ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-03-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXVIII/421/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę UCHWAŁA NR XXVIII/421/17 Obowiązujący
162 2017-03-06 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXVIII/420/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2017 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR XXVIII/420/17 Obowiązujący
163 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2315/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 171/2315/17 Obowiązujący
164 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2314/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Geodety Województwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp. 171/2314/17 Obowiązujący
165 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2313/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie projektu pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” 171/2313/17 Obowiązujący
166 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2312/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach zwrotu dotacji 171/2312/17 Obowiązujący
167 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2311/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową” 171/2311/17 Obowiązujący
168 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2310/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich: lubuskie i zachodniopomorskie” 171/2310/17 Obowiązujący
169 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2309/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie” 171/2309/17 Obowiązujący
170 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2308/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową” 171/2308/17 Obowiązujący
171 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2307/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich: lubuskie i zachodniopomorskie” 171/2307/17 Obowiązujący
172 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2306/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie” 171/2306/17 Obowiązujący
173 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2305/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektami własnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 171/2305/17 Obowiązujący
174 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2304/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektami własnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 171/2304/17 Obowiązujący
175 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2303/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 171/2303/17 Obowiązujący
176 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2302/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 171/2302/17 Obowiązujący
177 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2301/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do wyrażania zgody na likwidację, zbycie lub przekazanie w drodze darowizny zbędnych lub zużytych składników majątkowych mienia ruchomego Województwa Lubuskiego będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 171/2301/17 Obowiązujący
178 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2300/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 171/2300/17 Obowiązujący
179 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2299/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 171/2299/17 Obowiązujący
180 2017-03-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 171/2298/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Marszałkowi Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 171/2298/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu