ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3213/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 232/3213/17 Obowiązujący
102 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3212/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ul. Dworcowej (droga powiatowa nr 4403F), Rozbudowa ul. Gen. Józefa Bema (droga powiatowa nr 4403F), Przebudowa ul. Sulechowskiej (droga powiatowa nr 4405F i Budowa ul. Gen. Józefa Bema (droga gminna)” 232/3212/17 Obowiązujący
103 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3211/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu” 232/3211/17 Obowiązujący
104 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3210/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dogom powiatowym i gminnym 232/3210/17 Obowiązujący
105 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3209/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 232/3209/17 Obowiązujący
106 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3208/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3208/17 Obowiązujący
107 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3207/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3207/17 Obowiązujący
108 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3206/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 232/3206/17 Obowiązujący
109 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3205/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 29 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane przez ZIT Zielona Góra 232/3205/17 Obowiązujący
110 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3204/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Bezzałogowego Statku Powietrznego dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 232/3204/17 Obowiązujący
111 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3203/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 232/3203/17 Obowiązujący
112 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3202/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie w sprawie przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 232/3202/17 Obowiązujący
113 2017-12-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 232/3201/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. 232/3201/17 Obowiązujący
114 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3200/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 231/3200/17 Obowiązujący
115 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3199/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubuskiego, z wyłączeniem Działania 8 – Plan Komunikacyjny 231/3199/17 Obowiązujący
116 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3198/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 20 grudnia 2017 r. 231/3198/17 Obowiązujący
117 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3197/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów urzędowych 231/3197/17 Obowiązujący
118 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3196/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 grudnia 2017 r. 231/3196/17 Obowiązujący
119 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3195/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 rok 231/3195/17 Obowiązujący
120 2017-12-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 231/3194/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/147, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 oraz ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na działce numer 34/144, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 34/147 231/3194/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu