ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3271/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2831/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 237/3271/18 Obowiązujący
22 2018-01-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 237/3270/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 29 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 237/3270/18 Obowiązujący
23 2018-01-12 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przywrócenia Otyniowi praw miejskich. STANOWISKO SWL 12 01 2018 Obowiązujący
24 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3269/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 236/3269/18 Obowiązujący
25 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3268/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze do aplikowania o uzyskanie statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości oraz złożenia wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 236/3268/18 Obowiązujący
26 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3267/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Łagodzinie" 236/3267/18 Obowiązujący
27 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3266/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 16/182/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr LRPO/2.4/3/2014 dla Działania 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3266/18 Obowiązujący
28 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3265/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 283/2522/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ocenionym merytorycznie podczas posiedzenia Grupy Asesorskiej/Ekspertów w dniach 19 – 20 października 2010 r. w ramach konkursu LRPO/2.3/1/2010 dla Działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3265/18 Obowiązujący
29 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3264/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 217/2596/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr: LRPO/2.2/1/2013 dla Działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3264/18 Obowiązujący
30 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3263/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 153/1822/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr LRPO/2.2/1/2012 dla Działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3263/18 Obowiązujący
31 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3262/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 235/1924/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ujętym w ramach listy rezerwowej dla konkursu nr LRPO/2.2/1/2009, Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3262/18 Obowiązujący
32 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3261/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 20/268/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ujętym w ramach zaktualizowanej listy rezerwowej dla konkursu nr: LRPO/2.1/2/2009 w ramach Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3261/18 Obowiązujący
33 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3260/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 235/1922/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr: LRPO/2.1/2/2009 oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr LRPO/2.1/2/2009 w ramach Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3260/18 Obowiązujący
34 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3259/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 201/1507/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania projektów ocenionych w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr: LRPO/2.1/1/2009 w ramach Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 236/3259/18 Obowiązujący
35 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3258/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 188/1365/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr: LRPO/2.1/1/2009 w ramach Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 236/3258/18 Obowiązujący
36 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3257/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 200/2388/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu nr LRPO/2.1/1/2013 dla Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 236/3257/18 Obowiązujący
37 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3256/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok 236/3256/18 Obowiązujący
38 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3255/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 31 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 236/3255/18 Obowiązujący
39 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3254/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych” 236/3254/18 Obowiązujący
40 2018-01-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 236/3253/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 236/3253/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu