ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-08-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 207/2863/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 207/2863/17 Obowiązujący
102 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2862/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 206/2862/17 Obowiązujący
103 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2861/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracownika Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów urzędowych 206/2861/17 Obowiązujący
104 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2860/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Pana Tadeusza Woźniaka na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli 206/2860/17 Obowiązujący
105 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2859/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia p.o. dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 206/2859/17 Obowiązujący
106 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2858/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 206/2858/17 Obowiązujący
107 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2857/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 206/2857/17 Obowiązujący
108 2017-08-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 206/2856/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) 206/2856/17 Obowiązujący
109 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2855/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 205/2855/17 Obowiązujący
110 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2854/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z umowy dotyczącej „Termomodernizacji budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 - projekt i wykonanie” 205/2854/17 Obowiązujący
111 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2853/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (piątym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 205/2853/17 Obowiązujący
112 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2852/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/81, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 205/2852/17 Obowiązujący
113 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2851/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 205/2851/17 Obowiązujący
114 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2850/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/75, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 205/2850/17 Obowiązujący
115 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2849/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej obsługi wniosku o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych 205/2849/17 Obowiązujący
116 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2848/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. 205/2848/17 Obowiązujący
117 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2847/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 205/2847/17 Obowiązujący
118 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2846/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 205/2846/17 Nieobowiązujący
119 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2845/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 205/2845/17 Obowiązujący
120 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2844/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 205/2844/17 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu