ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15501 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/565/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 99/565/2000 Obowiązujący
15502 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/564/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 99/564/2000 Obowiązujący
15503 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/563/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku 99/563/2000 Obowiązujący
15504 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/562/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp. 99/562/2000 Obowiązujący
15505 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/561/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Brody (działka nr ewid. nr 210/4) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 99/561/2000 Obowiązujący
15506 2000-07-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 99/560/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Brody (działka nr ewid. 210/4) 99/560/2000 Obowiązujący
15507 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/589/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok 100/589/2000 Obowiązujący
15508 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/588/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego 100/588/2000 Obowiązujący
15509 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/587/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubniewice 100/587/2000 Obowiązujący
15510 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/586/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów - obręb Kosobudz 100/586/2000 Obowiązujący
15511 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/585/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów - obręb Kosobudz w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 100/585/2000 Obowiązujący
15512 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/584/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej miasta Kostrzyna n/O 100/584/2000 Obowiązujący
15513 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/583/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej miasta Kostrzyna n/O w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 100/583/2000 Obowiązujący
15514 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/582/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica (oczyszczalnia ścieków oraz przepompownia) 100/582/2000 Obowiązujący
15515 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/581/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica (oczyszczalnia ścieków oraz przepompownia) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 100/581/2000 Obowiązujący
15516 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/580/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin (gazociąg) 100/580/2000 Obowiązujący
15517 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/579/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin (gazociąg) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 100/579/2000 Obowiązujący
15518 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/578/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepin (stacja redukcyjna gazu) 100/578/2000 Obowiązujący
15519 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/577/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepin (stacja redukcyjna gazu) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 100/577/2000 Obowiązujący
15520 2000-07-11 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 100/576/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Psychiatryczno - Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. 100/576/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu