ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/535/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 27 przez Wilkanowo do m. Zielona Góra oraz niektórych ulic w Zielonej Górze do kategorii dróg wojewódzkich UCHWAŁA NR XXXVII/535/17 Obowiązujący
62 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/534/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. UCHWAŁA NR XXXVII/534/17 Obowiązujący
63 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/533/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 roku w sprawie dostosowania Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego funkcjonujących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście do nowego ustroju szkolnego UCHWAŁA NR XXXVII/533/17 Obowiązujący
64 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/532/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XXXVII/532/17 Obowiązujący
65 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/531/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR XXXVII/531/17 Obowiązujący
66 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/530/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę UCHWAŁA NR XXXVII/530/17 Obowiązujący
67 2017-09-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVII/529/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury UCHWAŁA NR XXXVII/529/17 Obowiązujący
68 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2896/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 208/2896/17 Obowiązujący
69 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2895/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia kandydata na Wiceprezesa Zarządu do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 208/2895/17 Obowiązujący
70 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2894/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 208/2894/17 Obowiązujący
71 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2893/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w zakresie zwykłego zarządu jednostką 208/2893/17 Obowiązujący
72 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2892/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w zakresie projektu „Moje kompetencje - Twój sukces” 208/2892/17 Obowiązujący
73 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2891/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w zakresie zwykłego zarządu jednostką 208/2891/17 Obowiązujący
74 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2890/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 208/2890/17 Obowiązujący
75 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2889/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 208/2889/17 Obowiązujący
76 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2888/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu" 208/2888/17 Obowiązujący
77 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2887/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 208/2887/17 Obowiązujący
78 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2886/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 208/2886/17 Obowiązujący
79 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2885/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedur dotyczących obsługi wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy” 208/2885/17 Obowiązujący
80 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2884/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” 208/2884/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu