ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/701/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania Grażynie Stefanii Walkowiak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLV/701/18 Obowiązujący
62 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/699/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania Sławomirowi Kordyjalikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLV/699/18 Obowiązujący
63 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/698/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łagów UCHWAŁA NR XLV/698/18 Obowiązujący
64 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/697/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR XLV/697/18 Obowiązujący
65 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/696/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XLV/696/18 Obowiązujący
66 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/695/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Las Żarski” UCHWAŁA NR XLV/695/18 Obowiązujący
67 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/694/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim UCHWAŁA NR XLV/694/18 Obowiązujący
68 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/693/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLV/693/18 Obowiązujący
69 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/692/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań UCHWAŁA NR XLV/692/18 Obowiązujący
70 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/691/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XLV/691/18 Obowiązujący
71 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/690/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLV/690/18 Obowiązujący
72 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3652/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 262/3652/18 Obowiązujący
73 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3651/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Lubuskiego za 2017 rok 262/3651/18 Obowiązujący
74 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3650/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 262/3650/18 Obowiązujący
75 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3649/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/3, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 262/3649/18 Obowiązujący
76 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3648/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191F w związku z budową ścieżki rowerowej” w ramach zadania pn. „Zintegrowany system ścieżek rowerowych w Gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” 262/3648/18 Obowiązujący
77 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3647/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 262/3647/18 Obowiązujący
78 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3646/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 231/3192/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3646/18 Obowiązujący
79 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3645/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3645/18 Obowiązujący
80 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3644/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1949/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3644/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu