ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-10-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 219/2979/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 219/2979/17 Obowiązujący
142 2017-10-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 219/2978/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany warunków umowy o zarządzanie Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 219/2978/17 Obowiązujący
143 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2977/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 216/2977/17 Obowiązujący
144 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2976/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 216/2976/17 Obowiązujący
145 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2975/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wzoru umowy zlecenia dla ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i wykonujących zadania zlecone przez IZ RPO związane z realizacją praw i obowiązków IZ RPO w zakresie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu wynikających z ustawy wdrożeniowej 216/2975/17 Obowiązujący
146 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2974/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 201/2764/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2974/17 Obowiązujący
147 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2973/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 201/2763/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2973/17 Obowiązujący
148 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2972/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2972/17 Obowiązujący
149 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2971/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2971/17 Obowiązujący
150 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2970/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej oraz ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2970/17 Obowiązujący
151 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2969/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 32/341/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 216/2969/17 Obowiązujący
152 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2968/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia stawek wynagrodzeń dla ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i wykonujących zadania zlecone przez IZ związane z realizacją praw i obowiązków IZ w zakresie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu wynikających z ustawy wdrożeniowej 216/2968/17 Obowiązujący
153 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2967/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 106/1289/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 216/2967/17 Obowiązujący
154 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2966/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 216/2966/17 Obowiązujący
155 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2965/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego 216/2965/17 Obowiązujący
156 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2964/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie podania informacji o możliwości uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego 216/2964/17 Obowiązujący
157 2017-10-03 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 216/2963/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej w II naborze konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 216/2963/17 Obowiązujący
158 2017-09-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 215/2962/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 196/2658/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 215/2962/17 Obowiązujący
159 2017-09-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 215/2961/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2536/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 215/2961/17 Obowiązujący
160 2017-09-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 215/2960/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2537/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 215/2960/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu