ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3977/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I Rewitalizacja linii kolejowych) 279/3977/18 Obowiązujący
142 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3976/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 252/3524/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjścia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3976/18 Obowiązujący
143 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3975/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 279/3975/18 Obowiązujący
144 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3974/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy- projekty realizowane poza formułą ZIT 279/3974/18 Obowiązujący
145 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3973/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I Rewitalizacja linii kolejowych) 279/3973/18 Obowiązujący
146 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3972/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 254/3533/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3972/18 Obowiązujący
147 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3971/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1707/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3971/18 Obowiązujący
148 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3970/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 279/3970/18 Zmieniony
149 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3969/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 279/3969/18 Obowiązujący
150 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3968/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1051/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 279/3968/18 Obowiązujący
151 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3967/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3967/18 Zmieniony
152 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3966/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3966/18 Obowiązujący
153 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3965/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu z transferem korzyści realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 279/3965/18 Obowiązujący
154 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3964/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu z transferem korzyści współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 279/3964/18 Obowiązujący
155 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3963/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu z transferem korzyści realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3963/18 Obowiązujący
156 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3962/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu z transferem korzyści współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3962/18 Obowiązujący
157 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3961/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 279/3961/18 Obowiązujący
158 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3960/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3960/18 Zmieniony
159 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3959/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 279/3959/18 Zmieniony
160 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3958/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 21 marca 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 279/3958/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu