ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/371/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/371/19 Obowiązujący
122 2009-06-08 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 rok XXXVIII/356/2009 Obowiązujący
123 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/370/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/370/19 Obowiązujący
124 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/369/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/369/19 Obowiązujący
125 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/368/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/368/19 Obowiązujący
126 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/367/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/367/19 Obowiązujący
127 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/366/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/366/19 Obowiązujący
128 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/365/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 53/634/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/365/19 Obowiązujący
129 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/364/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w trybie uproszczonym 26/364/19 Obowiązujący
130 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/363/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 26/363/19 Zmieniony
131 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/362/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 26/362/19 Obowiązujący
132 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/361/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim 26/361/19 Obowiązujący
133 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/360/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze 26/360/19 Obowiązujący
134 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/359/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu oraz zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 26/359/19 Obowiązujący
135 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/358/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w marcu 2019 roku 26/358/19 Obowiązujący
136 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/357/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w marcu 2019 roku 26/357/19 Obowiązujący
137 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/356/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2017-2022 26/356/19 Obowiązujący
138 2019-03-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/355/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 26/355/19 Obowiązujący
139 2008-12-22 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie siedziby Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej STANOWISKO II 22.12.2008 Obowiązujący
140 2008-12-22 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 listopada 2008 roku w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej gospodarstw rybacko-stawowych STANOWISKO 22.12.2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu