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2679/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92” 196/2679/17 Obowiązujący
38 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2678/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa w Witnicy” 196/2678/17 Obowiązujący
39 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2677/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej” 196/2677/17 Obowiązujący
40 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2676/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 196/2676/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu