ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 830854

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 48438
Statut Województwa Lubuskiego 15971
Petycje 8020
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3440
Zbiorcze informacje o petycjach 1843
Złożone do Sejmiku 4219
Złożone do Marszałka i Zarządu 18532
Lobbing 773
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2206
Informacje roczne 1681
Sejmik Województwa 22334
Kompetencje Sejmiku 9024
Radni Województwa 7113
Zaproszenia 2172
Komisje Sejmiku 1622
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1602
Komisja Budżetu i Finansów 1701
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1543
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1529
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1923
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1576
Komisja Rewizyjna 2004
Komisje Doraźne Sejmiku 2275
Interpelacje i Wnioski 2443
Rejestry Interpelacji i Wniosków 7147
Interpelacje i Wnioski Radnych 1310
1. Ardelli Tadeusz 6105
2. Balcerzak Klaudiusz 5909
3. Chinalska Anna 9000
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6100
5. Dereń Grażyna 4624
6. Fedko Edward Jan 5837
7. Fiedorowicz Czesław 7405
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 8726
9. Grabarek Grzegorz 2311
10. Jaworska Maria 1762
11. Jędrzejczak Tadeusz 2235
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5858
13. Kościk Zbigniew 7703
14. Kowal Sławomir Jan 4394
15. Kruczkowski Józef 10499
16. Kucharska Barbara 5547
17. Maciuszonek Wacław Jan 1899
18. Marcinkiewicz Mirosław 4310
19. Mejza Łukasz 7704
20. Możejko Tomasz 3738
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3305
22. Osińska Bożena Krystyna 2922
23. Pająk Tadeusz 3067
24. Pawlak Natalia 2410
25. Polak Elżbieta Anna 756
26. Surmacz Marek Tomasz 3960
27. Synowiec Anna 4913
28. Tomczyszyn Stanisław 717
29. Wołowicz Franciszek 3679
30. Wontor Tomasz Paweł 1886
Komarnicki Władysław 4781
Zaręba Marek Bogusław 683
Paluch Robert 2101
Dajczak Władysław 4037
Sesje Sejmiku 3795
Protokoły z Sesji Sejmiku 971
V kadencja (2014-2018) 10936
IV kadencja (2010-2014) 10089
III kadencja (2006-2010) 3670
II kadencji (2002-2006) 3690
I kadencji (1998-2002) 3403
Zarząd Województwa 6903
Skład Zarządu 12656
Kompetencje Zarządu 2771
Rady i Organy Doradcze 2097
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 312
Skład Rady 286
Kompetencje i Zadania 566
Uchwały i Dezyderaty 292
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 511
Informacje Bieżące 429
Skład Prezydium 148
Skład Rady 266
Uchwały WRDS 372
Stanowiska i Opinie 349
Akty prawne 4734439
Urząd Marszałkowski 10420
Kompetencje i zadania 43523
Kontakt - Departamenty i Biura 480248
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 5040
Co i jak załatwić 49403
Departamenty 53884
Sprawy 50444
Statut Urzędu 1253
Regulamin organizacyjny 43060
Struktura organizacyjna 48247
Zawiadomienia 76185
Obwieszczenia 34419
Ogłoszenia 66550
Publiczny transport zbiorowy 10012
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 12360
Kontrola 3130
Procedury kontroli 910
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 5543
Kontrole zewnętrzne 1710
Nadzór właścicielski 9533
Dostęp do informacji publicznej 3212
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1612
Elektroniczna skrzynka podawcza 1556
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 15189
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5110
Praktyki u Marszałka 3862
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 509004
Aktualne 270554
W toku 142570
Wyniki 208358
Archiwalne 186898
Wyniki innych postępowań 112738
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24522
Profil nabywcy 25645
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3321
Dialog Techniczny 56629
Zamówienia do 30 000 Euro 105250
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 889491
Aktualne 141032
W toku 371637
Wyniki 498416
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 81357
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 84924
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 45851
Finanse i budżet województwa 22471
2018 3123
2017 14218
2016 26721
2014 37454
2015 27604
2012 54562
2013 47672
2010 23049
2011 32964
2009 15701
2008 16863
2007 13327
2006 15290
2005 6712
2004 6937
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5096
Sprawozdania finansowe 10641
Poręczenia i gwarancje 2946
Rok 2009 4316
Rok 2007 3911
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5908
Majątek (mienie) województwa 8976
Nieruchomości 222544
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13457
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5964
Informacje o stanie mienia 5167
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 17802
Główne dokumenty programowe 2161
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2542
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 944
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1496
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 570
Kontrakt Terytorialny 577
Dokumenty programowe branżowe 743
Strategia Energetyki 1971
Strategia Polityki Społecznej 1118
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 445
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 839
Programy Polityki Społecznej 2519
Strategia Rozwoju Kultury 1054
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1873
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 425
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 6669
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 812
Plan transportowy 3301
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 391
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 352
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 494
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 356
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1598
Studium Integracji 6411
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2485
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2543
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 8128
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3688
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 10220
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 8591
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2453
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 2686
Plany 2666
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 20242
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1870
Oświadczenia majątkowe 463007
Druki oświadczeń majątkowych 31359
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 389903
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1754
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 25662
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8512
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 7038
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4276
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4422
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4160
Koniec kadencji 2006-2010 2012
Początek kadencji 2010-2014 1922
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 68495
Ochrona Środowiska 144221
Raporty wojewódzkie 7191
Rejestr Informacji o Środowisku 10292
Stacje Demontażu Pojazdów 9434
Punkty Zbierania Pojazdów 4765
Polityka Społeczna 7703
Stypendia Marszałka 27942
Ośrodki adopcyjne 3911
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2449
Organizacje Pozarządowe 25877
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 46302
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5301
Otwarte konkursy ofert 10684
Ogłoszenia 7807
2018 9139
2017 25861
2016 29730
Ogłoszenia archwalne 293
2011 1620
2012 2030
2013 1662
2014 1910
2015 2164
Druki do pobrania 16572
Wykaz dotacji 7211
2017 5794
Wykazy dotacji archiwalne 325
2006 514
2007 499
2008 470
2009 449
2010 531
2011 504
2012 774
2013 1525
2014 1348
2015 1551
2016 1696
Tryb pozakonkursowy 2945
Ogloszenia 287099
Druki do pobrania 9914
Wykaz dotacji 15649
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 588
Komisja konkursowa 31276
Konsultacje społeczne 13178
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19763
III kadencja RDPPWL 2622
Kadencje archiwalne 227
I kadencja RDPPWL 798
II kadencja RDPPWL 2793
Regulaminy RDPPWL 2563
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3257
KONTAKT DO RDPPWL 4007
Akty prawne 9981
Kultura 2481
Strategie i Programy 6261
Rejestr Instytucji Kultury 1177
Ochrona Zabytków 4379
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2153
Współpraca Zagraniczna 2623
Priorytety Współpracy Zagranicznej 2755
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8558
Strategie i programy ochrony zdrowia 17111
Programy profilaktyki zdrowotnej 1978
Psychiatria 3959
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4284
Bezpieczeństwo 39206
Realizacja zadań obronnych 749
2014 8569
2013 1572
2015 7708
2016 4317
2017 6761
2018 147
Ochrona przeciwpożarowa 4470
Rezerwacja biletów lotniczych 43275
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 19002

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20311
Mapa serwisu 14176
Statystyki 18295
Kanały RSS 10605
Kontakt 177731
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu