ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2823/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 205/2823/17 Obowiązujący
142 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2822/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 205/2822/17 Obowiązujący
143 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2821/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 205/2821/17 Zmieniony
144 2017-08-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 205/2820/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 205/2820/17 Obowiązujący
145 2017-08-07 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVI/528/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2017 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XXXVI/528/17 Obowiązujący
146 2017-08-07 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVI/527/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXXVI/527/17 Obowiązujący
147 2017-08-07 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXVI/526/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXVI/526/17 Obowiązujący
148 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2819/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 204/2819/17 Obowiązujący
149 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2818/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 sierpnia 2017 r. 204/2818/17 Obowiązujący
150 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2817/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 204/2817/17 Obowiązujący
151 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2816/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Lubuskiego do Rady Nadzorczej spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o. 204/2816/17 Obowiązujący
152 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2815/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 204/2815/17 Obowiązujący
153 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2814/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 204/2814/17 Zmieniony
154 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2813/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowej) w miejscowości Otyń wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego” 204/2813/17 Obowiązujący
155 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2812/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa ul. Fredry i dróg wewnętrznych na działkach 179/149, 179/116, 179/127 oraz 179/117,179/149, 179/122, 179/127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Etap 2 Osiedle” 204/2812/17 Obowiązujący
156 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2811/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ul. Leśnej w ciągu drogi gminnej nr 102433F w m. Nowogród Bobrzański” 204/2811/17 Obowiązujący
157 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2810/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 204/2810/17 Obowiązujący
158 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2809/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wysokości nagrody I stopnia ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w 2017 roku 204/2809/17 Obowiązujący
159 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2808/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne 204/2808/17 Obowiązujący
160 2017-08-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 204/2807/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 180/2457/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 204/2807/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu