Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3840/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej – ul. Lotników w Zielonej Górze” 272/3840/18 Obowiązujący
102 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3839/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. za 2017 rok 272/3839/18 Obowiązujący
103 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3838/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze za 2017 rok 272/3838/18 Obowiązujący
104 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3837/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 265/3698/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 272/3837/18 Obowiązujący
105 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3836/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2088/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 272/3836/18 Obowiązujący
106 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3835/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1940/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 272/3835/18 Obowiązujący
107 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3834/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 272/3834/18 Zmieniony
108 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3833/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 272/3833/18 Obowiązujący
109 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3832/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 22 lutego 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 272/3832/18 Obowiązujący
110 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3831/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 13 marca 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 272/3831/18 Obowiązujący
111 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3830/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 270/3798/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 25 października 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne 272/3830/18 Obowiązujący
112 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3829/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 272/3829/18 Obowiązujący
113 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3828/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 272/3828/18 Obowiązujący
114 2018-07-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 272/3827/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 272/3827/18 Obowiązujący
115 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3826/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 271/3826/18 Obowiązujący
116 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3825/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 271/3825/18 Obowiązujący
117 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3824/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie umów o pomocy materialnej zawieranych ze studentami kierunków lekarskich 271/3824/18 Obowiązujący
118 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3823/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 271/3823/18 Obowiązujący
119 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3822/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 248/3485/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 271/3822/18 Obowiązujący
120 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3821/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 222/3032/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 271/3821/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu