ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/58/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 2/58/18 Obowiązujący
2 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/57/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa Lubuskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno-Prawny 2/57/18 Obowiązujący
3 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/56/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa Lubuskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych związanych z bieżącą działalnością Urzędu 2/56/18 Obowiązujący
4 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/55/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Województwa Lubuskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego - Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2/55/18 Obowiązujący
5 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/54/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do jednoosobowego składania oświadczeń woli oraz wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2/54/18 Obowiązujący
6 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/53/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do działania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 2/53/18 Obowiązujący
7 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/52/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do działania w ramach Pomocy Technicznej zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 2/52/18 Obowiązujący
8 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/51/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 2/51/18 Obowiązujący
9 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/50/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 2/50/18 Obowiązujący
10 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/49/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 2/49/18 Obowiązujący
11 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/48/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Marszałkowi Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert 2/48/18 Obowiązujący
12 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/47/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego polegającego na dysponowaniu środkami pieniężnymi w związku z zawartymi umowami z bankami 2/47/18 Obowiązujący
13 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/46/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia woli odnośnie nabycia posiadanych przez Spółkę „Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wielkopolskim” akcji 2/46/18 Obowiązujący
14 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/45/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2019 rok 2/45/18 Obowiązujący
15 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/44/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej 2/44/18 Obowiązujący
16 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/43/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej 2/43/18 Obowiązujący
17 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/42/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 2/42/18 Obowiązujący
18 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/41/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie” 2/41/18 Obowiązujący
19 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/40/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rzece Złota Struga” 2/40/18 Obowiązujący
20 2018-12-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 2/39/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Fredry w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego pod halą sportową przy Słowiance” 2/39/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego