ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2009-11-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/420/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Powiatu Gorzowskiego XLIV/420/2009 Obowiązujący
102 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/387/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok 26/387/19 Obowiązujący
103 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/386/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 26/386/19 Obowiązujący
104 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/385/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 18/270/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/385/19 Obowiązujący
105 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/384/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2090/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 26/384/19 Obowiązujący
106 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/383/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/383/19 Obowiązujący
107 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/382/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 151/2031/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp. 26/382/19 Obowiązujący
108 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/381/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 18/268/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/381/19 Obowiązujący
109 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/380/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 26/380/19 Obowiązujący
110 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/379/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie działania Ośrodka 26/379/19 Obowiązujący
111 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/378/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 4.820,91 zł przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze za 2019 rok 26/378/19 Obowiązujący
112 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/377/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu za 2019 rok w łącznej kwocie 62.158,65 zł przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 26/377/19 Obowiązujący
113 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/376/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego 26/376/19 Obowiązujący
114 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/375/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu pt.: „Rolnicza przestrzeń produkcyjna w województwie lubuskim i sposób jej wykorzystania” 26/375/19 Obowiązujący
115 2009-08-10 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia10 sierpnia 2009 r. w sprawie algorytmu podziału środków finansowych, które otrzymują Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej STANOWISKO 10.08.2009 Obowiązujący
116 2009-06-08 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wspierania wsi i rolnictwa województwa lubuskiego środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 STANOWISKO 2 8.06.2009 Obowiązujący
117 2009-06-08 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany terytorialnej organizacji Lasów Państwowych w odniesieniu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze STANOWISKO 1 8.06.2009 Obowiązujący
118 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/374/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie użyczenia nieruchomości, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Wazów 36, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego 26/374/19 Obowiązujący
119 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/373/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie odcinka drogi nr 3104 F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej 26/373/19 Obowiązujący
120 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/372/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 26/372/19 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu