Statystyki - Urząd Marszałkowski
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 937697

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 52930
Statut Województwa Lubuskiego 17049
Petycje 9777
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4330
Zbiorcze informacje o petycjach 2915
Złożone do Sejmiku 5387
Złożone do Marszałka i Zarządu 26467
Lobbing 801
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2996
Informacje roczne 2100
Sejmik Województwa 23202
Kompetencje Sejmiku 12764
Radni Województwa 8724
Zaproszenia 3626
Komisje Sejmiku 2049
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1998
Komisja Budżetu i Finansów 2134
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1919
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1910
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2270
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1974
Komisja Rewizyjna 2494
Komisje Doraźne Sejmiku 2901
Interpelacje i Wnioski 2734
Rejestry Interpelacji i Wniosków 9843
Interpelacje i Wnioski Radnych 1984
1. Ardelli Tadeusz 7596
2. Balcerzak Klaudiusz 7162
3. Chinalska Anna 11217
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7225
5. Dereń Grażyna 5412
6. Fedko Edward Jan 7154
7. Fiedorowicz Czesław 8716
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10908
9. Grabarek Grzegorz 2907
10. Jaworska Maria 2087
11. Jędrzejczak Tadeusz 2529
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6750
13. Kościk Zbigniew 8858
14. Kowal Sławomir Jan 5350
15. Kruczkowski Józef 12311
16. Kucharska Barbara 6310
17. Maciuszonek Wacław Jan 2251
18. Marcinkiewicz Mirosław 5319
19. Mejza Łukasz 9330
20. Możejko Tomasz 4448
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4405
22. Osińska Bożena Krystyna 3429
23. Pająk Tadeusz 3699
24. Pawlak Natalia 3020
25. Polak Elżbieta Anna 900
26. Surmacz Marek Tomasz 4605
27. Synowiec Anna 5778
28. Tomczyszyn Stanisław 857
29. Wołowicz Franciszek 4367
30. Wontor Tomasz Paweł 2243
Komarnicki Władysław 5547
Zaręba Marek Bogusław 813
Paluch Robert 2429
Dajczak Władysław 4714
Sesje Sejmiku 4012
Protokoły z Sesji Sejmiku 1127
V kadencja (2014-2018) 13569
IV kadencja (2010-2014) 11572
III kadencja (2006-2010) 4354
II kadencji (2002-2006) 4178
I kadencji (1998-2002) 3990
Zarząd Województwa 6952
Skład Zarządu 16787
Kompetencje Zarządu 3445
Rady i Organy Doradcze 3272
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 784
Skład Rady 591
Kompetencje i Zadania 1121
Uchwały i Dezyderaty 631
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 5
Kompetencje i Zadania 1071
Informacje Bieżące 1272
Skład Prezydium 537
Skład Rady 561
Uchwały WRDS 747
Stanowiska i Opinie 761
Akty prawne 5236205
Urząd Marszałkowski 12162
Kompetencje i zadania 47398
Kontakt - Departamenty i Biura 519019
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8933
Co i jak załatwić 55620
Departamenty 72311
Sprawy 65318
Statut Urzędu 2123
Regulamin organizacyjny 45876
Struktura organizacyjna 50188
Zawiadomienia 94880
Obwieszczenia 45711
Ogłoszenia 88856
Publiczny transport zbiorowy 12181
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13541
Kontrola 3663
Procedury kontroli 1466
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8169
Kontrole zewnętrzne 2764
Nadzór właścicielski 12511
Dostęp do informacji publicznej 4373
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2279
Inspektor Danych Osobowych 317
Elektroniczna skrzynka podawcza 2337
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 25
Tłumacz języka migowego 18694
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6141
Praktyki u Marszałka 5461
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 514529
Aktualne 329273
W toku 156945
Wyniki 227368
Archiwalne 204061
Wyniki innych postępowań 134071
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24986
Profil nabywcy 27589
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4400
Dialog Techniczny 66905
Zamówienia do 30 000 Euro 125479
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 943047
Aktualne 156227
W toku 395240
Wyniki 532170
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 84484
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 97137
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 65580
Finanse i budżet województwa 24127
2018 6040
2017 18212
2016 31477
2015 30237
2014 40064
2013 49680
2012 56162
2011 34468
2010 24371
2009 16515
2008 17904
2007 13980
2006 16072
2005 7126
2004 7409
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5472
Sprawozdania finansowe 11890
Poręczenia i gwarancje 3173
Rok 2009 4542
Rok 2007 4144
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6202
Majątek (mienie) województwa 10654
Nieruchomości 257291
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 17311
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7233
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 255
Informacje o stanie mienia 6503
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21988
Główne dokumenty programowe 2521
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3704
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1520
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2287
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1230
Kontrakt Terytorialny 1064
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 872
Dokumenty programowe branżowe 1014
Strategia Energetyki 3245
Strategia Polityki Społecznej 1667
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 876
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1700
Programy Polityki Społecznej 3490
Strategia Rozwoju Kultury 1578
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2615
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 848
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 9893
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1149
Plan transportowy 4367
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 712
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 670
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 894
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 760
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1896
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7890
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3095
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3081
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9703
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4488
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12104
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10086
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3425
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3914
Plany 2975
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 24315
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 5
Projekty - konsultacje społeczne 2400
Oświadczenia majątkowe 486177
Druki oświadczeń majątkowych 37375
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 473426
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2018
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29089
Początek kadencji 2010-2014 2166
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 73009
Ochrona Środowiska 174226
Raporty wojewódzkie 8820
Rejestr Informacji o Środowisku 11527
Stacje Demontażu Pojazdów 10536
Punkty Zbierania Pojazdów 5229
Polityka Społeczna 8987
Stypendia Marszałka 36672
Ośrodki adopcyjne 4623
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3099
Organizacje Pozarządowe 26110
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 54347
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6065
Otwarte konkursy ofert 10694
Ogłoszenia 7851
2018 38919
2017 29351
2016 31615
Ogłoszenia archwalne 655
2011 2540
2012 3548
2013 2676
2014 2909
2015 3359
Druki do pobrania 19138
Wykaz dotacji 7221
2018 6399
2017 10706
Wykazy dotacji archiwalne 569
2006 776
2007 746
2008 775
2009 731
2010 834
2011 787
2012 1278
2013 2466
2014 2112
2015 2467
2016 2900
Tryb pozakonkursowy 2955
Ogloszenia 324316
Druki do pobrania 11321
Wykaz dotacji 18707
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1030
Komisja konkursowa 35247
Konsultacje społeczne 14202
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20805
III kadencja RDPPWL 3305
Kadencje archiwalne 329
I kadencja RDPPWL 1221
II kadencja RDPPWL 4110
Regulaminy RDPPWL 2902
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3692
KONTAKT DO RDPPWL 4261
Akty prawne 11442
Kultura 2540
Strategie i Programy 10042
Rejestr Instytucji Kultury 1956
Ochrona Zabytków 6513
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 3050
Współpraca Zagraniczna 2760
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4389
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8621
Strategie i programy ochrony zdrowia 23151
Programy profilaktyki zdrowotnej 2788
Psychiatria 5398
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5345
Konsultacje społeczne 440
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 5673
Bezpieczeństwo 41317
Realizacja zadań obronnych 953
2014 8976
2013 1667
2015 8190
2016 5060
2017 7728
2018 629
Ochrona przeciwpożarowa 5385
Rezerwacja biletów lotniczych 45211
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20564

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21711
Mapa serwisu 14989
Statystyki 19586
Kanały RSS 11399
Kontakt 196346
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu