ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-16 12:26:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-16 12:30:34 przez Magdalena Adamcewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn. Zdrowie publiczne – problemy osób w wieku podeszłym oraz ich rodzin” – organizacja XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, które realizowane będzie od 30 kwietnia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu Konferencji adresowanej do środowiska akademickiego, pedagogiczno-medycznego, pracowników instytucji samorządowych, takich jak Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz społeczności lokalnej. Celem konferencji jest promowanie zasad profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób otępiennych oraz sposobów ich realizacji, poznanie działań podejmowanych przez Alzheimer Europe zmierzających do poprawy dostępu chorych do diagnozy i leczenia wszelkich chorób związanych z wiekiem, m. in. choroby Alzheimera, a ponadto promowanie ogólnopolskich dobrych praktyk w dziedzinie systemowego wspierania osób i rodzin doświadczonych chorobami otępiennymi, w szczególności dotkniętych otępieniem typu alzheimerowskiego.
Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd Województwa Lubuskiego 12 kwietnia 2018 r. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował zadanie kwotą 4.700,00 zł.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Siminska Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wróblewski - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 12:26:22
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Adamcewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 12:30:34
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 12:43:10
Artykuł był wyświetlony: 273 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego