ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2558/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 185/2558/17 Obowiązujący
122 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2557/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 185/2557/17 Obowiązujący
123 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2556/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 185/2556/17 Obowiązujący
124 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2555/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 185/2555/17 Obowiązujący
125 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2554/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 185/2554/17 Obowiązujący
126 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2553/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 185/2553/17 Obowiązujący
127 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2552/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 185/2552/17 Obowiązujący
128 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2551/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. 185/2551/17 Obowiązujący
129 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2550/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. 185/2550/17 Obowiązujący
130 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2549/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. 185/2549/17 Obowiązujący
131 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2548/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 185/2548/17 Obowiązujący
132 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2547/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 30 maja 2017 r. 185/2547/17 Obowiązujący
133 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2546/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 185/2546/17 Obowiązujący
134 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2545/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej sporządzania i poprawy dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalania nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 185/2545/17 Obowiązujący
135 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2544/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 185/2544/17 Obowiązujący
136 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2543/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 185/2543/17 Obowiązujący
137 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2542/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 185/2542/17 Obowiązujący
138 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2541/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 185/2541/17 Obowiązujący
139 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2540/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 185/2540/17 Obowiązujący
140 2017-05-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 185/2539/17 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu