ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 674665

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 44040
Statut Województwa Lubuskiego 14961
Petycje 5655
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2367
Zbiorcze informacje o petycjach 815
Złożone do Sejmiku 3045
Złożone do Marszałka i Zarządu 10401
Lobbing 737
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1288
Informacje roczne 1212
Sejmik Województwa 21157
Kompetencje Sejmiku 5574
Radni Województwa 5584
Zaproszenia 788
Komisje Sejmiku 1338
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1180
Komisja Budżetu i Finansów 1300
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1176
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1187
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1490
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1180
Komisja Rewizyjna 1506
Komisje Doraźne Sejmiku 1728
Interpelacje i Wnioski 2217
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5769
Interpelacje i Wnioski Radnych 896
1. Ardelli Tadeusz 4313
2. Balcerzak Klaudiusz 4669
3. Chinalska Anna 6511
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4799
5. Dereń Grażyna 3693
6. Fedko Edward Jan 3920
7. Fiedorowicz Czesław 5441
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 6413
9. Grabarek Grzegorz 1573
10. Jaworska Maria 1392
11. Jędrzejczak Tadeusz 1940
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4560
13. Kościk Zbigniew 6082
14. Kowal Sławomir Jan 3232
15. Kruczkowski Józef 7038
16. Kucharska Barbara 4417
17. Maciuszonek Wacław Jan 1501
18. Marcinkiewicz Mirosław 3152
19. Mejza Łukasz 5397
20. Możejko Tomasz 2800
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2183
22. Osińska Bożena Krystyna 2324
23. Pająk Tadeusz 2359
24. Pawlak Natalia 1877
25. Polak Elżbieta Anna 612
26. Surmacz Marek Tomasz 3099
27. Synowiec Anna 3609
28. Tomczyszyn Stanisław 531
29. Wołowicz Franciszek 2791
30. Wontor Tomasz Paweł 1425
Komarnicki Władysław 3642
Zaręba Marek Bogusław 526
Paluch Robert 1636
Dajczak Władysław 3115
Sesje Sejmiku 3204
Protokoły z Sesji Sejmiku 790
V kadencja (2014-2018) 8026
IV kadencja (2010-2014) 8019
III kadencja (2006-2010) 2960
II kadencji (2002-2006) 2996
I kadencji (1998-2002) 2878
Zarząd Województwa 6827
Skład Zarządu 8705
Kompetencje Zarządu 2143
Rady i Organy Doradcze 448
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 156
Skład Rady 83
Uchwały i Dezyderaty 85
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 116
Skład Rady 82
Uchwały WRDS 123
Stanowiska i Opinie 117
Akty prawne 4304020
Urząd Marszałkowski 8628
Kompetencje i zadania 39082
Kontakt - Departamenty i Biura 447720
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1367
Co i jak załatwić 45547
Departamenty 40771
Sprawy 38746
Statut Urzędu 209
Regulamin organizacyjny 39786
Struktura organizacyjna 45883
Zawiadomienia 61581
Obwieszczenia 23470
Ogłoszenia 50768
Publiczny transport zbiorowy 7858
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10908
Kontrola 2343
Procedury kontroli 468
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 3414
Kontrole zewnętrzne 808
Nadzór właścicielski 6673
Dostęp do informacji publicznej 1683
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 727
Elektroniczna skrzynka podawcza 657
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 10519
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3784
Praktyki u Marszałka 2402
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 503248
Aktualne 217934
W toku 131375
Wyniki 194151
Archiwalne 173116
Wyniki innych postępowań 86637
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23925
Profil nabywcy 22969
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2171
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 683
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 674
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 540
Dialog Techniczny 48057
Zamówienia do 30 000 Euro 88961
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 840635
Aktualne 132529
W toku 352730
Wyniki 468989
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 77430
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 74892
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 28551
Finanse i budżet województwa 20501
2017 9446
2016 21876
2015 24854
2014 34983
2013 45224
2012 52772
2011 30996
2010 20989
2009 14807
2008 15604
2007 12517
2006 14407
2005 6286
2004 6475
Sprawozdania finansowe 9501
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4690
Poręczenia i gwarancje 2746
Rok 2009 4017
Rok 2007 3629
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5570
Majątek (mienie) województwa 7024
Nieruchomości 187837
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10205
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4586
Informacje o stanie mienia 3792
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 13345
Główne dokumenty programowe 1814
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1632
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 454
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 916
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 144
Kontrakt Terytorialny 151
Dokumenty programowe branżowe 482
Strategia Energetyki 928
Strategia Polityki Społecznej 589
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 127
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 197
Programy Polityki Społecznej 1583
Strategia Rozwoju Kultury 604
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 862
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 121
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 3015
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 439
Plan transportowy 1960
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 106
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 93
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 119
Programy Ochrony Powietrza 0
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1296
Studium Integracji 5063
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1876
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1944
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6192
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2785
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8216
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 6404
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1350
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1359
Plany 2339
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 15914
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty 1342
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1304
Oświadczenia majątkowe 443545
Druki oświadczeń majątkowych 27387
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 335025
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1497
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 20727
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 6689
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5776
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3466
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3538
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3523
Koniec kadencji 2006-2010 1656
Początek kadencji 2010-2014 1621
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 62963
Ochrona Środowiska 121364
Raporty wojewódzkie 5499
Rejestr Informacji o Środowisku 9395
Stacje Demontażu Pojazdów 8565
Punkty Zbierania Pojazdów 4332
Polityka Społeczna 6054
Stypendia Marszałka 20779
Ośrodki adopcyjne 3052
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1848
Organizacje Pozarządowe 25667
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 38761
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4524
Otwarte konkursy ofert 10677
Ogłoszenia 7796
2017 15054
2016 26827
Ogłoszenia archwalne 138
2011 591
2012 681
2013 684
2014 869
2015 819
Druki do pobrania 14911
Wykaz dotacji 7196
2017 3321
Wykazy dotacji archiwalne 143
2006 239
2007 209
2008 172
2009 200
2010 177
2011 199
2012 306
2013 705
2014 518
2015 647
2016 614
Tryb pozakonkursowy 2942
Ogloszenia 257628
Druki do pobrania 8792
Wykaz dotacji 13044
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 160
Komisja konkursowa 26725
Konsultacje społeczne 12088
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18675
III kadencja RDPPWL 1984
Kadencje archiwalne 105
I kadencja RDPPWL 331
II kadencja RDPPWL 1208
Regulaminy RDPPWL 2064
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2735
KONTAKT DO RDPPWL 3696
Akty prawne 8560
Kultura 2388
Strategie i Programy 2689
Rejestr Instytucji Kultury 562
Ochrona Zabytków 2551
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1463
Współpraca Zagraniczna 2477
Priorytety Współpracy Zagranicznej 855
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8460
Strategie i programy ochrony zdrowia 12391
Programy profilaktyki zdrowotnej 1150
Psychiatria 3205
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3534
Bezpieczeństwo 36279
Realizacja zadań obronnych 524
2014 8072
2013 1456
2015 7050
2016 3541
2017 5199
Ochrona przeciwpożarowa 3491
Ochrona przeciwpowodziowa 949
Rezerwacja biletów lotniczych 40750
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17111

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18585
Mapa serwisu 12985
Statystyki 16700
Kanały RSS 9587
Kontakt 157889
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu