ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Informacja o wyrobach zawierających azbest

Szczegóły informacji

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wydział: Departament Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 10:05:19

Termin załatwienia

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Ziółkowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
lub osobiście w Kancelarii Ogólnej - parter, pokój 59 (przy wejściu głównym do Urzędu).

Telefon kontaktowy

(068) 45-65-450

Adres e-mail

sekretariat.dsr@lubuskie.pl
 

Sposób załatwienia

Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania (załącznik nr 3):
  • osoby fizyczne przedkładają wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
  • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne, związki zawodowe, kościoły) – marszałkowi województwa,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe) – marszałkowi województwa,
  • osoby fizyczne posiadające REGON – marszałkowi województwa.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
- dla każdego wyrobu i działki oddzielnie.

Czas realizacji

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

Dodatkowe informacje
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
 
Sankcje
Zgodnie z art. 346. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):
1. Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 2.
- ust. 2 dotyczy tylko przedsiębiorców (nie osób fizycznych)
Grzywnę (w wysokości do 5000 zł) wymierza właściwy miejscowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Podstawa prawna

  • Art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagańw zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – załącznik 3.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ziółkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:25:53
Wprowadził informację do BIP: Lucjan Wygnaniec Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:05:19
Osoba, która zmieniła informację: Lucjan Wygnaniec Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 10:05:19
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu