ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Ewidencji lekarzy - badania kierowców

Szczegóły informacji

Ewidencji lekarzy - badania kierowców

Wydział: Departament Ochrony Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-04-17 10:35:24

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

-

Miejsce załatwienia

Departament Ochrony Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-424 Zielona Góra

Telefon kontaktowy

68 45 65 503, 68 456 55 34

Adres e-mail

sekretariat.dz@lubuskie.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku:
W celu uzyskania wpisu do „Ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami” należy wypełnić wniosek (wzór wniosku do pobrania w załączniku) i dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz oryginał Zaświadczenia o niekaralności.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Departament Ochrony Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Miejsce odbioru

Departament Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia*.
 3. Prawo wykonywania zawodu lekarza.
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5–letni staż w zawodzie lekarza.
 5. Dyplom specjalizacji (lub wpis w prawie wykonywania zawodu).
 6. Zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
 7. Dowód opłaty za wpis do ewidencji.
 8. Dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
* wymagane tylko w przypadku nieposiadania specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy

Opłaty

Wnioskujący o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zobowiązany jest dokonać opłat:
 • opłaty za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł (zgodnie z § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  17 lipca 2014 r.  w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250, z późn. zm.) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, o numerze: 75 1560 0013 2483 0674 1808 0002.
 • opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r .o opłacie skarbowej Dz.U.2012.1282 j.t.) na konto Urzędu Miasta, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, o numerze: 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190.

Uwagi

Aktualizacja danych objętych Ewidencją:
Osoby już widniejące w Ewidencji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych objętych tą ewidencją, zobowiązani są do ich aktualizacji poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 949).
Marszałek Województwa Lubuskiego na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978, z późn. zm.) prowadzi „Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami”.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 powyższej ustawy lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
 • specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
 • inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 tej ustawy;
 1. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 2. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Zdanowicz Data wytworzenia informacji: 2013-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wróblewski - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Data wprowadzenia do BIP 2013-04-17 10:18:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2013-04-17 10:35:24
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Adamcewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 11:48:35
Artykuł był wyświetlony: 7321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu