ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/3997/18 Zarządu Województwa Lubuskiego powołania Komisji ds. Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie 282/3997/18 Obowiązujący
122 2018-09-11 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 282/3996/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 75/886/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 282/3996/18 Obowiązujący
123 2018-09-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 281/3995/18 Zarządu Województwa Lubuskiego przyznania nagrody rocznej za rok 2017 pełniącemu w tym okresie funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – Panu Krzysztofowi Krzyżanowskiemu 281/3995/18 Obowiązujący
124 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3994/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 280/3994/18 Obowiązujący
125 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3993/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 280/3993/18 Zmieniony
126 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3992/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo” 280/3992/18 Obowiązujący
127 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3991/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 280/3991/18 Obowiązujący
128 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3990/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 280/3990/18 Obowiązujący
129 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3989/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1952/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 280/3989/18 Obowiązujący
130 2018-09-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 280/3988/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 280/3988/18 Obowiązujący
131 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3987/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku 279/3987/18 Obowiązujący
132 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3986/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 279/3986/18 Obowiązujący
133 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3985/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 279/3985/18 Obowiązujący
134 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3984/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego 279/3984/18 Obowiązujący
135 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3983/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 279/3983/18 Obowiązujący
136 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3982/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 234/3234/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania likwidatora Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. 279/3982/18 Obowiązujący
137 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3981/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 234/3233/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 279/3981/18 Obowiązujący
138 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3980/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 279/3980/18 Obowiązujący
139 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3979/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 003729F oraz budowy dróg gminnych w miejscowości Nowe Żabno” 279/3979/18 Obowiązujący
140 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3978/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi nr 3104 F ul. Pułaskiego w miejscowości Krosno Odrzańskie, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 29 ul. Poznańska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3102 F ul. Piastów, kategorii drogi powiatowej 279/3978/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu