ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-09-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 285/4017/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 27 września 2018 r. 285/4017/18 Obowiązujący
102 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4016/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie anulowania konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/18 oraz uchylenia Uchwały nr 269/3775/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4016/18 Obowiązujący
103 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4015/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 oraz rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III – Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4015/18 Obowiązujący
104 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4014/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4014/18 Obowiązujący
105 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4013/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4013/18 Obowiązujący
106 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4012/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 283/4012/18 Obowiązujący
107 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4011/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4011/18 Obowiązujący
108 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4010/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne 283/4010/18 Zmieniony
109 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4009/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4009/18 Obowiązujący
110 2018-09-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 283/4008/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 283/4008/18 Zmieniony
111 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4007/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 282/4007/18 Obowiązujący
112 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4006/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/147, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 282/4006/18 Obowiązujący
113 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4005/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 282/4005/18 Zmieniony
114 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4004/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków dot. Beneficjenta Powiat Żarski w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 282/4004/18 Obowiązujący
115 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4003/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków dot. Beneficjenta Powiat Żagański w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 282/4003/18 Obowiązujący
116 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4002/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 269/3763/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 282/4002/18 Obowiązujący
117 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4001/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 269/3765/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 282/4001/18 Obowiązujący
118 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/4000/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu konkursowego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 282/4000/18 Obowiązujący
119 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/3999/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 12 kwietnia 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 282/3999/18 Obowiązujący
120 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/3998/18 Zarządu Województwa Lubuskiego wysokości nagrody I stopnia ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w 2018 roku 282/3998/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu