ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 918359

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3427
Informacja o województwie 51897
Statut Województwa Lubuskiego 16843
Petycje 9419
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4155
Zbiorcze informacje o petycjach 2613
Złożone do Sejmiku 5171
Złożone do Marszałka i Zarządu 24710
Lobbing 786
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2840
Informacje roczne 2010
Sejmik Województwa 22940
Kompetencje Sejmiku 11911
Radni Województwa 8314
Zaproszenia 3272
Komisje Sejmiku 1974
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1922
Komisja Budżetu i Finansów 2054
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1851
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1814
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2194
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1907
Komisja Rewizyjna 2369
Komisje Doraźne Sejmiku 2747
Interpelacje i Wnioski 2668
Rejestry Interpelacji i Wniosków 9007
Interpelacje i Wnioski Radnych 1804
1. Ardelli Tadeusz 7209
2. Balcerzak Klaudiusz 6821
3. Chinalska Anna 10643
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6935
5. Dereń Grażyna 5119
6. Fedko Edward Jan 6821
7. Fiedorowicz Czesław 8365
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10183
9. Grabarek Grzegorz 2768
10. Jaworska Maria 2018
11. Jędrzejczak Tadeusz 2443
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6439
13. Kościk Zbigniew 8415
14. Kowal Sławomir Jan 5097
15. Kruczkowski Józef 11701
16. Kucharska Barbara 6036
17. Maciuszonek Wacław Jan 2160
18. Marcinkiewicz Mirosław 5024
19. Mejza Łukasz 8880
20. Możejko Tomasz 4256
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4163
22. Osińska Bożena Krystyna 3313
23. Pająk Tadeusz 3544
24. Pawlak Natalia 2826
25. Polak Elżbieta Anna 867
26. Surmacz Marek Tomasz 4386
27. Synowiec Anna 5535
28. Tomczyszyn Stanisław 836
29. Wołowicz Franciszek 4161
30. Wontor Tomasz Paweł 2166
Komarnicki Władysław 5361
Zaręba Marek Bogusław 793
Paluch Robert 2314
Dajczak Władysław 4546
Sesje Sejmiku 3957
Protokoły z Sesji Sejmiku 1102
V kadencja (2014-2018) 12826
IV kadencja (2010-2014) 11199
III kadencja (2006-2010) 4214
II kadencji (2002-2006) 4076
I kadencji (1998-2002) 3862
Zarząd Województwa 6943
Skład Zarządu 15907
Kompetencje Zarządu 3350
Rady i Organy Doradcze 3002
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 684
Skład Rady 522
Kompetencje i Zadania 1019
Uchwały i Dezyderaty 574
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 3
Kompetencje i Zadania 952
Informacje Bieżące 945
Skład Prezydium 434
Skład Rady 515
Uchwały WRDS 676
Stanowiska i Opinie 669
Akty prawne 5066346
Urząd Marszałkowski 11683
Kompetencje i zadania 46571
Kontakt - Departamenty i Biura 508543
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8097
Co i jak załatwić 53604
Departamenty 65821
Sprawy 60530
Statut Urzędu 1987
Regulamin organizacyjny 45262
Struktura organizacyjna 49708
Zawiadomienia 90710
Obwieszczenia 42926
Ogłoszenia 84126
Publiczny transport zbiorowy 11605
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13301
Kontrola 3576
Procedury kontroli 1335
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 7469
Kontrole zewnętrzne 2410
Nadzór właścicielski 11668
Dostęp do informacji publicznej 4116
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2165
Inspektor Danych Osobowych 156
Elektroniczna skrzynka podawcza 2165
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 23
Tłumacz języka migowego 18007
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5950
Praktyki u Marszałka 5170
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 512781
Aktualne 313516
W toku 151757
Wyniki 221357
Archiwalne 198485
Wyniki innych postępowań 128330
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24884
Profil nabywcy 27145
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4178
Dialog Techniczny 63892
Zamówienia do 30 000 Euro 119473
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 929117
Aktualne 151834
W toku 388377
Wyniki 521002
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 83584
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 94074
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 60398
Finanse i budżet województwa 23766
2018 5114
2017 17288
2016 30482
2015 29535
2014 39433
2013 49233
2012 55827
2011 34124
2010 24007
2009 16317
2008 17681
2007 13857
2006 15893
2005 7037
2004 7313
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5387
Sprawozdania finansowe 11561
Poręczenia i gwarancje 3128
Rok 2009 4498
Rok 2007 4109
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6132
Majątek (mienie) województwa 10345
Nieruchomości 247397
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16109
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6888
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 192
Informacje o stanie mienia 6207
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21083
Główne dokumenty programowe 2470
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3302
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1422
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2133
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1033
Kontrakt Terytorialny 925
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 478
Dokumenty programowe branżowe 966
Strategia Energetyki 2860
Strategia Polityki Społecznej 1544
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 765
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1470
Programy Polityki Społecznej 3180
Strategia Rozwoju Kultury 1465
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2437
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 717
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 8830
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1098
Plan transportowy 4080
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 640
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 595
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 807
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 694
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1843
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7438
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3005
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3000
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9392
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4340
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11740
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9844
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3097
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3618
Plany 2923
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 23244
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 3
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 4
Projekty - konsultacje społeczne 2309
Oświadczenia majątkowe 478586
Druki oświadczeń majątkowych 36360
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 448123
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1966
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 28334
Początek kadencji 2010-2014 2100
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 72005
Ochrona Środowiska 164717
Raporty wojewódzkie 8438
Rejestr Informacji o Środowisku 11098
Stacje Demontażu Pojazdów 10240
Punkty Zbierania Pojazdów 5127
Polityka Społeczna 8679
Stypendia Marszałka 34364
Ośrodki adopcyjne 4468
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2968
Organizacje Pozarządowe 26055
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 52771
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5873
Otwarte konkursy ofert 10691
Ogłoszenia 7811
2018 33803
2017 28728
2016 31274
Ogłoszenia archwalne 583
2011 2289
2012 3121
2013 2366
2014 2573
2015 2989
Druki do pobrania 18419
Wykaz dotacji 7220
2018 4966
2017 9784
Wykazy dotacji archiwalne 533
2006 715
2007 688
2008 719
2009 661
2010 763
2011 723
2012 1148
2013 2173
2014 1928
2015 2228
2016 2613
Tryb pozakonkursowy 2953
Ogloszenia 311478
Druki do pobrania 10903
Wykaz dotacji 17847
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 902
Komisja konkursowa 34130
Konsultacje społeczne 13959
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20497
III kadencja RDPPWL 3101
Kadencje archiwalne 307
I kadencja RDPPWL 1099
II kadencja RDPPWL 3724
Regulaminy RDPPWL 2830
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3588
KONTAKT DO RDPPWL 4207
Akty prawne 11116
Kultura 2519
Strategie i Programy 9151
Rejestr Instytucji Kultury 1776
Ochrona Zabytków 6046
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2580
Współpraca Zagraniczna 2736
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4051
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8609
Strategie i programy ochrony zdrowia 21855
Programy profilaktyki zdrowotnej 2608
Psychiatria 4970
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5204
Konsultacje społeczne 279
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - ogłoszenie naboru 3925
Bezpieczeństwo 40894
Realizacja zadań obronnych 912
2014 8884
2013 1645
2015 8070
2016 4925
2017 7464
2018 516
Ochrona przeciwpożarowa 5168
Rezerwacja biletów lotniczych 44800
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20290

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21400
Mapa serwisu 14828
Statystyki 19341
Kanały RSS 11206
Kontakt 191530
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu