ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3669/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w miejscowości Zbąszynek” 263/3669/18 Obowiązujący
22 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3668/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze” 263/3668/18 Obowiązujący
23 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3667/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 263/3667/18 Obowiązujący
24 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3666/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze 263/3666/18 Obowiązujący
25 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3665/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3665/18 Obowiązujący
26 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3664/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 232/3224/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3664/18 Obowiązujący
27 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3663/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 234/3240/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3663/18 Obowiązujący
28 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3662/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 91/1059/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 (z wyłączeniem Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3662/18 Obowiązujący
29 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3661/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3661/18 Obowiązujący
30 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3660/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3660/18 Obowiązujący
31 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3659/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3659/18 Obowiązujący
32 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3658/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 254/3529/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Podziałania 8.1.3 – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3658/18 Obowiązujący
33 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3657/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 263/3657/18 Obowiązujący
34 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3656/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 263/3656/18 Obowiązujący
35 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3655/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 263/3655/18 Obowiązujący
36 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3654/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 263/3654/18 Obowiązujący
37 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3653/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 263/3653/18 Obowiązujący
38 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/723/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania Kazimierze Potockiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLV/723/18 Obowiązujący
39 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/722/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania Tomaszowi Miechowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLV/722/18 Obowiązujący
40 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/721/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania Aleksandrowi Lechowi Kozłowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLV/721/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu