ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3506/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 242/3393/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3506/18 Obowiązujący
62 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/656/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Ewie Renacie Bosy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/656/18 Obowiązujący
63 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3505/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3505/18 Obowiązujący
64 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3504/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3504/18 Obowiązujący
65 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3503/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3503/18 Zmieniony
66 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3502/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 227/3113/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB. 06.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3502/18 Obowiązujący
67 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3501/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów pozostających bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania alokacji dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 sierpnia 2017 roku przez Instytucje Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 251/3501/18 Obowiązujący
68 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/655/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Witoldowi Bartnikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/655/18 Obowiązujący
69 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3500/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/474/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6-8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 251/3500/18 Obowiązujący
70 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3499/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 02 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT 251/3499/18 Obowiązujący
71 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3498/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 251/3498/18 Obowiązujący
72 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/654/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR XLIII/654/18 Obowiązujący
73 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3497/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 251/3497/18 Obowiązujący
74 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3496/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Ewy Pawlak - dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 251/3496/18 Obowiązujący
75 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3495/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 251/3495/18 Obowiązujący
76 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/653/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR XLIII/653/18 Obowiązujący
77 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3494/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego 251/3494/18 Obowiązujący
78 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/652/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIII/652/18 Obowiązujący
79 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/651/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich UCHWAŁA NR XLIII/651/18 Obowiązujący
80 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/650/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 w m. Kożuchów (rondo) UCHWAŁA NR XLIII/650/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu