ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3078/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Gorze w dniu 15 listopada 2017 r. 225/3078/17 Obowiązujący
22 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3077/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 224/3077/17 Obowiązujący
23 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3076/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Wydziału ds. Certyfikacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Certyfikującej RPO-L2020 związanego z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie załatwiania spraw i podpisywania korespondencji w obszarze działania Wydziału ds. Certyfikacji 224/3076/17 Obowiązujący
24 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3075/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 224/3075/17 Obowiązujący
25 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3074/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Lubuskiego do Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze 224/3074/17 Obowiązujący
26 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3073/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Lubuskiego z Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze 224/3073/17 Obowiązujący
27 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3072/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 224/3072/17 Obowiązujący
28 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3071/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 204/2805/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po weryfikacji wstępnej, ocenie formalnej i merytorycznej (w tym środowiskowej) oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 I runda konkursowa 224/3071/17 Obowiązujący
29 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3070/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 224/3070/17 Obowiązujący
30 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3069/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2765/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3069/17 Obowiązujący
31 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3068/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3068/17 Obowiązujący
32 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3067/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 53/634/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3067/17 Obowiązujący
33 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3066/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 76/907/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3066/17 Obowiązujący
34 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3065/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę nr 145/1892/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3065/17 Obowiązujący
35 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3064/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego 224/3064/17 Obowiązujący
36 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3063/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru formy zarządzania Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” 224/3063/17 Obowiązujący
37 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3062/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 223/3062/17 Obowiązujący
38 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3061/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 223/3061/17 Obowiązujący
39 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3060/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Drzonków – Przytulna w Zielonej Górze” 223/3060/17 Obowiązujący
40 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3059/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1954/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3059/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu