ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3604/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich 261/3604/18 Obowiązujący
122 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3603/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104565F (ul. Sulechowska oraz ul. Amelii)” 261/3603/18 Obowiązujący
123 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3602/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 – odcinek Wojnowo – Chwalim w związku z budową ścieżki rowerowej” w ramach zadania pn. „Zintegrowany system ścieżek rowerowych w Gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” 261/3602/18 Obowiązujący
124 2018-05-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 261/3601/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Róży Wiatrów wraz z rozwiązaniem skrzyżowań na połączeniu ul. Róży Wiatrów z ul. Mrągowską oraz z ul. Szosa Kisielińska w Zielonej Górze” 261/3601/18 Obowiązujący
125 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3600/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości położonej w obrębie 0008 Lubsko, oznaczonej działką nr 155/8, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego 260/3600/18 Obowiązujący
126 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3599/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” 260/3599/18 Obowiązujący
127 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3598/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 260/3598/18 Obowiązujący
128 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3597/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 260/3597/18 Zmieniony
129 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3596/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 260/3596/18 Obowiązujący
130 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3595/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 260/3595/18 Obowiązujący
131 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3594/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych 260/3594/18 Obowiązujący
132 2018-05-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 260/3593/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 23 listopada 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 260/3593/18 Zmieniony
133 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3592/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 259/3592/18 Obowiązujący
134 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3591/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2018 r. 259/3591/18 Obowiązujący
135 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3590/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie w dniu 4 maja 2018 r. 259/3590/18 Obowiązujący
136 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3589/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2018 r. 259/3589/18 Obowiązujący
137 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3588/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 259/3588/18 Obowiązujący
138 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3587/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej o nr 003512F, ul. Dworcowa, Bobowicko” 259/3587/18 Obowiązujący
139 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3586/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Odrzańskiej i ul. Południowej w Sulechowie, w związku z wykonaniem chodnika” 259/3586/18 Obowiązujący
140 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3585/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 259/3585/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu