ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3153/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3153/17 Obowiązujący
162 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3152/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3152/17 Obowiązujący
163 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3151/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3151/17 Obowiązujący
164 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3150/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3150/17 Obowiązujący
165 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3149/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, dla Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania 228/3149/17 Obowiązujący
166 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3148/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 222/3025/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 - Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3148/17 Obowiązujący
167 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3147/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych 228/3147/17 Obowiązujący
168 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3146/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 136/1775/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 29 lutego 2016 roku przez lnstytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 228/3146/17 Obowiązujący
169 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3145/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania w 2017 roku Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski 228/3145/17 Obowiązujący
170 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3144/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przedłużenia Pani Ewie Pawlak pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 228/3144/17 Obowiązujący
171 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3143/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do Spraw Stypendiów 228/3143/17 Obowiązujący
172 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3142/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 228/3142/17 Obowiązujący
173 2017-11-20 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie uwzględnienia Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego STANOWISKO SWL 20 11 2017 R Obowiązujący
174 2017-11-20 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim STANOWISKO SWL 20 11 2017 R. Obowiązujący
175 2017-11-20 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. STANOWISKO SWL 20.11.2017 R. Obowiązujący
176 2017-11-20 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIX/602/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania Stowarzyszeniu „Gorzowska Orkiestra Dęta” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXIX/602/17 Obowiązujący
177 2017-11-20 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIX/601/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania Aleksandrowi Kapustce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXIX/601/17 Obowiązujący
178 2017-11-20 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIX/600/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXXIX/600/17 Obowiązujący
179 2017-11-20 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIX/599/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIX/599/17 Obowiązujący
180 2017-11-20 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXIX/598/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej UCHWAŁA NR XXXIX/598/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu