ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15121 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/606/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia 102/606/2000 Obowiązujący
15122 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/605/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 102/605/2000 Obowiązujący
15123 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/604/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, obejmującej obszar położony w Starej Wsi z przeznaczeniem terenów pod rozbudowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry 102/604/2000 Obowiązujący
15124 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/603/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, obejmującej obszar położony w Starej Wsi z przeznaczeniem terenów pod rozbudowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 102/603/2000 Obowiązujący
15125 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/602/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 102/602/2000 Obowiązujący
15126 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/601/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie opinii dotyczącej powołania Pani Lucyny Kusiak na stanowisko wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 102/601/2000 Obowiązujący
15127 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/600/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 102/600/2000 Nieobowiązujący
15128 2000-07-25 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 102/599/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 102/599/2000 Obowiązujący
15129 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/617/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zielonej Górze 103/617/2000 Obowiązujący
15130 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/616/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok 103/616/2000 Obowiązujący
15131 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/615/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego 103/615/2000 Obowiązujący
15132 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/614/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. 103/614/2000 Obowiązujący
15133 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/613/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. 103/613/2000 Zmieniony
15134 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/612/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 103/612/2000 Obowiązujący
15135 2000-08-01 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 103/611/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze 103/611/2000 Obowiązujący
15136 2000-08-08 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 104/646/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zasad posługiwania się symbolami Województwa Lubuskiego 104/646/2000 Nieobowiązujący
15137 2000-08-08 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 104/645/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2000 roku 104/645/2000 Obowiązujący
15138 2000-08-08 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 104/644/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2000 roku 104/644/2000 Obowiązujący
15139 2000-08-08 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 104/643/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok 104/643/2000 Obowiązujący
15140 2000-08-08 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 104/642/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego 104/642/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu