ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/798/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" UCHWAŁA NR L/798/18 Obowiązujący
162 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/797/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia UCHWAŁA NR L/797/18 Obowiązujący
163 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/796/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie" UCHWAŁA NR L/796/18 Obowiązujący
164 2018-10-29 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR L/795/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska" UCHWAŁA NR L/795/18 Obowiązujący
165 2018-10-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 292/4161/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 292/4161/18 Obowiązujący
166 2018-10-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 292/4160/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 286/4041/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 292/4160/18 Obowiązujący
167 2018-10-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 291/4159/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 291/4159/18 Obowiązujący
168 2018-10-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 291/4158/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 283/4013/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 291/4158/18 Obowiązujący
169 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4157/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 290/4157/18 Obowiązujący
170 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4156/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 290/4156/18 Obowiązujący
171 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4155/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 290/4155/18 Zmieniony
172 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4154/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 290/4154/18 Obowiązujący
173 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4153/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/49 i 667/58, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 290/4153/18 Obowiązujący
174 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4152/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze 290/4152/18 Obowiązujący
175 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4151/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i kolidującej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” 290/4151/18 Obowiązujący
176 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4150/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 290/4150/18 Obowiązujący
177 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4149/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy 290/4149/18 Obowiązujący
178 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4148/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 w ramach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 290/4148/18 Nieobowiązujący
179 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4147/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego w tym ścieżki rowerowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 290/4147/18 Obowiązujący
180 2018-10-23 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 290/4146/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 290/4146/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu