ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2883/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, dla Działania 5.1 Transport drogowy, dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT 208/2883/17 Obowiązujący
82 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2882/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 201/2764/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2882/17 Obowiązujący
83 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2881/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 201/2763/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2881/17 Obowiązujący
84 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2880/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2536/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2880/17 Obowiązujący
85 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2879/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2879/17 Obowiązujący
86 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2878/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2537/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2878/17 Obowiązujący
87 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2877/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 199/2713/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2877/17 Obowiązujący
88 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2876/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1957/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2876/17 Obowiązujący
89 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2875/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 190/2581/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2875/17 Obowiązujący
90 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2874/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – Projekty realizowane poza formułą ZIT 208/2874/17 Obowiązujący
91 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2873/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2873/17 Obowiązujący
92 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2872/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2872/17 Obowiązujący
93 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2871/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2871/17 Obowiązujący
94 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2870/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2870/17 Obowiązujący
95 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2869/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 208/2869/17 Obowiązujący
96 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2868/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego 208/2868/17 Obowiązujący
97 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2867/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 208/2867/17 Obowiązujący
98 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2866/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku 208/2866/17 Obowiązujący
99 2017-08-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 208/2865/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 208/2865/17 Zmieniony
100 2017-08-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 207/2864/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 207/2864/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu