ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2640/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 194/2640/17 Obowiązujący
102 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2639/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 czerwca 2017 r. 194/2639/17 Obowiązujący
103 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2638/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 194/2638/17 Obowiązujący
104 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2637/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 194/2637/17 Obowiązujący
105 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2636/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca Uchwałę Nr 149/1963/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla Działania 4.2 i 4.3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2636/17 Obowiązujący
106 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2635/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2635/17 Zmieniony
107 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2634/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 194/2634/17 Obowiązujący
108 2017-06-14 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXII/497/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXXII/497/17 Obowiązujący
109 2017-06-14 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXII/496/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXXII/496/17 Obowiązujący
110 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2633/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zielonej Górze dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2633/17 Obowiązujący
111 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2632/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2632/17 Obowiązujący
112 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2631/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2631/17 Obowiązujący
113 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2630/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 192/2630/17 Obowiązujący
114 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2629/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Wierzbickiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora "Melioracji Lubuskiej" w Gorzowie Wlkp. w zakresie zwykłego zarządu jednostką 192/2629/17 Obowiązujący
115 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2628/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kontroli Programów Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania 192/2628/17 Obowiązujący
116 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2627/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 192/2627/17 Obowiązujący
117 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2626/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego, położonej w obrębie 0002 miasta Skwierzyna gmina Skwierzyna, oznaczonej działką nr 10/3 192/2626/17 Obowiązujący
118 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2625/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie aktualizacji „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 192/2625/17 Obowiązujący
119 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2624/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze 192/2624/17 Obowiązujący
120 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2623/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 192/2623/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu