ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/33/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. VIII/33/99 Zmieniony
162 1999-05-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VIII/32/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie zmian w projekcie Statutu Województwa Lubuskiego VIII/32/99 Obowiązujący
163 1999-03-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VII/31/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie powołania na stanowisko VII/31/99 Obowiązujący
164 1999-03-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VII/30/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim VII/30/99 Obowiązujący
165 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/183/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 13/183/19 Obowiązujący
166 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/182/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 13/182/19 Obowiązujący
167 1999-03-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VII/29/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wartości jednego punktu dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim VII/29/99 Obowiązujący
168 1999-03-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VII/28/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie ustalenia naj niższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim VII/28/99 Obowiązujący
169 1999-03-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR VII/27/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa lubuskiego VII/27/99 Zmieniony
170 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/181/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 13/181/19 Zmieniony
171 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/180/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 13/180/19 Obowiązujący
172 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/179/19Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.01-08-0023/18 pn.: „Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Oddział Małyszyn w celu otrzymywania innowacyjnych odmian rzepaku i pszenżyta dostosowanych do zmian klimatycznych zachodniej Polski”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 13/179/19 Obowiązujący
173 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/178/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Drezdenko od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0018/18, pn.: „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku.”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/178/19 Obowiązujący
174 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/177/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Niegosławice od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0013/18, pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Gminy Niegosławice”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/177/19 Obowiązujący
175 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/176/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Świebodzin od negatywnej oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0003/18, pn.: „Rozbudowa budynku Świebodzińskiego Domu Kultury w Świebodzinie”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/176/19 Obowiązujący
176 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/175/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Gminę Łęknica od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0025/18, pn.: „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/175/19 Obowiązujący
177 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/174/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Fundację Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie od negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0019/18, pn.: „Rozbudowa i przebudowa Centrum Archeologicznego w Wicinie”, złożonego w ramach naboru RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/174/19 Obowiązujący
178 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/173/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu Gminy Żary o statusie miejskim wniesionego od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0008/18 pt.: „Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko – Łużyckiego”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/173/19 Obowiązujący
179 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/172/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu Fundacji Pałac Bojadła od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.04.01-08-0006/18 pt.: „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 13/172/19 Obowiązujący
180 2019-01-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 13/171/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 13/171/19 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu