ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/763/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XLIX/763/18 Obowiązujący
82 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/762/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy UCHWAŁA NR XLIX/762/18 Obowiązujący
83 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/761/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość UCHWAŁA NR XLIX/761/18 Obowiązujący
84 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/760/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XLIX/760/18 Obowiązujący
85 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/759/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR XLIX/759/18 Obowiązujący
86 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/758/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020” UCHWAŁA NR XLIX/758/18 Obowiązujący
87 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4031/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 285/4031/18 Obowiązujący
88 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4030/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 285/4030/18 Obowiązujący
89 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4029/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego polegającego na dysponowaniu środkami pieniężnymi w związku z zawartymi umowami z bankami 285/4029/18 Obowiązujący
90 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4028/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 285/4028/18 Zmieniony
91 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4027/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 września 2018 r. 285/4027/18 Obowiązujący
92 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4026/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 od węzła drogowego z drogą ekspresową S3 do skrzyżowania z ul. Chorwacką” 285/4026/18 Obowiązujący
93 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4025/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 285/4025/18 Obowiązujący
94 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4024/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 285/4024/18 Obowiązujący
95 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4023/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 285/4023/18 Obowiązujący
96 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4022/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 285/4022/18 Obowiązujący
97 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4021/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 285/4021/18 Obowiązujący
98 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4020/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0002/18, pt. „Nowy zawód – nowe szanse”, złożonego przez „Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS” w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 285/4020/18 Obowiązujący
99 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4019/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0003/18, pt. Włączmy się do działania, złożonego przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 285/4019/18 Obowiązujący
100 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4018/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania w 2018 roku Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski 285/4018/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu