ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2332/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 172/2332/17 Obowiązujący
122 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2331/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w zakresie realizacji zadań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w okresie 2016-2022 172/2331/17 Obowiązujący
123 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2330/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 172/2330/17 Obowiązujący
124 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2329/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego 172/2329/17 Obowiązujący
125 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2328/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Gorzyca” 172/2328/17 Obowiązujący
126 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2327/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Bukowiec” 172/2327/17 Obowiązujący
127 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2326/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr F1186 (w ciągu ul. Poznańskiej) na odcinku od KM 8+195,41 do KM 8+506,41 w Zielonej Górze” 172/2326/17 Obowiązujący
128 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2325/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku ok. KM 10+995,65 do KM 11+380,99, w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 282 (ul. Racula – Głogowska) w Zielonej Górze” 172/2325/17 Obowiązujący
129 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2324/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie 172/2324/17 Obowiązujący
130 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2323/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 172/2323/17 Obowiązujący
131 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2322/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 172/2322/17 Obowiązujący
132 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2321/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 18 listopada 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 172/2321/17 Obowiązujący
133 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2320/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1958/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 172/2320/17 Obowiązujący
134 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2319/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę Nr 154/2060/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 172/2319/17 Obowiązujący
135 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2318/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, III runda konkursowa 172/2318/17 Obowiązujący
136 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2317/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 32/341/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 172/2317/17 Obowiązujący
137 2017-03-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 172/2316/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 172/2316/17 Zmieniony
138 2017-03-06 Uchwała sejmiku Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych STANOWISKO SWL 6 03 2017 Obowiązujący
139 2017-03-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXVIII/443/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie nadania Zielonogórskiemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXVIII/443/17 Obowiązujący
140 2017-03-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXVIII/442/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie nadania Jerzemu Żeteckiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXVIII/442/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu