ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15361 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1548/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji usług kultury, rekreacji, sportu, funkcji mieszkaniowej oraz terenów leśnych i parkowych - obręb wsi Letnica 185/1548/2001 Obowiązujący
15362 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1547/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji usług kultury, rekreacji, sportu, funkcji mieszkaniowej oraz terenów leśnych i parkowych - obręb wsi Letnica w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1547/2001 Obowiązujący
15363 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1546/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 180/5, 180/6, 180/7, 180/8 położonych w Radzyniu, gmina Sława 185/1546/2001 Obowiązujący
15364 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1545/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 180/5, 180/6, 180/7, 180/8 położonych w Radzyniu, gmina Sława w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1545/2001 Obowiązujący
15365 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1544/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel (obręb wsi Lutol Suchy, dz. nr 182) 185/1544/2001 Obowiązujący
15366 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1543/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel (obręb wsi Lutol Suchy, dz. nr 182) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1543/2001 Obowiązujący
15367 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1542/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługującej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej 185/1542/2001 Obowiązujący
15368 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1541/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. za 2000 rok 185/1541/2001 Obowiązujący
15369 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1540/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze 185/1540/2001 Obowiązujący
15370 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1539/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2001 roku 185/1539/2001 Obowiązujący
15371 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1538/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 185/1538/2001 Obowiązujący
15372 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1537/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego 185/1537/2001 Obowiązujący
15373 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1536/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego 185/1536/2001 Zmieniony
15374 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1535/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji i zespołów spisowych celem przygotowania przejęcia mienia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz ul. Zacisze Nr 3 185/1535/2001 Obowiązujący
15375 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1534/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego 185/1534/2001 Obowiązujący
15376 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1533/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 185/1533/2001 Obowiązujący
15377 2001-12-21 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 186/1561/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzania planów finansowych jednostek budżetowych, zadań budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz zakładów budżetowych i funduszy celowych 186/1561/2001 Obowiązujący
15378 2001-12-21 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 186/1560/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiąc styczeń 2002 roku 186/1560/2001 Zmieniony
15379 2001-12-21 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 186/1559/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2001 roku 186/1559/2001 Obowiązujący
15380 2001-12-21 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 186/1558/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 186/1558/2001 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu