ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16181 2000-08-16 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 105/651/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz obejmującego obszar położony w miejscowości Święty Wojciech (w granicach działki o nr ewidencyjnym 413/1) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 105/651/2000 Obowiązujący
16182 2000-08-16 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 105/650/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz obejmującej obszar położony w granicach działek o nr ewidencyjnym 32/3, 33, 35/123 105/650/2000 Obowiązujący
16183 2000-08-16 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 105/649/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz obejmującej obszar w granicach działek o nr ewidencyjnych 32/3, 33, 35/123 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 105/649/2000 Obowiązujący
16184 2000-08-16 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 105/648/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz obejmującej obszar położony w granicach działki o nr ewidencyjnym 459/1 105/648/2000 Obowiązujący
16185 2000-08-16 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 105/647/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz obejmującej obszar w granicach działki o nr ewidencyjnym 459/1 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 105/647/2000 Obowiązujący
16186 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/670/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia (odcinek prowadzący od rozgałęzienia II [ R2 ] do granicy z gminą Rzepin) 106/670/2000 Obowiązujący
16187 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/669/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia (odcinek prowadzący od rozgałęzienia II [ R2 ] do granicy z gminą Rzepin) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 106/669/2000 Obowiązujący
16188 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/668/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2000 roku 106/668/2000 Obowiązujący
16189 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/667/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze 106/667/2000 Obowiązujący
16190 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/666/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec ( rejon ul. Mickiewicza w Bogdańcu ) 106/666/2000 Obowiązujący
16191 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/665/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec (rejon ul. Mickiewicza w Bogdańcu) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 106/665/2000 Obowiązujący
16192 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/664/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kolonia Laski" w Żaganiu 106/664/2000 Obowiązujący
16193 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/663/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kolonia Laski" w Żaganiu w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 106/663/2000 Obowiązujący
16194 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/662/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w obrębie działki o nr ewidencyjnym 1151 położonej w rejonie ulic Koniawskiej i Podgórnej oraz Rowu Siedlickiego 106/662/2000 Obowiązujący
16195 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/661/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w obrębie działki o nr ewidencyjnym 1151 położonej w rejonie ulic Koniawskiej i Podgórnej oraz Rowu Siedlickiego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru 106/661/2000 Obowiązujący
16196 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/660/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jasień 106/660/2000 Obowiązujący
16197 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/659/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów 106/659/2000 Obowiązujący
16198 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/658/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy opracowania mapy topograficznej dla części województwa lubuskiego 106/658/2000 Obowiązujący
16199 2000-08-22 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 106/657/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przez WORD Zielona Góra 106/657/2000 Obowiązujący
16200 2000-08-29 Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 107/680/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Agencjj Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 107/680/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu