ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2998/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 134/1718/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 24 lutego 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 220/2998/17 Obowiązujący
102 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2997/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej wyboru beneficjentów do kontroli na miejscu oraz kontroli ex-post w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 dla Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” realizowanego przez SW 220/2997/17 Obowiązujący
103 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2996/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 220/2996/17 Obowiązujący
104 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2995/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” 220/2995/17 Obowiązujący
105 2017-10-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 220/2994/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku orkanu Ksawery w zakresie działania Departamentu Ochrony Zdrowia 220/2994/17 Obowiązujący
106 2017-10-09 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk z uwzględnieniem bezpośredniego połączenia z Portem Lotniczym Zielona Góra w Babimoście. STANOWISKO SWL 9 10 2017 Obowiązujący
107 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/586/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Irenie Mądrowskiej-Kaźmierskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/586/17 Obowiązujący
108 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/585/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Zespołowi Śpiewaczemu „Jagienki” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/585/17 Obowiązujący
109 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/584/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Lidii Jadwidze Woźniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/584/17 Obowiązujący
110 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/583/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Manfredowi Wothe „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/583/17 Obowiązujący
111 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/582/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Monice Mirosławie Wilk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/582/17 Obowiązujący
112 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/581/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Elżbiecie Alicji Skibickiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/581/17 Obowiązujący
113 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/580/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Monice Simonjetz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/580/17 Obowiązujący
114 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/579/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Beacie Przybysz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/579/17 Obowiązujący
115 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/578/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Beacie Małgorzacie Kucuń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/578/17 Obowiązujący
116 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/577/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie nadania Antoninie Kowalskiej-Korban „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXVIII/577/17 Obowiązujący
117 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/576/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXXVIII/576/17 Obowiązujący
118 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/575/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/575/17 Obowiązujący
119 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/574/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie” UCHWAŁA NR XXXVIII/574/17 Obowiązujący
120 2017-10-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 października 2017 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Melioracja Lubuska w Gorzowie Wlkp. UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu