ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2463/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 181/2463/17 Obowiązujący
62 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2462/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 181/2462/17 Obowiązujący
63 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2461/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, dla Działania 5.1 Transport drogowy, dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 180/2461/17 Obowiązujący
64 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2460/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 126/1645/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 180/2460/17 Obowiązujący
65 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2459/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra 180/2459/17 Obowiązujący
66 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2458/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 180/2458/17 Obowiązujący
67 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2457/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 180/2457/17 Obowiązujący
68 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2456/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 180/2456/17 Obowiązujący
69 2017-04-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 180/2455/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 180/2455/17 Zmieniony
70 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2454/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 179/2454/17 Obowiązujący
71 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2453/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 179/2453/17 Obowiązujący
72 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2452/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach zwrotu dotacji 179/2452/17 Obowiązujący
73 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2451/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 179/2451/17 Obowiązujący
74 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2450/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w sprawach związanych z projektami dofinansowanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 179/2450/17 Obowiązujący
75 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2449/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego wraz ze sprzedażą własności budynku 179/2449/17 Obowiązujący
76 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2448/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska w Gorzowie Wlkp. od km 30+883,69 do km 31+518,00” 179/2448/17 Obowiązujący
77 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2447/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Książki Procedur „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 179/2447/17 Obowiązujący
78 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2446/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 179/2446/17 Obowiązujący
79 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2445/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 156/2069/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 179/2445/17 Obowiązujący
80 2017-04-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 179/2444/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 179/2444/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu