ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15821 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1553/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 185/1553/2001 Obowiązujący
15822 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1552/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (dz. nr 249/11) 185/1552/2001 Obowiązujący
15823 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1551/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (dz. nr 249/11) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1551/2001 Obowiązujący
15824 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1550/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko 185/1550/2001 Obowiązujący
15825 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1549/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1549/2001 Obowiązujący
15826 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1548/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji usług kultury, rekreacji, sportu, funkcji mieszkaniowej oraz terenów leśnych i parkowych - obręb wsi Letnica 185/1548/2001 Obowiązujący
15827 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1547/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji usług kultury, rekreacji, sportu, funkcji mieszkaniowej oraz terenów leśnych i parkowych - obręb wsi Letnica w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1547/2001 Obowiązujący
15828 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1546/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 180/5, 180/6, 180/7, 180/8 położonych w Radzyniu, gmina Sława 185/1546/2001 Obowiązujący
15829 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1545/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 180/5, 180/6, 180/7, 180/8 położonych w Radzyniu, gmina Sława w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1545/2001 Obowiązujący
15830 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1544/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel (obręb wsi Lutol Suchy, dz. nr 182) 185/1544/2001 Obowiązujący
15831 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1543/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel (obręb wsi Lutol Suchy, dz. nr 182) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 185/1543/2001 Obowiązujący
15832 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1542/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługującej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej 185/1542/2001 Obowiązujący
15833 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1541/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. za 2000 rok 185/1541/2001 Obowiązujący
15834 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1540/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze 185/1540/2001 Obowiązujący
15835 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1539/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2001 roku 185/1539/2001 Obowiązujący
15836 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1538/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok 185/1538/2001 Obowiązujący
15837 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1537/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego 185/1537/2001 Obowiązujący
15838 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1536/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego 185/1536/2001 Zmieniony
15839 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1535/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji i zespołów spisowych celem przygotowania przejęcia mienia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz ul. Zacisze Nr 3 185/1535/2001 Obowiązujący
15840 2001-12-18 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 185/1534/2001 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego 185/1534/2001 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu