ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/401/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Powiat Krośnieński od negatywnej oceny formalno- merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0014/18 pn.: „Termomodernizacja Budynku Szpitala w Krośnie Odrzańskim”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 27/401/19 Obowiązujący
82 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/400/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Krosno Odrzańskie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0019/18 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 27/400/19 Obowiązujący
83 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/399/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Żary o statusie miejskim od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0031/18 pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Gimnazjum nr 3 w Żarach”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 27/399/19 Obowiązujący
84 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/398/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Perceptus sp. z o. o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.01-08-0015/18 pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych ulepszaczy glebowych i sorbentów zanieczyszczeń”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 27/398/19 Obowiązujący
85 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/397/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Nowe Miasteczko od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0020/18 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 27/397/19 Obowiązujący
86 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/396/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez LUG Light Factory Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0021/18 pt.: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych opraw oświetleniowych z systemem HCL (Human Centric Lighting), wykorzystującym smart lighting”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 27/396/19 Obowiązujący
87 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/395/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Jasień od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0030/18 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. ul. XX-lecia 20”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 27/395/19 Obowiązujący
88 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/394/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez ENSORE Sp. z o.o. sp. k. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0001/18 pn.: „Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 27/394/19 Obowiązujący
89 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/393/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 76/907/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 27/393/19 Obowiązujący
90 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/392/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 145/1892/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 27/392/19 Obowiązujący
91 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/391/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 27/391/19 Obowiązujący
92 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/390/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 27/390/19 Obowiązujący
93 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/389/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dla projektu nr RPLB.07.06.01-08-0002/16-00 pn. „Lubuski ośrodek wsparcia ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 27/389/19 Obowiązujący
94 2019-04-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 27/388/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w dniu 5 kwietnia 2019 roku 27/388/19 Obowiązujący
95 2009-12-21 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie projektu likwidacji Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze STANOWISKO II 21.12.2009 Obowiązujący
96 2009-12-21 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia roku 2010 w Województwie Lubuskim Rokiem Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty STANOWISKO 21.12.2009 Obowiązujący
97 2009-12-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLV/431/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą "Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przełazach XLV/431/2009 Obowiązujący
98 2010-03-30 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLVIII/474/2010 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze XLVIII/474/2010 Zmieniony
99 2010-02-01 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie 100. rocznicy harcerstwa w Polsce STANOWISKO 1.02.2010 Obowiązujący
100 2009-03-23 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przekształcenia organizacyjno-prawnego wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej STANOWISKO 23.03.2009 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu