ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
15961 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/659/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów 106/659/2000 Obowiązujący
15962 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/658/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy opracowania mapy topograficznej dla części województwa lubuskiego 106/658/2000 Obowiązujący
15963 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/657/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przez WORD Zielona Góra 106/657/2000 Obowiązujący
15964 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/680/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Agencjj Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 107/680/2000 Obowiązujący
15965 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/679/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa na Walnym Zgromadzeniu 107/679/2000 Obowiązujący
15966 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/678/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2000 roku 107/678/2000 Obowiązujący
15967 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/677/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie 107/677/2000 Obowiązujący
15968 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/676/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański obejmującej tereny położone w granicach wsi Tarnów Bycki 107/676/2000 Obowiązujący
15969 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/675/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański obejmującej tereny położone w granicach wsi Tarnów Bycki w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 107/675/2000 Obowiązujący
15970 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/674/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański obejmującej tereny położone w granicach wsi Bodzów, Bonów i Wierzbnica 107/674/2000 Obowiązujący
15971 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/673/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański obejmującej tereny położone w granicach wsi Bodzów, Bonów i Wierzbnica w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 107/673/2000 Obowiązujący
15972 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/672/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia Pani Halinie Łazowskiej stanowiska dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 107/672/2000 Obowiązujący
15973 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/671/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 107/671/2000 Obowiązujący
15974 2000-09-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 108/683/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2000 roku 108/683/2000 Obowiązujący
15975 2000-09-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 108/682/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok 108/682/2000 Obowiązujący
15976 2000-09-04 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 108/681/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego 108/681/2000 Obowiązujący
15977 2000-09-05 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 109/697/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 109/697/2000 Obowiązujący
15978 2000-09-05 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 109/696/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin 109/696/2000 Obowiązujący
15979 2000-09-05 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 109/695/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującej teren położony przy drodze do Sokołowa (działka nr ewidencyjny 325) 109/695/2000 Obowiązujący
15980 2000-09-05 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 109/694/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmujący teren położony przy drodze do Sokołowa (działka nr ewidencyjny 325 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 109/694/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu