ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2924/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w dniu 12 września 2017 r. 212/2924/17 Obowiązujący
2 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2923/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 212/2923/17 Obowiązujący
3 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2922/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Województwa Lubuskiego 212/2922/17 Obowiązujący
4 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2921/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego 212/2921/17 Obowiązujący
5 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2920/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie - od osób fizycznych - nieruchomości położonej w obrębie 0055 miasta Zielona Góra, oznaczonej działką nr 238/8 212/2920/17 Obowiązujący
6 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2919/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze” 212/2919/17 Obowiązujący
7 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2918/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej, merytorycznej, środowiskowej i ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra 212/2918/17 Obowiązujący
8 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2917/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp. 212/2917/17 Obowiązujący
9 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2916/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 maja 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2916/17 Obowiązujący
10 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2915/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2915/17 Obowiązujący
11 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2914/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2914/17 Obowiązujący
12 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2913/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 91/1077/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2913/17 Obowiązujący
13 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2912/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2912/17 Obowiązujący
14 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2911/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2911/17 Obowiązujący
15 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2910/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2910/17 Obowiązujący
16 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2909/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2909/17 Obowiązujący
17 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2908/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2908/17 Obowiązujący
18 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2907/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 212/2907/17 Obowiązujący
19 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2906/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 212/2906/17 Obowiązujący
20 2017-09-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 212/2905/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu „Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego” 212/2905/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego