ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Szczegóły informacji

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2012-07-20 11:47:16

Termin załatwienia

Wnioski w sprawach dotyczących zawarcia umów na dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Osoba kontaktowa

Stanisława Kirmiel

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
 

Telefon kontaktowy

68 45 65 523

Adres e-mail

s.kirmiel@lubuskie.pl

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


ul. Podgórna 7


65-057 Zielona Góra


strona internetowa urzędu: www.lubuskie.pl


e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl


tel.: 48+ 68 45 65 200 fax.: 48+ 68 45 65 296

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich wraz z załącznikami:
 1. Kserokopią licencji i wykazem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Aktualną kserokopią wypisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Kserokopię nadania Numeru NIP i REGON.
 4. Kserokopią oświadczenia o posiadaniu kas fiskalnych lub kserokopią faktury za zakupione kasy – posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 5. Kserokopią cennika zawierającego ceny biletów jednorazowych i miesięcznych z uwzględnieniem ustawowych ulg. Jeżeli przewoźnik nie przewiduje sprzedaży biletów miesięcznych, cennik powinien zawierać stosowną informację.
 6. Kserokopią zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nadaniu kasom numerów ewidencyjnych, numery unikatowe kas.
 7. Informacja o przewidywanej miesięcznej i rocznej wielkości dopłat, w tym do biletów miesięcznych.
 8. Numer rachunku bankowego.
 9. Oświadczenie przewoźnika
Wszystkie kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 

Uwagi

Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób stosownie do art.18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym uwzględniają uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów ustanowione przez uprawniony organ oraz w drodze ustawy.
Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa.
Samorząd województwa przekazuje przewoźnikom wykonującym regularne krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg na zasadach określonych w umowie pomiędzy samorządem województwa a przewoźnikami.
Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
 • zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa,
 • wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczajacych poza obszar województwa.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r., poz. 1138 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016r. poz. 871 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016r., poz. 1255 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z późn zm.)
 5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U z 2015r., poz. 915 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.)  
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203)
 8. Ustawaz dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Burak Data wytworzenia informacji: 2012-07-20 11:47:10
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Burak Data wprowadzenia do BIP 2012-07-20 11:47:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-20 11:47:16
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Halasz Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 12:13:41
Artykuł był wyświetlony: 7711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu