ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2372/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 175/2372/17 Obowiązujący
82 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2371/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 175/2371/17 Obowiązujący
83 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2370/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2370/17 Obowiązujący
84 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2369/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 175/2369/17 Obowiązujący
85 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2368/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe 175/2368/17 Obowiązujący
86 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2367/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe 175/2367/17 Obowiązujący
87 2017-03-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 175/2366/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok 175/2366/17 Obowiązujący
88 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2365/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” - Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert 173/2365/17 Obowiązujący
89 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2364/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 173/2364/17 Obowiązujący
90 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2363/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2363/17 Zmieniony
91 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2362/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2362/17 Zmieniony
92 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2361/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach/błędach w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR” 173/2361/17 Obowiązujący
93 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2360/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 173/2360/17 Obowiązujący
94 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2359/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 173/2359/17 Obowiązujący
95 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2358/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 173/2358/17 Obowiązujący
96 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2357/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 75/886/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 173/2357/17 Obowiązujący
97 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2356/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 173/2356/17 Obowiązujący
98 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2355/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, dla Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, dla Poddziałania 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.” 173/2355/17 Obowiązujący
99 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2354/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1940/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 173/2354/17 Obowiązujący
100 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2353/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2353/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu