ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3084/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do stosowania wewnętrznej procedury przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 225/3084/17 Obowiązujący
122 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3083/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania dotyczącego wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, podlegających w 2017 roku obowiązkowi badania 225/3083/17 Obowiązujący
123 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3082/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania dotyczącego wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie 225/3082/17 Obowiązujący
124 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3081/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 225/3081/17 Obowiązujący
125 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3080/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 225/3080/17 Obowiązujący
126 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3079/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 225/3079/17 Obowiązujący
127 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3078/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Gorze w dniu 15 listopada 2017 r. 225/3078/17 Obowiązujący
128 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3077/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 224/3077/17 Obowiązujący
129 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3076/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Wydziału ds. Certyfikacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Certyfikującej RPO-L2020 związanego z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie załatwiania spraw i podpisywania korespondencji w obszarze działania Wydziału ds. Certyfikacji 224/3076/17 Obowiązujący
130 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3075/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 224/3075/17 Obowiązujący
131 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3074/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Lubuskiego do Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze 224/3074/17 Obowiązujący
132 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3073/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Lubuskiego z Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze 224/3073/17 Obowiązujący
133 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3072/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 224/3072/17 Obowiązujący
134 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3071/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 204/2805/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po weryfikacji wstępnej, ocenie formalnej i merytorycznej (w tym środowiskowej) oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 I runda konkursowa 224/3071/17 Obowiązujący
135 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3070/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 224/3070/17 Obowiązujący
136 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3069/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2765/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3069/17 Obowiązujący
137 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3068/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3068/17 Obowiązujący
138 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3067/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 53/634/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3067/17 Obowiązujący
139 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3066/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 76/907/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3066/17 Obowiązujący
140 2017-11-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 224/3065/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę nr 145/1892/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 224/3065/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu