Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3871/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 232/3228/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3871/18 Obowiązujący
62 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3870/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3870/18 Obowiązujący
63 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3869/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3869/18 Obowiązujący
64 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3868/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3868/18 Obowiązujący
65 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3867/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 248/3484/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3867/18 Obowiązujący
66 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3866/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3866/18 Obowiązujący
67 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3865/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1705/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3865/18 Obowiązujący
68 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3864/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3864/18 Obowiązujący
69 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3863/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3863/18 Obowiązujący
70 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3862/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3862/18 Obowiązujący
71 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3861/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3861/18 Obowiązujący
72 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3860/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3860/18 Obowiązujący
73 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3859/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3859/18 Obowiązujący
74 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3858/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3858/18 Obowiązujący
75 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3857/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3857/18 Obowiązujący
76 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3856/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3856/18 Obowiązujący
77 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3855/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 - Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 273/3855/18 Obowiązujący
78 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3854/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0009/18, pt. Moja pierwsza firma, złożonego przez CITYCONNECT Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 273/3854/18 Obowiązujący
79 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3853/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.03.01-08-0010/18, pt. Twój biznes w Lubskiem!, złożonego przez QUWERTY.COMPANY sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 273/3853/18 Obowiązujący
80 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3852/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Janowi Tomaszewiczowi dyrektorowi Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 273/3852/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu