ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3584/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 256/3551/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 259/3584/18 Obowiązujący
142 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3583/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 259/3583/18 Obowiązujący
143 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3582/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie 259/3582/18 Obowiązujący
144 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3581/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą 259/3581/18 Obowiązujący
145 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3580/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 259/3580/18 Obowiązujący
146 2018-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 259/3579/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 259/3579/18 Obowiązujący
147 2018-04-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 258/3578/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 2 maja 2018 r. 258/3578/18 Obowiązujący
148 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/667/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. UCHWAŁA NR XLIV/667/18 Obowiązujący
149 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/688/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/688/18 Obowiązujący
150 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/687/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Eugeniuszowi Sikorze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/687/18 Obowiązujący
151 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/686/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Kazimierzowi Ostrowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/686/18 Obowiązujący
152 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/685/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Edwardowi Obstowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/685/18 Obowiązujący
153 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/684/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Zdzisławowi Janowi Chodorskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" UCHWAŁA NR XLIV/684/18 Obowiązujący
154 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/683/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Jerzemu Adamowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/683/18 Obowiązujący
155 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/682/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Hannie Danucie Rudzińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/682/18 Obowiązujący
156 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/681/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia UCHWAŁA NR XLIV/681/18 Obowiązujący
157 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/680/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIV/680/18 Obowiązujący
158 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/679/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 UCHWAŁA NR XLIV/679/18 Obowiązujący
159 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/678/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIV/678/18 Obowiązujący
160 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/677/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR XLIV/677/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu