ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2919/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze” 212/2919/17 Obowiązujący
122 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2918/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej i ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra 212/2918/17 Obowiązujący
123 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2917/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp. 212/2917/17 Obowiązujący
124 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2916/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 maja 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2916/17 Obowiązujący
125 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2915/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2915/17 Obowiązujący
126 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2914/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2914/17 Obowiązujący
127 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2913/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2913/17 Obowiązujący
128 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2912/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2912/17 Obowiązujący
129 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2911/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2911/17 Obowiązujący
130 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2910/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2910/17 Obowiązujący
131 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2909/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2909/17 Obowiązujący
132 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2908/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2908/17 Obowiązujący
133 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2907/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2907/17 Obowiązujący
134 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2906/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 212/2906/17 Obowiązujący
135 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2905/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu „Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego” 212/2905/17 Obowiązujący
136 2017-09-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 210/2904/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa na 2017 r. 210/2904/17 Obowiązujący
137 2017-09-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 210/2903/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca uchwałę w sprawie powołania członków Lubuskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych 210/2903/17 Obowiązujący
138 2017-09-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 210/2902/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 7 września 2017 r. 210/2902/17 Obowiązujący
139 2017-09-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 210/2901/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 210/2901/17 Obowiązujący
140 2017-09-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 210/2900/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie 210/2900/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu