ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2352/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 173/2352/17 Obowiązujący
102 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2351/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 marca 2017 r. 173/2351/17 Obowiązujący
103 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2350/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu za 2017 rok przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 173/2350/17 Obowiązujący
104 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2349/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr ewid. 4/8) do Zespołu Pałacowego w m. Rogi na działkach o nr ewid. 5596, 5589/2, 5590/12 – obręb Rogi, gmina Lubniewice” 173/2349/17 Obowiązujący
105 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2348/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Waszkiewicza w Międzyrzeczu – w zakresie wydzielenia prawoskrętu w ulicę Chrobrego” 173/2348/17 Obowiązujący
106 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2347/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedur dotyczących zmiany i wypowiedzenia/rozwiązania umowy oraz monitorowania terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 173/2347/17 Obowiązujący
107 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2346/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2346/17 Obowiązujący
108 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2345/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy do konkursów ogłoszonych w 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2345/17 Obowiązujący
109 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2344/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2344/17 Obowiązujący
110 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2343/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2343/17 Obowiązujący
111 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2342/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2342/17 Obowiązujący
112 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2341/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2341/17 Obowiązujący
113 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2340/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2340/17 Obowiązujący
114 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2339/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2339/17 Obowiązujący
115 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2338/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2338/17 Obowiązujący
116 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2337/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 76/907/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2337/17 Obowiązujący
117 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2336/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 145/1892/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2336/17 Obowiązujący
118 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2335/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 173/2335/17 Obowiązujący
119 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2334/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 173/2334/17 Obowiązujący
120 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2333/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie anulowania wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, dla Działania 5.1 Transport drogowy, dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 172/2333/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu