ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15221 2001-05-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 150/1124/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym 150/1124/2001 Obowiązujący
15222 2001-05-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 150/1123/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia regulaminu tej Komisji 150/1123/2001 Zmieniony
15223 2001-05-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 150/1122/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 150/1122/2001 Obowiązujący
15224 2001-05-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 150/1121/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2001 roku 150/1121/2001 Obowiązujący
15225 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1146/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry 151/1146/2001 Obowiązujący
15226 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1145/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 151/1145/2001 Obowiązujący
15227 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1144/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca uchwałę w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Lubuskiego do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 151/1144/2001 Obowiązujący
15228 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1143/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie opłat za koordynację rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób, pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym 151/1143/2001 Nieobowiązujący
15229 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1142/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2001 roku 151/1142/2001 Obowiązujący
15230 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1141/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 151/1141/2001 Obowiązujący
15231 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1140/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego 151/1140/2001 Obowiązujący
15232 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1139/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych niezbędnych do realizacji inwestycji - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do mostu granicznego na rzece Nysa i planowanego przejścia Zasieki - Forst 151/1139/2001 Obowiązujący
15233 2001-06-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 151/1138/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Zawada - Racula - Budachów – Leśniów Wielki - Wysokie w miejscowości Stary Kisielin 151/1138/2001 Obowiązujący
15234 2001-06-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 152/1148/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 152/1148/2001 Obowiązujący
15235 2001-06-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 152/1147/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetu województwa lubuskiego 152/1147/2001 Obowiązujący
15236 2001-06-12 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 153/1164/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Skarbnika Województwa do podpisywania dyspozycji z rachunków bankowych Zarządu Województwa Lubuskiego 153/1164/2001 Obowiązujący
15237 2001-06-12 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 153/1163/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 153/1163/2001 Obowiązujący
15238 2001-06-12 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 153/1162/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego 153/1162/2001 Obowiązujący
15239 2001-06-12 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 153/1161/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 153/1161/2001 Obowiązujący
15240 2001-06-12 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 153/1160/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 153/1160/2001 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu