ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/347/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 288” 23/347/19 Obowiązujący
162 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/346/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 286” 23/346/19 Obowiązujący
163 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/345/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 285” 23/345/19 Obowiązujący
164 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/344/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 00611F (km 0+022,12 – 0+121,09), rozbudowa drogi gminnej nr 103629F (km 0+015,71 – 0+061,35), rozbudowa drogi krajowej nr 92 (km 48+085,85 - 48+459,46)” w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 00611F wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami gminnymi nr 00611F i nr 103629F oraz budowa drogi na działce nr 454 w obrębie w Świebodzinie” 23/344/19 Obowiązujący
165 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/343/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 6/98/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 ogłoszonego 30 sierpnia 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 23/343/19 Obowiązujący
166 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/342/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – Projekty realizowane poza formułą ZIT 23/342/19 Obowiązujący
167 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/341/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu analizy merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa lubuskiego 23/341/19 Obowiązujący
168 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/340/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23/340/19 Obowiązujący
169 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/339/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 23/339/19 Obowiązujący
170 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/338/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac 23/338/19 Obowiązujący
171 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/337/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 23/337/19 Obowiązujący
172 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/336/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie 23/336/19 Obowiązujący
173 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/335/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim 23/335/19 Obowiązujący
174 2019-03-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 23/334/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 23/334/19 Obowiązujący
175 2008-03-10 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmian zapisów ustawowych dotyczących obligatoryjnego przejęcia przez gminy "starych" odcinków dróg publicznych wyłączonych z ciągu tych dróg po wybudowaniu nowych ich przebiegów STANOWISKO 10.03.2008 Obowiązujący
176 2007-10-17 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rybackich STANOWISKO II 17.10.2007 Obowiązujący
177 2007-10-17 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wykorzystywania funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego do refinansowania budowy przepławek STANOWISKO 17.10.2007 Obowiązujący
178 2007-10-17 Uchwała sejmiku OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku z okazji 10-tej rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej OŚWIADCZENIE II 17.10.2007 Obowiązujący
179 2007-10-17 Uchwała sejmiku OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 października 2007 roku w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym OŚWIADCZENIE 17.10.2007 Obowiązujący
180 2007-09-17 Uchwała sejmiku OŚWIADCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2007 roku w sprawie utworzenia uczelni akademickiej w Gorzowie Wlkp. OŚWIADCZENIE II 17.09.2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu