ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 1999-07-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR X/53/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lipca 1999 roku w sprawie powołania Rady Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze X/53/99 Obowiązujący
142 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/194/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 14/194/19 Obowiązujący
143 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/193/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 7/128/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2018 r., dotyczącej przyjęcia projektu pozakonkursowego do realizacji w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 14/193/19 Obowiązujący
144 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/41/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej we Wschowie w sieć filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze VIII/41/99 Obowiązujący
145 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/192/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/474/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosków wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6-8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 14/192/19 Obowiązujący
146 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/191/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 14/191/19 Obowiązujący
147 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/40/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie wartości jednego punktu dla pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze VIII/40/99 Obowiązujący
148 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/190/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021” 14/190/19 Obowiązujący
149 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/189/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej 14/189/19 Obowiązujący
150 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/39/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze VIII/39/99 Obowiązujący
151 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/188/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury 14/188/19 Obowiązujący
152 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/38/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody VIII/38/99 Obowiązujący
153 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/37/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie połączenia Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze VIII/37/99 Obowiązujący
154 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/36/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego VIII/36/99 Obowiązujący
155 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/187/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 14/187/19 Obowiązujący
156 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/186/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej 14/186/19 Obowiązujący
157 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/185/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 14/185/19 Obowiązujący
158 2019-01-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 14/184/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego 14/184/19 Obowiązujący
159 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/35/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego VIII/35/99 Obowiązujący
160 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/34/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze VIII/34/99 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu