ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/6/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR I/6/18 Obowiązujący
62 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/5/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r.w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR I/5/18 Obowiązujący
63 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/7/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji UCHWAŁA NR I/7/18 Obowiązujący
64 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/4/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Lubuskiego i członków Zarządu Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR I/4/18 Obowiązujący
65 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/3/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR I/3/18 Obowiązujący
66 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/2/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR I/2/18 Obowiązujący
67 2018-11-22 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR I/1/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR I/1/18 Obowiązujący
68 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4232/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 296/4232/18 Obowiązujący
69 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4231/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok 296/4231/18 Obowiązujący
70 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4230/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 231/3192/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 262/3646/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 296/4230/18 Obowiązujący
71 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4229/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 273/3870/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 296/4229/18 Obowiązujący
72 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4228/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 289/4113/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 296/4228/18 Obowiązujący
73 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4227/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Nowogród Bobrzański od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.03.01-08-0004/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański.”, złożonego w ramach naboru RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 296/4227/18 Obowiązujący
74 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4226/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu Gminy Drezdenko wniesionego od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.03.01-08-0001/18 pt.: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko etap II”, złożonego w ramach naboru RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1. Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 296/4226/18 Obowiązujący
75 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4225/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r. 296/4225/18 Obowiązujący
76 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4224/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 296/4224/18 Obowiązujący
77 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4223/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie” 296/4223/18 Obowiązujący
78 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4222/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie” 296/4222/18 Obowiązujący
79 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4221/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 296/4221/18 Zmieniony
80 2018-11-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 296/4220/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze za 2017 rok 296/4220/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu