ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2959/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 214/2959/17 Obowiązujący
162 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2958/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 214/2958/17 Obowiązujący
163 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2957/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego, jako Partnera projektu „Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin / Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben” 214/2957/17 Obowiązujący
164 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2956/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 214/2956/17 Obowiązujący
165 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2955/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 214/2955/17 Obowiązujący
166 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2954/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2831/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 214/2954/17 Obowiązujący
167 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2953/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2830/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 214/2953/17 Obowiązujący
168 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2952/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 214/2952/17 Obowiązujący
169 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2951/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 214/2951/17 Obowiązujący
170 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2950/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu części budynku nr 10, położonego na działce nr 333/86 w Ciborzu 214/2950/17 Obowiązujący
171 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2949/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 214/2949/17 Zmieniony
172 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2948/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 102317F – ul. Słonecznikowa w Nowej Soli wraz z odwodnieniem” 214/2948/17 Obowiązujący
173 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2947/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 214/2947/17 Zmieniony
174 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2946/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 214/2946/17 Zmieniony
175 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2945/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zapisów ustawy Prawo wodne 214/2945/17 Obowiązujący
176 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2944/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” 214/2944/17 Obowiązujący
177 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2943/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołanie Zespołu Koordynującego Realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2017-2022 214/2943/17 Obowiązujący
178 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2942/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 214/2942/17 Obowiązujący
179 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2941/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 214/2941/17 Obowiązujący
180 2017-09-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 214/2940/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 214/2940/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu