ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/676/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji: NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA UCHWAŁA NR XLIV/676/18 Obowiązujący
162 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/675/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu UCHWAŁA NR XLIV/675/18 Obowiązujący
163 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/674/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLIV/674/18 Obowiązujący
164 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/673/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLIV/673/18 Obowiązujący
165 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/672/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" UCHWAŁA NR XLIV/672/18 Obowiązujący
166 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/671/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIV/671/18 Obowiązujący
167 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/670/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów UCHWAŁA NR XLIV/670/18 Obowiązujący
168 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/669/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych UCHWAŁA NR XLIV/669/18 Obowiązujący
169 2018-04-23 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIV/668/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Autonomiczną Wojwodiny (Republika Serbska) UCHWAŁA NR XLIV/668/18 Obowiązujący
170 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3577/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 257/3577/18 Obowiązujący
171 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3576/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do kontaktów z ENEA S.A. 257/3576/18 Obowiązujący
172 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3575/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do kontaktów z ENEA S.A. 257/3575/18 Obowiązujący
173 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3574/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 257/3574/18 Obowiązujący
174 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3573/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021” 257/3573/18 Obowiązujący
175 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3572/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3225/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 257/3572/18 Obowiązujący
176 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3571/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3223/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 257/3571/18 Obowiązujący
177 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3570/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 257/3570/18 Zmieniony
178 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3569/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 257/3569/18 Zmieniony
179 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3568/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r. 257/3568/18 Obowiązujący
180 2018-04-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 257/3567/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 222/3038/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 257/3567/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu