ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Szczegóły informacji

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2012-07-20 11:47:16

Termin załatwienia

Wnioski w sprawach dotyczących zawarcia umów na dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Osoba kontaktowa

Stanisława Kirmiel

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
 

Telefon kontaktowy

+48 68 45 65 523, +48 68 45 65 524

Adres e-mail

s.kirmiel@lubuskie.pl
sekretariat.dg@lubuskie.pl

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury i Komunikacji
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich wraz z załącznikami:
 1. Kserokopią licencji i wykazem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Aktualną kserokopią wypisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji CEIDG.
 3. Kserokopię nadania Numeru NIP i REGON.
 4. Kserokopią oświadczenia o posiadaniu kas fiskalnych lub kserokopią faktury za zakupione kasy – posiadające decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu kryteriów i warunków technicznych dla kas, które zawierają dodatkowe funkcje umożliwiające określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 5. Kserokopią cennika zawierającego ceny biletów jednorazowych i miesięcznych z uwzględnieniem ustawowych ulg. Jeżeli przewoźnik nie przewiduje sprzedaży biletów miesięcznych, cennik powinien zawierać stosowną informację.
 6. Kserokopią zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nadaniu kasom numerów ewidencyjnych, numery unikatowe kas.
 7. Numer rachunku bankowego.
Wszystkie kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 

Uwagi

Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób stosownie do art.18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym uwzględniają uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów ustanowione przez uprawniony organ oraz w drodze ustawy.
Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa.
Samorząd województwa przekazuje przewoźnikom wykonującym regularne krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg na zasadach określonych w umowie pomiędzy samorządem województwa a przewoźnikami.
Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
 • zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa,
 • wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczajacych poza obszar województwa.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 2. Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Burak Data wytworzenia informacji: 2012-07-20 11:47:10
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Burak Data wprowadzenia do BIP 2012-07-20 11:47:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-20 11:47:16
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gancarz Data ostatniej zmiany: 2019-01-23 13:26:35
Artykuł był wyświetlony: 8049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu