ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 740872

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 46104
Statut Województwa Lubuskiego 15357
Petycje 7203
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2807
Zbiorcze informacje o petycjach 1164
Złożone do Sejmiku 3469
Złożone do Marszałka i Zarządu 13430
Lobbing 749
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1608
Informacje roczne 1361
Sejmik Województwa 21635
Kompetencje Sejmiku 7316
Radni Województwa 6235
Zaproszenia 1089
Komisje Sejmiku 1454
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1328
Komisja Budżetu i Finansów 1442
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1289
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1317
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1671
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1330
Komisja Rewizyjna 1697
Komisje Doraźne Sejmiku 1966
Interpelacje i Wnioski 2322
Rejestry Interpelacji i Wniosków 6278
Interpelacje i Wnioski Radnych 1095
1. Ardelli Tadeusz 4919
2. Balcerzak Klaudiusz 5188
3. Chinalska Anna 7263
4. Ciemnoczołowski Sebastian 5322
5. Dereń Grażyna 4051
6. Fedko Edward Jan 4598
7. Fiedorowicz Czesław 6208
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 7264
9. Grabarek Grzegorz 1868
10. Jaworska Maria 1532
11. Jędrzejczak Tadeusz 2055
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5092
13. Kościk Zbigniew 6913
14. Kowal Sławomir Jan 3634
15. Kruczkowski Józef 8272
16. Kucharska Barbara 4936
17. Maciuszonek Wacław Jan 1678
18. Marcinkiewicz Mirosław 3581
19. Mejza Łukasz 6010
20. Możejko Tomasz 3263
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2516
22. Osińska Bożena Krystyna 2542
23. Pająk Tadeusz 2595
24. Pawlak Natalia 2118
25. Polak Elżbieta Anna 643
26. Surmacz Marek Tomasz 3484
27. Synowiec Anna 4099
28. Tomczyszyn Stanisław 599
29. Wołowicz Franciszek 3165
30. Wontor Tomasz Paweł 1573
Komarnicki Władysław 3990
Zaręba Marek Bogusław 583
Paluch Robert 1834
Dajczak Władysław 3427
Sesje Sejmiku 3668
Protokoły z Sesji Sejmiku 855
V kadencja (2014-2018) 9168
IV kadencja (2010-2014) 8753
III kadencja (2006-2010) 3240
II kadencji (2002-2006) 3297
I kadencji (1998-2002) 3108
Zarząd Województwa 6860
Skład Zarządu 10645
Kompetencje Zarządu 2378
Rady i Organy Doradcze 1438
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 252
Skład Rady 142
Uchwały i Dezyderaty 133
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 217
Skład Rady 135
Uchwały WRDS 204
Stanowiska i Opinie 181
Akty prawne 4486825
Urząd Marszałkowski 9339
Kompetencje i zadania 41187
Kontakt - Departamenty i Biura 462098
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 3213
Co i jak załatwić 46238
Departamenty 45149
Sprawy 42435
Statut Urzędu 678
Regulamin organizacyjny 41318
Struktura organizacyjna 46976
Zawiadomienia 66567
Obwieszczenia 27084
Ogłoszenia 56078
Publiczny transport zbiorowy 8660
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 11578
Kontrola 2796
Procedury kontroli 610
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 4344
Kontrole zewnętrzne 1094
Nadzór właścicielski 7832
Dostęp do informacji publicznej 2348
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1121
Elektroniczna skrzynka podawcza 1059
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 12814
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 4373
Praktyki u Marszałka 3037
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 505918
Aktualne 237798
W toku 136221
Wyniki 199656
Archiwalne 178541
Wyniki innych postępowań 95290
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24151
Profil nabywcy 24036
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2488
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 802
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 805
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 625
Dialog Techniczny 51813
Zamówienia do 30 000 Euro 94842
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 862034
Aktualne 136199
W toku 360267
Wyniki 481339
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 79144
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 78056
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 35191
Finanse i budżet województwa 21602
2018 552
2017 12012
2016 23748
2014 36006
2015 25960
2012 53644
2013 46246
2010 21798
2011 31864
2009 15224
2008 16156
2007 12868
2006 14816
2005 6485
2004 6690
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4829
Sprawozdania finansowe 9904
Poręczenia i gwarancje 2815
Rok 2009 4126
Rok 2007 3727
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5708
Majątek (mienie) województwa 8051
Nieruchomości 200691
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11371
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5079
Informacje o stanie mienia 4260
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 15731
Główne dokumenty programowe 1946
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1899
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 602
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1134
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 271
Kontrakt Terytorialny 268
Dokumenty programowe branżowe 574
Strategia Energetyki 1338
Strategia Polityki Społecznej 766
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 226
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 359
Programy Polityki Społecznej 1878
Strategia Rozwoju Kultury 750
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1146
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 213
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 4047
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 573
Plan transportowy 2427
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 180
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 163
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 228
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 127
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1428
Studium Integracji 5509
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2086
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2144
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6780
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3097
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8802
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 7256
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1714
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1855
Plany 2451
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 17661
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1538
Oświadczenia majątkowe 453165
Druki oświadczeń majątkowych 29145
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 354358
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1588
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 23143
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 7413
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 6367
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3808
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3958
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3860
Koniec kadencji 2006-2010 1819
Początek kadencji 2010-2014 1751
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 65708
Ochrona Środowiska 129376
Raporty wojewódzkie 6129
Rejestr Informacji o Środowisku 9649
Stacje Demontażu Pojazdów 8930
Punkty Zbierania Pojazdów 4498
Polityka Społeczna 6978
Stypendia Marszałka 23095
Ośrodki adopcyjne 3435
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2063
Organizacje Pozarządowe 25759
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 41030
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4840
Otwarte konkursy ofert 10681
Ogłoszenia 7804
2017 18476
2016 28021
Ogłoszenia archwalne 179
2011 888
2012 1054
2013 1010
2014 1261
2015 1307
Druki do pobrania 15496
Wykaz dotacji 7204
2017 3827
Wykazy dotacji archiwalne 182
2006 337
2007 302
2008 260
2009 259
2010 266
2011 293
2012 449
2013 1058
2014 771
2015 932
2016 982
Tryb pozakonkursowy 2944
Ogloszenia 270844
Druki do pobrania 9171
Wykaz dotacji 13836
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 342
Komisja konkursowa 28226
Konsultacje społeczne 12576
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19074
III kadencja RDPPWL 2209
Kadencje archiwalne 137
I kadencja RDPPWL 501
II kadencja RDPPWL 1727
Regulaminy RDPPWL 2253
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2923
KONTAKT DO RDPPWL 3813
Akty prawne 9022
Kultura 2439
Strategie i Programy 3917
Rejestr Instytucji Kultury 737
Ochrona Zabytków 3075
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1796
Współpraca Zagraniczna 2552
Priorytety Współpracy Zagranicznej 1785
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8513
Strategie i programy ochrony zdrowia 14451
Programy profilaktyki zdrowotnej 1418
Psychiatria 3438
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3823
Bezpieczeństwo 37707
Realizacja zadań obronnych 573
2014 8255
2013 1488
2015 7341
2016 3857
2017 5831
Ochrona przeciwpożarowa 3857
Ochrona przeciwpowodziowa 1098
Rezerwacja biletów lotniczych 41939
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17984

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 19536
Mapa serwisu 13666
Statystyki 17507
Kanały RSS 10140
Kontakt 165584
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu