ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-12-19 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XL/604/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR XL/604/17 Obowiązujący
82 2017-12-19 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XL/603/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XL/603/17 Obowiązujący
83 2017-12-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 233/3231/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wniosku o powołanie członka Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 233/3231/17 Obowiązujący
84 2017-12-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 233/3230/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 233/3230/17 Obowiązujący
85 2017-12-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 233/3229/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 233/3229/17 Obowiązujący
86 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3228/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3228/17 Obowiązujący
87 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3227/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3227/17 Obowiązujący
88 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3226/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT 232/3226/17 Obowiązujący
89 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3225/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 232/3225/17 Obowiązujący
90 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3224/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3224/17 Obowiązujący
91 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3223/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3223/17 Obowiązujący
92 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3222/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3222/17 Obowiązujący
93 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3221/17 Obowiązujący
94 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3220/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 73/849/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3220/17 Obowiązujący
95 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3219/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 200/2733/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” 232/3219/17 Obowiązujący
96 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3218/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wniosku o powołanie członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 232/3218/17 Obowiązujący
97 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3217/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 232/3217/17 Zmieniony
98 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3216/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowywanych i realizowanych projektów 232/3216/17 Obowiązujący
99 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3215/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 232/3215/17 Obowiązujący
100 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3214/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 232/3214/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu