ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/639/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania Zdzisławie Lucynie Jaroszewicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” XLII/639/18 Obowiązujący
162 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/638/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach XLII/638/18 Obowiązujący
163 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/637/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu XLII/637/18 Obowiązujący
164 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/636/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 XLII/636/18 Obowiązujący
165 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/635/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok XLII/635/18 Obowiązujący
166 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/634/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej XLII/634/18 Obowiązujący
167 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/633/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XLII/633/18 Obowiązujący
168 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/632/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka XLII/632/18 Obowiązujący
169 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/631/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich nr 279 i 280, polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra" wraz z zimowym i letnim utrzymaniem ww. ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra" XLII/631/18 Obowiązujący
170 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/630/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 49 XLII/630/18 Obowiązujący
171 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/629/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 103/3, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina XLII/629/18 Obowiązujący
172 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/628/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni na działce nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego XLII/628/18 Obowiązujący
173 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/627/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” XLII/627/18 Obowiązujący
174 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/626/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych XLII/626/18 Obowiązujący
175 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/625/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” XLII/625/18 Obowiązujący
176 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/624/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy” XLII/624/18 Obowiązujący
177 2018-02-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLII/623/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze XLII/623/18 Obowiązujący
178 2018-02-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 244/3423/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 244/3423/18 Obowiązujący
179 2018-02-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 244/3422/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 201/2763/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 244/3422/18 Obowiązujący
180 2018-02-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 244/3421/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZlT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 244/3421/18 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu