ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2501/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2501/17 Obowiązujący
22 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2500/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 184/2500/17 Obowiązujący
23 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2499/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku 184/2499/17 Obowiązujący
24 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2498/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie wydłużenia okresu wypowiedzenia Porozumienia nr 1/RPO/2016 z dnia 1 marca 2016 r. 184/2498/17 Obowiązujący
25 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2497/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2497/17 Obowiązujący
26 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2496/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2496/17 Obowiązujący
27 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2495/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok 184/2495/17 Obowiązujący
28 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2494/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 183/2494/17 Obowiązujący
29 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2493/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (LRPO) i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 183/2493/17 Obowiązujący
30 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2492/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 183/2492/17 Obowiązujący
31 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2491/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 183/2491/17 Obowiązujący
32 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2490/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze 183/2490/17 Obowiązujący
33 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2489/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 183/2489/17 Obowiązujący
34 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2488/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej postępowania w okresie związania celem oraz w okresie zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy/ umowy o dofinansowanie/ decyzji administracyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w PO „Rybactwo i Morze" 2014-2020 183/2488/17 Obowiązujący
35 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2487/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej rozpatrywania, stwierdzania i przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w PO „Rybactwo i Morze" 2014-2020 183/2487/17 Obowiązujący
36 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2486/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w ramach I otwartego konkursu ofert 183/2486/17 Obowiązujący
37 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2485/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych na konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!" 183/2485/17 Obowiązujący
38 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2484/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr 115/1479/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" 183/2484/17 Obowiązujący
39 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2483/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/DDD ARiMR" 183/2483/17 Obowiązujący
40 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2482/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 175/2370/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr PLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 183/2482/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu