Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3911/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 276/3911/18 Obowiązujący
22 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3910/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie objęcia patronatem konkursu pn. „Lubuski Lider Biznesu” 276/3910/18 Obowiązujący
23 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3909/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 276/3909/18 Obowiązujący
24 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3908/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 275/3908/18 Obowiązujący
25 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3907/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 245/3436/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 275/3907/18 Obowiązujący
26 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3906/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 229/3179/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 275/3906/18 Obowiązujący
27 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3905/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 181/2465/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT 275/3905/18 Obowiązujący
28 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3904/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 275/3904/18 Obowiązujący
29 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3903/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 275/3903/18 Obowiązujący
30 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3902/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 275/3902/18 Obowiązujący
31 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3901/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 004017F – ul. Emilii Plater w Modrzycy, Gmina Otyń wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego” 275/3901/18 Obowiązujący
32 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3900/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 275/3900/18 Obowiązujący
33 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3899/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 248/3481/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 275/3899/18 Obowiązujący
34 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3898/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków [dot. beneficjenta Powiatu Krośnieńskiego] 275/3898/18 Obowiązujący
35 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3897/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 260/3594/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych 275/3897/18 Obowiązujący
36 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3896/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 260/3593/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 23 listopada 2017 roku przez lnstytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 275/3896/18 Obowiązujący
37 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3895/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2831/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 275/3895/18 Obowiązujący
38 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3894/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 242/3388/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 275/3894/18 Obowiązujący
39 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3893/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Kapituły Nagród rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski 275/3893/18 Obowiązujący
40 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3892/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom wojewódzkich samorządowych instytucji kultury 275/3892/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu