ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/226/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 293/4174/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 16/226/19 Obowiązujący
122 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/140/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok XXI/140/2000 Obowiązujący
123 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/225/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 16/225/19 Obowiązujący
124 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/224/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Planu Działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2019 16/224/19 Obowiązujący
125 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/223/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego 16/223/19 Obowiązujący
126 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/222/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w dniu 8 lutego 2019 r. 16/222/19 Obowiązujący
127 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/139/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego XX/139/2000 Nieobowiązujący
128 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/138/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez radnych z samochodu nie będącego własnością Województwa Lubuskiego XX/138/2000 Obowiązujący
129 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/137/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego XX/137/2000 Obowiązujący
130 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/136/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego XX/136/2000 Obowiązujący
131 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/135/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie powołania członka Rady Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze XX/135/2000 Obowiązujący
132 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/134/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie nabycia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze XX/134/2000 Obowiązujący
133 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/133/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze XX/133/2000 Obowiązujący
134 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/132/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze XX/132/2000 Nieobowiązujący
135 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/131/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych niezbędnych do realizacji inwestycji - budowy południowej obwodnicy m. Świebodzin XX/131/2000 Obowiązujący
136 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/130/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkiego XX/130/2000 Obowiązujący
137 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/129/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok XX/129/2000 Obowiązujący
138 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/221/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 15/221/19 Obowiązujący
139 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/220/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok 15/220/19 Obowiązujący
140 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/219/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 15/219/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu