ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3482/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 248/3482/18 Zmieniony
102 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3481/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 248/3481/18 Obowiązujący
103 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3480/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0076/17, pt. „Powiedz YES, kliknij ENTER”, złożonego przez „Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała” w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00.IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 248/3480/18 Obowiązujący
104 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3479/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 248/3479/18 Obowiązujący
105 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3478/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do Spraw Stypendiów Sportowych 248/3478/18 Obowiązujący
106 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3477/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2018 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubuskie 248/3477/18 Obowiązujący
107 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3476/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, w tym rozdysponowania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 248/3476/18 Obowiązujący
108 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3475/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 248/3475/18 Obowiązujący
109 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3474/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 248/3474/18 Obowiązujący
110 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3473/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 248/3473/18 Obowiązujący
111 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3472/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 248/3472/18 Obowiązujący
112 2018-03-20 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 248/3471/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 248/3471/18 Obowiązujący
113 2018-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 247/3470/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich 247/3470/18 Obowiązujący
114 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3469/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 246/3469/18 Obowiązujący
115 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3468/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 246/3468/18 Obowiązujący
116 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3467/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 49, na rzecz Powiatu Sulęcińskiego 246/3467/18 Obowiązujący
117 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3466/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego 246/3466/18 Obowiązujący
118 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3465/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ulicy Stasia i Nel” 246/3465/18 Obowiązujący
119 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3464/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową nr 1053F w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra” 246/3464/18 Obowiązujący
120 2018-03-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 246/3463/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ul. Nowosolskiej” 246/3463/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu