ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3442/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 245/3442/18 Obowiązujący
142 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3441/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wynajęcia powierzchni na działce nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego 245/3441/18 Obowiązujący
143 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3440/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki numer 103/3, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego 245/3440/18 Obowiązujący
144 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3439/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania członka Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 245/3439/18 Obowiązujący
145 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3438/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej na działce nr 333 w m. Wrociszów, gm. Nowa Sól” 245/3438/18 Obowiązujący
146 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3437/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 245/3437/18 Obowiązujący
147 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3436/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 245/3436/18 Obowiązujący
148 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3435/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 73/849/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 245/3435/18 Obowiązujący
149 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3434/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 245/3434/18 Obowiązujący
150 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3433/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie akceptacji zmian w Zapotrzebowaniu na środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2017 w ramach 10 Osi Priorytetowej dla projektu nr RPLB.10.01.00-08-0003/16 realizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO – L2020 245/3433/18 Obowiązujący
151 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3432/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 245/3432/18 Obowiązujący
152 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3431/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 245/3431/18 Zmieniony
153 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3430/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji określającej szczegółowe warunki partnerstwa na rzecz realizacji Sieci Współpracy HiQuA – High Quality Assessment- Challenges and Chances/ Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse 245/3430/18 Obowiązujący
154 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3429/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020 245/3429/18 Obowiązujący
155 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3428/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Stephanus z siedzibą w Szczecinie 245/3428/18 Obowiązujący
156 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3427/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze kultury 245/3427/18 Obowiązujący
157 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3426/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Oceniającej do analizy merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego 245/3426/18 Zmieniony
158 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3425/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej 245/3425/18 Obowiązujący
159 2018-03-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 245/3424/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 245/3424/18 Obowiązujący
160 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/640/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania Małgorzacie Czesławie Stuckiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” XLII/640/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu