ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15501 2003-04-15 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/235/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na I półrocze 2003 roku 23/235/2003 Obowiązujący
15502 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/246/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego, opracowującego Regionalny Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 24/246/2003 Zmieniony
15503 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/245/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 199/4 położoną w obrębie Nowy Lubusz gmina Słubice 24/245/2003 Obowiązujący
15504 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/244/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 199/4 położoną w obrębie Nowy Lubusz gmina Słubice w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 24/244/2003 Obowiązujący
15505 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/243/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gołaszyn (gmina Nowe Miasteczko) 24/243/2003 Obowiązujący
15506 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/242/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gołaszyn (gmina Nowe Miasteczko) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 24/242/2003 Obowiązujący
15507 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/241/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na I półrocze 2003 roku 24/241/2003 Obowiązujący
15508 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/240/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół o znaczeniu regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych 24/240/2003 Obowiązujący
15509 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/239/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego w skład Regionalnego Komitetu Sterującego, koordynującego proces powstawania Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 24/239/2003 Obowiązujący
15510 2003-04-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 24/238/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej szczegółowy plan wydatkowania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego na 2003 rok 24/238/2003 Obowiązujący
15511 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/253/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 25/253/2003 Obowiązujący
15512 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/252/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia wojewódzkiego konkursu dla organizacji pozarządowych pn.: ,,Klub Seniora w systemie wsparcia osób starszych" 25/252/2003 Obowiązujący
15513 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/251/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego dla dzieci i młodzieży nt.: ,,Ja też będę seniorem" 25/251/2003 Obowiązujący
15514 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/250/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 25/250/2003 Obowiązujący
15515 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/249/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na I półrocze 2003 roku 25/249/2003 Obowiązujący
15516 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/248/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu lubuskiego na 2003 rok 25/248/2003 Obowiązujący
15517 2003-04-30 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 25/247/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2003 r. 25/247/2003 Obowiązujący
15518 2003-05-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/258/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz uaktualnienia zapisu strefy ochronnej ujścia wody pitnej w Starym Kramsku (gmina Babimost) 26/258/2003 Obowiązujący
15519 2003-05-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/257/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz uaktualnienia zapisu strefy ochronnej ujścia wody pitnej w Starym Kramsku (gmina Babimost) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 26/257/2003 Obowiązujący
15520 2003-05-06 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 26/256/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na I półrocze 2003 roku 26/256/2003 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu