ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3098/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 i do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Programów Regionalnych 225/3098/17 Obowiązujący
2 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3097/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania o odstępstwo od warunków technicznych w ramach inwestycji 225/3097/17 Obowiązujący
3 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3096/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/81, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 225/3096/17 Obowiązujący
4 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3095/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/75, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 225/3095/17 Obowiązujący
5 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3094/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 225/3094/17 Obowiązujący
6 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3093/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie – od osób fizycznych – nieruchomości położonej w obrębie 0055 miasta Zielona Góra, oznaczonej działkami nr 243/7 i nr 242/4 225/3093/17 Obowiązujący
7 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3092/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze parku o powierzchni 18 ha, położonego na działce nr 390/6 przy ul. Zamkowej 1 w Zaborze 225/3092/17 Obowiązujący
8 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3091/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego 225/3091/17 Obowiązujący
9 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3090/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa połączenia ulicy Kożuchowskiej z ulicą Emilii Plater w Zielonej Górze” 225/3090/17 Obowiązujący
10 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3089/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 225/3089/17 Obowiązujący
11 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3088/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1957/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 225/3088/17 Obowiązujący
12 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3087/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 225/3087/17 Obowiązujący
13 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3086/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 225/3086/17 Obowiązujący
14 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3085/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 225/3085/17 Obowiązujący
15 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3084/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do stosowania wewnętrznej procedury przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 225/3084/17 Obowiązujący
16 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3083/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania dotyczącego wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, podlegających w 2017 roku obowiązkowi badania 225/3083/17 Obowiązujący
17 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3082/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania dotyczącego wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie 225/3082/17 Obowiązujący
18 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3081/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 225/3081/17 Obowiązujący
19 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3080/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 225/3080/17 Obowiązujący
20 2017-11-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 225/3079/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 225/3079/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego