ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3643/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3643/18 Obowiązujący
82 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3642/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3642/18 Obowiązujący
83 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3641/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin-Międzyrzecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3641/18 Obowiązujący
84 2018-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/689/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski UCHWAŁA NR XLV/689/18 Obowiązujący
85 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3640/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3640/18 Obowiązujący
86 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3639/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3639/18 Obowiązujący
87 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3638/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3222/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3638/18 Obowiązujący
88 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3637/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3637/18 Obowiązujący
89 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3636/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3636/18 Obowiązujący
90 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3635/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3635/18 Obowiązujący
91 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3634/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3634/18 Obowiązujący
92 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3633/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3633/18 Obowiązujący
93 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3632/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3632/18 Obowiązujący
94 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3631/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3631/18 Obowiązujący
95 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3630/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 32/341/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 262/3630/18 Obowiązujący
96 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3629/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 262/3629/18 Zmieniony
97 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3628/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 262/3628/18 Obowiązujący
98 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3627/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.02.01-08-0039/17, pt. „Rozwój kompetencji TIK dla nauczycieli i uczniów w PZS w Świebodzinie”, złożonego przez „Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości” w ramach konkursu nr RPLB. 08.02.01.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 262/3627/18 Obowiązujący
99 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3626/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 262/3626/18 Obowiązujący
100 2018-05-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 262/3625/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi” 262/3625/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu