ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3957/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 279/3957/18 Zmieniony
162 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3956/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0011/18, pt. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego”, złożonego przez „POWIAT STRZELECKO – DREZDENECKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU” w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 279/3956/18 Obowiązujący
163 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3955/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0005/18, pt. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Zwierzyn, złożonego przez Gminę Zwierzyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 279/3955/18 Obowiązujący
164 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3954/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0007/17, pt. „Wasze wsparcie – nasza samodzielność” – usługi opiekuńcze i asystenckie w Ośrodku Oparcia Społecznego, złożonego przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 279/3954/18 Obowiązujący
165 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3953/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0008/18, pt. „Integracja społeczna w Gminie Szlichtyngowa”, złożonego przez „GMINA SZLICHTYNGOWA/MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ" w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 279/3953/18 Obowiązujący
166 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3952/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. do reprezentowania Województwa Lubuskiego i jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Makroregion I” 279/3952/18 Obowiązujący
167 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3951/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” 279/3951/18 Obowiązujący
168 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3950/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 279/3950/18 Obowiązujący
169 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3949/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” 279/3949/18 Obowiązujący
170 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3948/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” 279/3948/18 Obowiązujący
171 2018-08-30 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 279/3947/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich 279/3947/18 Obowiązujący
172 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3946/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 278/3946/18 Obowiązujący
173 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3945/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych [dot. Zastępcy Dyrektora Daniela Roguskiego] 278/3945/18 Obowiązujący
174 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3944/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnymi Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych [dot. Zastępcy Dyrektora Rajmunda Binka] 278/3944/18 Obowiązujący
175 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3943/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych [dot. Zastępcy Dyrektora Agaty Wdowiak] 278/3943/18 Obowiązujący
176 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3942/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 278/3942/18 Obowiązujący
177 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3941/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 278/3941/18 Zmieniony
178 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3940/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwa: „Budowa ul. Haskiej i Londyńskiej w Gorzowie Wlkp.” 278/3940/18 Obowiązujący
179 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3939/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Zaborze, na rzecz Gminy Zabór 278/3939/18 Obowiązujący
180 2018-08-21 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 278/3938/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę nr 265/3698/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 278/3938/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu