ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2582/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1957/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu własnego pt. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2582/17 Obowiązujący
162 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2581/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2581/17 Obowiązujący
163 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2580/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2580/17 Obowiązujący
164 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2579/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 172/2318/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, III runda konkursowa 190/2579/17 Obowiązujący
165 2017-06-06 Uchwała sejmiku Uchwała nr 190/2578/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 176/2392/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, III runda konkursowa 190/2578/17 Zmieniony
166 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2577/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1972/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa 190/2577/17 Obowiązujący
167 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2576/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 190/2576/17 Obowiązujący
168 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2575/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2575/17 Zmieniony
169 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2574/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2574/17 Obowiązujący
170 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2573/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 190/2573/17 Zmieniony
171 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2572/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 74/861/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 190/2572/17 Obowiązujący
172 2017-06-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 190/2571/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 190/2571/17 Zmieniony
173 2017-05-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 189/2570/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej Zarządu Województwa Lubuskiego na 2017 rok 189/2570/17 Obowiązujący
174 2017-05-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 189/2569/17 Obowiązujący
175 2017-05-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 189/2568/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 189/2568/17 Obowiązujący
176 2017-05-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 189/2567/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1953/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu własnego pt. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 189/2567/17 Obowiązujący
177 2017-05-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 189/2566/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 189/2566/17 Obowiązujący
178 2017-05-24 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie uczczenia 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich STANOWISKO SWL 24.05.2017 Obowiązujący
179 2017-05-24 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec przenoszenia wojewódzkich siedzib administracji publicznej STANOWISKO SWL 24 05 2017 Obowiązujący
180 2017-05-24 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXI/495/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie nadania Jerzemu Kazimierzowi Smorawińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXXI/495/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu