ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/454/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska” UCHWAŁA NR XXIX/454/17 Obowiązujący
2 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/455/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry” UCHWAŁA NR XXIX/455/17 Obowiązujący
3 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/453/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR XXIX/453/17 Obowiązujący
4 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych UCHWAŁA NR XXIX/449/17 Obowiązujący
5 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/444/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pn. „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020” UCHWAŁA NR XXIX/444/17 Obowiązujący
6 2017-04-10 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie Karty Samorządności STANOWISKO SWL KARTA SAM. Obowiązujący
7 2017-04-10 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie STANOWISKO SWL WOSiR Obowiązujący
8 2017-04-10 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom stawowym rekompensat wodno-środowiskowych STANOWISKO SWL RYB Obowiązujący
9 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/466/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej UCHWAŁA NR XXIX/466/17 Obowiązujący
10 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/465/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Waldemarowi Wolskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/465/17 Obowiązujący
11 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/464/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Edwardowi Tyranowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/464/17 Obowiązujący
12 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/463/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Arturowi Tadeuszowi Niezgodzie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/463/17 Obowiązujący
13 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/462/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Adamowi Zbigniewowi Mikulskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/462/17 Obowiązujący
14 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/461/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Markowi Witoldowi Kowalczykowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/461/17 Obowiązujący
15 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/460/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Barbarze Urszuli Jodełce-Nowaczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/460/17 Obowiązujący
16 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/459/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Leszkowi Glezerowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIX/459/17 Obowiązujący
17 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/458/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego UCHWAŁA NR XXIX/458/17 Obowiązujący
18 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/457/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXIX/457/17 Obowiązujący
19 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/456/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/456/17 Obowiązujący
20 2017-04-10 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIX/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącym przyjęcia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXIX/452/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego