Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3820/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu zmian Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 271/3820/18 Obowiązujący
122 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3819/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0083/17, pt. „Akademia kompetencji językowych i komputerowych – edycja 2”, złożonego przez „Jarosław Patrzyk Eurodialog” w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00.IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 271/3819/18 Obowiązujący
123 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3818/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0007/17, pt. „Akcja kwalifikacja – szkolenia z zakresu umiejętności językowych i cyfrowych dla mieszkańców woj. lubuskiego”, złożonego przez „Tag – Consulting Marta Maciejak - Tomczyk” w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00.IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 271/3818/18 Obowiązujący
124 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3817/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków [dot. Beneficjenta Powiatu Świebodzińskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie] 271/3817/18 Obowiązujący
125 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3816/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków [dot. Beneficjenta Miasta Gorzów Wielkopolski] 271/3816/18 Obowiązujący
126 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3815/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi” 271/3815/18 Obowiązujący
127 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3814/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 271/3814/18 Obowiązujący
128 2018-07-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 271/3813/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 271/3813/18 Obowiązujący
129 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3812/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 270/3812/18 Obowiązujący
130 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3811/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/81, położonej w Ciborzu, gmina Skąpe, obręb Międzylesie oraz ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na działce numer 333/76, na rzecz każdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli działki numer 333/81 270/3811/18 Obowiązujący
131 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3810/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, gmina Skąpe, obręb Międzylesie oraz ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na działce numer 333/76, na rzecz każdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli działki numer 333/78 270/3810/18 Obowiązujący
132 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3809/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/75, położonej w Ciborzu, gmina Skąpe, obręb Międzylesie oraz ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na działce numer 333/76, na rzecz każdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli działki numer 333/75 270/3809/18 Obowiązujący
133 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3808/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 270/3808/18 Obowiązujący
134 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3807/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 polegająca na przebudowie mostu przez rzekę Bóbr w km 28+601” 270/3807/18 Nieobowiązujący
135 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3806/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej nr 1285 F położonej na działce nr 1824 w Słońsku - ul. Sikorskiego 270/3806/18 Obowiązujący
136 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3805/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez firmę Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.02.00-08-0003/18, pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a.”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami” 270/3805/18 Obowiązujący
137 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3804/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 200/2730/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru rocznego raportu z rzeczowo - finansowej analizy Projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeniowy w ramach Aneksów „Strategii Wyjścia”, zawartych do umów o dofinansowanie projektów, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działania 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” 270/3804/18 Obowiązujący
138 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3803/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 194/1439/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie Projektu dla Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poruczeń Kredytowych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 270/3803/18 Obowiązujący
139 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3802/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 270/3802/18 Obowiązujący
140 2018-07-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 270/3801/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 229/3179/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 270/3801/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu