ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 960390

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 55406
Statut Województwa Lubuskiego 17786
Petycje 10995
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4917
Zbiorcze informacje o petycjach 3382
Złożone do Sejmiku 6036
Złożone do Marszałka i Zarządu 31904
Lobbing 811
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3458
Informacje roczne 2424
Rady i Organy Doradcze 4046
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 1354
Skład Rady 815
Kompetencje i Zadania 1466
Uchwały i Dezyderaty 826
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6
Kompetencje i Zadania 1505
Informacje Bieżące 2060
Skład Prezydium 822
Skład Rady 774
Uchwały WRDS 1190
Stanowiska i Opinie 1142
Zarząd Województwa 6979
Skład Zarządu 19511
Kompetencje Zarządu 3830
Akty prawne 5703443
Urząd Marszałkowski 13493
Kompetencje i zadania 51250
Kontakt - Departamenty i Biura 545423
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 11230
Co i jak załatwić 60213
Departamenty 86053
Sprawy 77776
Statut Urzędu 2518
Regulamin organizacyjny 47497
Struktura organizacyjna 51523
Zawiadomienia 105598
Obwieszczenia 52113
Ogłoszenia 100871
Publiczny transport zbiorowy 13229
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14109
Kontrola 3974
Procedury kontroli 2035
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 9704
Kontrole zewnętrzne 3543
Dostęp do informacji publicznej 5052
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2621
Ochrona Danych Osobowych 1073
Elektroniczna skrzynka podawcza 2741
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 29
Tłumacz języka migowego 21012
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6614
Praktyki u Marszałka 6078
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24137
Kompetencje Sejmiku 15076
Radni Województwa 10400
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 21
VI kadencja (2018-2023) 36
Zaproszenia 4589
Komisje Sejmiku 2337
VI kadencja (2018-2023) 156
V kadencja (2014-2018) 73
Interpelacje i zapytania Radnych 2938
Rejestry Interpelacji i zapytań 11838
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 43
1. ARDELLI Tadeusz 15
2. CHINALSKA Anna 13
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 14
4. CIEŚLAK Marek 10
5. FEDKO Edward Jan 14
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 44
7. HARĘŹLAK Wioleta 12
8. HATKA Helena 9
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 13
10. JAWORSKA Maria 11
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 11
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 12
13. KOŚCIK Zbigniew 13
14. KOWAL Sławomir Jan 11
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 11
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 21
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 9
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 10
19. MEJZA Łukasz 14
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 8
21. MROZEK Aleksandra 12
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 11
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 7
24. POLAK Elżbieta Anna 13
25. POTĘGA Grzegorz Michał 9
26. SURMACZ Marek Tomasz 12
27. SYNOWIEC Anna 13
28. ŚWIREPO Jan 11
29. TOMCZYSZYN Stanisław 11
30. WIERCHOWICZ Jerzy 11
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2290
1. Ardelli Tadeusz 8662
2. Balcerzak Klaudiusz 8073
3. Chinalska Anna 12845
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8242
5. Dereń Grażyna 6211
6. Fedko Edward Jan 7936
7. Fiedorowicz Czesław 9878
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12013
9. Grabarek Grzegorz 3574
10. Jaworska Maria 2282
11. Jędrzejczak Tadeusz 2693
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7583
13. Kościk Zbigniew 9799
14. Kowal Sławomir Jan 5939
15. Kruczkowski Józef 13816
16. Kucharska Barbara 7000
17. Maciuszonek Wacław Jan 2547
18. Marcinkiewicz Mirosław 5910
19. Mejza Łukasz 10770
20. Możejko Tomasz 4956
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5053
22. Osińska Bożena Krystyna 3804
23. Pająk Tadeusz 4064
24. Pawlak Natalia 3647
25. Polak Elżbieta Anna 969
26. Surmacz Marek Tomasz 4984
27. Synowiec Anna 6319
28. Tomczyszyn Stanisław 932
29. Wołowicz Franciszek 4699
30. Wontor Tomasz Paweł 2464
Komarnicki Władysław 6054
Zaręba Marek Bogusław 882
Paluch Robert 2816
Dajczak Władysław 5314
Sesje Sejmiku 4122
Protokoły z Sesji Sejmiku 1219
V kadencja (2014-2018) 15297
IV kadencja (2010-2014) 12465
III kadencja (2006-2010) 4729
II kadencji (2002-2006) 4551
I kadencji (1998-2002) 4362
Imienne wykazy głosowań radnych 21
VI kadencja (2018-2023) 55
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 518150
Aktualne 371474
W toku 173486
Wyniki 242675
Archiwalne 221363
Wyniki innych postępowań 155304
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 25341
Profil nabywcy 29044
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4953
Dialog Techniczny 73244
Zamówienia do 30 000 Euro 139668
Finanse i budżet województwa 25050
2019 463
2018 8694
2017 20576
2016 33902
2015 31706
2014 41493
2013 51115
2012 57011
2011 35483
2010 25326
2008 18767
2007 14411
2006 16460
2005 7432
2004 7662
2009 17342
Sprawozdania finansowe 12728
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5680
Poręczenia i gwarancje 3312
Rok 2009 4708
Rok 2007 4296
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6382
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 24673
Główne dokumenty programowe 2666
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4592
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1937
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2697
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1726
Kontrakt Terytorialny 1428
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 2005
Dokumenty programowe branżowe 1175
Strategia Energetyki 4378
Strategia Polityki Społecznej 1974
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1147
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2447
Programy Polityki Społecznej 4146
Strategia Rozwoju Kultury 1871
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3023
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1141
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 12766
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1313
Plan transportowy 5044
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 915
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 879
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1307
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1068
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2073
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 8801
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3389
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3344
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10607
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4889
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13112
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10668
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4168
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4668
Plany 3120
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 26506
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 7
Projekty - konsultacje społeczne 2676
Oświadczenia majątkowe 510067
Druki oświadczeń majątkowych 40132
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 541124
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2191
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 30823
Początek kadencji 2010-2014 2407
Majątek (mienie) województwa 11490
Nieruchomości 286120
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20025
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 8109
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 544
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 43
Informacje o stanie mienia 7602
Nadzór właścicielski 5
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 75300
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 971928
Aktualne 163462
W toku 408872
Wyniki 556307
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 87624
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 105391
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 77063
Polityka Społeczna 9892
Stypendia Marszałka 46134
Ośrodki adopcyjne 5171
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3517
Organizacje Pozarządowe 26307
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 58090
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6538
Otwarte konkursy ofert 10707
Ogłoszenia 7900
2018 47935
2017 30765
2016 32530
2015 391
2014 370
2013 386
2012 370
2011 263
Druki do pobrania 20570
Wykaz dotacji 7233
2018 8625
2017 11613
Wykazy dotacji archiwalne 658
2006 968
2007 934
2008 963
2009 1004
2010 1054
2011 971
2012 1581
2013 3150
2014 2561
2015 3040
2016 3605
Tryb pozakonkursowy 2964
Ogloszenia 358156
Druki do pobrania 12419
Wykaz dotacji 21372
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1301
Komisja konkursowa 37807
Konsultacje społeczne 15252
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21389
III kadencja RDPPWL 3807
Kadencje archiwalne 377
I kadencja RDPPWL 1423
II kadencja RDPPWL 5084
Regulaminy RDPPWL 3143
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4004
KONTAKT DO RDPPWL 4526
Akty prawne 12457
Współpraca Zagraniczna 2841
Priorytety Współpracy Zagranicznej 5321
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2583
Strategie i Programy 12224
Rejestr Instytucji Kultury 2571
Ochrona Zabytków 7818
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4206
Ochrona Środowiska 193456
Raporty wojewódzkie 9963
Rejestr Informacji o Środowisku 12087
Stacje Demontażu Pojazdów 11314
Punkty Zbierania Pojazdów 5482
Ochrona Zdrowia 8647
Strategie i programy ochrony zdrowia 26534
Programy profilaktyki zdrowotnej 3257
Psychiatria 6369
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5711
Konsultacje społeczne 1036
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 10138
In vitro 1848
Bezpieczeństwo 42618
Realizacja zadań obronnych 1078
2014 9317
2013 1727
2015 8591
2016 5488
2017 8444
2018 1119
Ochrona przeciwpożarowa 5928
Rezerwacja biletów lotniczych 46235
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 21478
Wybory samorządowe 2018 3701
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1376
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1477
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 761

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 22652
Mapa serwisu 15442
Statystyki 20573
Kanały RSS 11734
Kontakt 211046
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu