ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2706/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 198/2706/17 Obowiązujący
122 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2705/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 198/2705/17 Obowiązujący
123 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2704/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 198/2704/17 Obowiązujący
124 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2703/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” na 2017 rok 198/2703/17 Obowiązujący
125 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2702/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego” na 2017 rok 198/2702/17 Obowiązujący
126 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2701/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1058/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Biznes Planu dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2701/17 Obowiązujący
127 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2700/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra 198/2700/17 Obowiązujący
128 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2699/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej, oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2699/17 Obowiązujący
129 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2698/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra 198/2698/17 Obowiązujący
130 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2697/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 1 marca 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2697/17 Obowiązujący
131 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2696/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia treści Zmiany nr RPLB.07.06.02-08-0001/16-02 do załącznika nr 1 do uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 r., dotyczącej przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej - ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2696/17 Obowiązujący
132 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2695/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uchylenia Aneksu nr RPLB.07.06.02-08-0001/16-01 do załącznika nr 1 do uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 r., dotyczącej przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2695/17 Obowiązujący
133 2017-07-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 198/2694/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 lutego 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 198/2694/17 Obowiązujący
134 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2693/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 196/2693/17 Obowiązujący
135 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2692/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 196/2692/17 Obowiązujący
136 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2691/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wniosku o powołanie członka Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 196/2691/17 Obowiązujący
137 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2690/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” 196/2690/17 Obowiązujący
138 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2689/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” Gorzów Wielkopolski” 196/2689/17 Obowiązujący
139 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2688/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 28 czerwca 2017 r. 196/2688/17 Obowiązujący
140 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2687/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 2017 r. 196/2687/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu