ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/38/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 295/4218/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 2/38/18 Obowiązujący
22 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/37/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 254/3533/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 2/37/18 Obowiązujący
23 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/36/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 2/36/18 Obowiązujący
24 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/35/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0005/18, pt. Pracujący rodzic – szczęśliwy Maluch w Żłobku „Radosny Szkrab” w Żarach, złożonego przez Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00.IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 2/35/18 Obowiązujący
25 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/34/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0024/18, pt. Stworzenie żłobka Montessori w Zielonej Górze, złożonego przez Fundację Edukacji M. Montessori Ziarenko Wielkości w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 2/34/18 Obowiązujący
26 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/33/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 2/33/18 Obowiązujący
27 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/32/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej 2/32/18 Obowiązujący
28 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/31/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie planów finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie 2/31/18 Obowiązujący
29 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/30/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2/30/18 Obowiązujący
30 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/29/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2/29/18 Obowiązujący
31 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/28/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 2/28/18 Obowiązujący
32 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/27/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 2/27/18 Obowiązujący
33 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/26/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze 2/26/18 Obowiązujący
34 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/25/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 2/25/18 Obowiązujący
35 2018-11-09 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 listopada 2018 r.w sprawie uczczenia 20-lecia Samorządu Województwa Lubuskiego STANOWISKO SWL Z 9.11.2018 Obowiązujący
36 2018-11-09 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości STANOWISKO SWL 9 11 2018 Obowiązujący
37 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/24/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 1/24/18 Obowiązujący
38 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/23/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich 1/23/18 Obowiązujący
39 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/22/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 1/22/18 Obowiązujący
40 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/21/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 1/21/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu