ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/649/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości zieleni i jej pielęgnacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 na terenie miasta Międzyrzecz UCHWAŁA NR XLIII/649/18 Obowiązujący
82 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/648/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHWAŁA NR XLIII/648/18 Obowiązujący
83 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/647/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” UCHWAŁA NR XLIII/647/18 Obowiązujący
84 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/646/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR XLIII/646/18 Obowiązujący
85 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/645/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 UCHWAŁA NR XLIII/645/18 Obowiązujący
86 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/644/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę UCHWAŁA NR XLIII/644/18 Obowiązujący
87 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/643/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XLIII/643/18 Obowiązujący
88 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/642/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XLIII/642/18 Obowiązujący
89 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/641/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIII/641/18 Obowiązujący
90 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3493/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 248/3493/18 Obowiązujący
91 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3492/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do konsultacji zmian do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” 248/3492/18 Obowiązujący
92 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3491/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 marca 2018 r. 248/3491/18 Obowiązujący
93 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3490/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 248/3490/18 Obowiązujący
94 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3489/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 181/2465/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT 248/3489/18 Obowiązujący
95 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3488/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Lubniewice w sprawie umorzenia należności wynikającej z decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 20 sierpnia 2013 r. (sygn. WFE-024-01-10/12/13) w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.03.01.00-08-014/09 pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice” 248/3488/18 Obowiązujący
96 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3487/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o umorzenie należności wynikającej z decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 20 sierpnia 2013 r. (sygn. WFE-024-01-10/12/13) w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.03.01.00-08-014/09 pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice” 248/3487/18 Obowiązujący
97 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3486/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 248/3486/18 Obowiązujący
98 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3485/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 248/3485/18 Obowiązujący
99 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3484/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 248/3484/18 Obowiązujący
100 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3483/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 248/3483/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu