ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/510/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Krzysztofowi Jakubowi Częstochowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXIV/510/17 Obowiązujący
82 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/509/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Wojciechowi Markowi Brodzińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXIV/509/17 Obowiązujący
83 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/508/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Jarosławowi Brękowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXIV/508/17 Obowiązujący
84 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/507/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXXIV/507/17 Obowiązujący
85 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/506/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIV/506/17 Obowiązujący
86 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/505/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przytoczna – w formie darowizny – nieruchomości położonej w obrębie 0010 Chełmsko gmina Przytoczna UCHWAŁA NR XXXIV/505/17 Obowiązujący
87 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/504/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól UCHWAŁA NR XXXIV/504/17 Obowiązujący
88 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Sól - Miasto na dofinansowanie 9 edycji festiwalu ,,SOLANIN FILM FESTIWAL" UCHWAŁA NR XXXIV/503/17 Obowiązujący
89 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/502/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XXXIV/502/17 Obowiązujący
90 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/501/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: ,,Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIV/501/17 Obowiązujący
91 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/500/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 pomocy finansowej dla Gminy Drezdenko na dofinansowanie udziału grupy choreograficznej mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w Mistrzostwach Europy Mażoretek w Giulianova we Włoszech UCHWAŁA NR XXXIV/500/17 Obowiązujący
92 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/499/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego UCHWAŁA NR XXXIV/499/17 Obowiązujący
93 2017-06-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIV/498/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok UCHWAŁA NR XXXIV/498/17 Obowiązujący
94 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2647/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 194/2647/17 Obowiązujący
95 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2646/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2646/17 Obowiązujący
96 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2645/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2645/17 Obowiązujący
97 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2644/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2644/17 Obowiązujący
98 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2643/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 170/2251/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17 Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2643/17 Obowiązujący
99 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2642/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2642/17 Obowiązujący
100 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2641/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 184/2501/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2641/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu