ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/414/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 28/414/19 Obowiązujący
62 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/413/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego w roku 2020 28/413/19 Obowiązujący
63 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/412/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 28/412/19 Obowiązujący
64 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/411/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0031/18, pt. Droga do samodzielności osób z autyzmem II, złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 28/411/19 Obowiązujący
65 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/410/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 28/410/19 Obowiązujący
66 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/409/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie 28/409/19 Obowiązujący
67 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/408/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim 28/408/19 Obowiązujący
68 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/407/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w kwietniu 2019 roku 28/407/19 Obowiązujący
69 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/406/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2019 roku 28/406/19 Obowiązujący
70 2010-12-07 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r. STANOWISKO 07.12.2010 Obowiązujący
71 2010-10-25 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 25 października 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych STANOWISKO 25.10.2010 Obowiązujący
72 2010-06-28 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR LIII/533/2010 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli lub nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie LIII/533/2010 Obowiązujący
73 2010-05-24 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce STANOWISKO 24.05.2010 Obowiązujący
74 2010-04-13 Uchwała sejmiku OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z 13 kwietnia 2010 roku w sprawie uczczenia Pamięci Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem OŚWIADCZENIE 13.04.2010 Obowiązujący
75 2010-02-23 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie STANOWISKO II 23.02.2010 Obowiązujący
76 2010-02-23 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA STANOWISKO 23.02.2010 Obowiązujący
77 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/405/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 27/405/19 Obowiązujący
78 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/404/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2019 rok 27/404/19 Obowiązujący
79 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/403/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2 27/403/19 Obowiązujący
80 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/402/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 27/402/19 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu