ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/75/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego V/75/19 Obowiązujący
22 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/74/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszyce V/74/19 Obowiązujący
23 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/73/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego V/73/19 Obowiązujący
24 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/72/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka V/72/19 Obowiązujący
25 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/71/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych V/71/19 Obowiązujący
26 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/70/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych V/70/19 Obowiązujący
27 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/69/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. V/69/19 Obowiązujący
28 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/68/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,MEDKOL" w Zielonej Górze V/68/19 Obowiązujący
29 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/67/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego V/67/19 Obowiązujący
30 2019-04-15 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR V/66/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę V/66/19 Obowiązujący
31 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/444/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 30/444/19 Obowiązujący
32 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/443/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim 30/443/19 Obowiązujący
33 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/442/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym [Małgorzata Mizera-Wołowicz] 30/442/19 Obowiązujący
34 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/441/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym [Monika Zielińska] 30/441/19 Obowiązujący
35 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/440/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego [Adam Misiaszek] 30/440/19 Obowiązujący
36 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/439/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego [Andrzej Wojnakowski] 30/439/19 Obowiązujący
37 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/438/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 kwietnia 2019 r. 30/438/19 Obowiązujący
38 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/437/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 30/437/19 Obowiązujący
39 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/436/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Drzonków – Przytulna w Zielonej Górze” 30/436/19 Obowiązujący
40 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/435/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/435/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu