ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/804/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR L/804/18 Obowiązujący
122 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/803/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR L/803/18 Obowiązujący
123 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/802/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR L/802/18 Obowiązujący
124 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/801/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu UCHWAŁA NR L/801/18 Obowiązujący
125 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/800/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Witnica prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych UCHWAŁA NR L/800/18 Obowiązujący
126 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/799/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich UCHWAŁA NR L/799/18 Obowiązujący
127 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/798/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" UCHWAŁA NR L/798/18 Obowiązujący
128 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/797/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia UCHWAŁA NR L/797/18 Obowiązujący
129 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/796/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie" UCHWAŁA NR L/796/18 Obowiązujący
130 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/795/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska" UCHWAŁA NR L/795/18 Obowiązujący
131 2018-10-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 292/4161/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 292/4161/18 Obowiązujący
132 2018-10-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 292/4160/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 286/4041/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 292/4160/18 Obowiązujący
133 2018-10-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 291/4159/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 291/4159/18 Obowiązujący
134 2018-10-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 291/4158/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 283/4013/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 291/4158/18 Obowiązujący
135 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4157/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 290/4157/18 Obowiązujący
136 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4156/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 290/4156/18 Obowiązujący
137 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4155/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 290/4155/18 Zmieniony
138 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4154/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 290/4154/18 Obowiązujący
139 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4153/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/49 i 667/58, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 290/4153/18 Obowiązujący
140 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4152/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze 290/4152/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu