ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 892206

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3426
Informacja o województwie 50541
Statut Województwa Lubuskiego 16539
Petycje 9016
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3939
Zbiorcze informacje o petycjach 2389
Złożone do Sejmiku 4852
Złożone do Marszałka i Zarządu 22541
Lobbing 783
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2659
Informacje roczne 1912
Sejmik Województwa 22634
Kompetencje Sejmiku 10783
Radni Województwa 7833
Zaproszenia 2945
Komisje Sejmiku 1845
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1802
Komisja Budżetu i Finansów 1925
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1753
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1724
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2108
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1804
Komisja Rewizyjna 2238
Komisje Doraźne Sejmiku 2576
Interpelacje i Wnioski 2537
Rejestry Interpelacji i Wniosków 8237
Interpelacje i Wnioski Radnych 1504
1. Ardelli Tadeusz 6793
2. Balcerzak Klaudiusz 6308
3. Chinalska Anna 10035
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6550
5. Dereń Grażyna 4852
6. Fedko Edward Jan 6444
7. Fiedorowicz Czesław 7956
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 9428
9. Grabarek Grzegorz 2592
10. Jaworska Maria 1914
11. Jędrzejczak Tadeusz 2353
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6179
13. Kościk Zbigniew 8018
14. Kowal Sławomir Jan 4810
15. Kruczkowski Józef 11214
16. Kucharska Barbara 5786
17. Maciuszonek Wacław Jan 2049
18. Marcinkiewicz Mirosław 4768
19. Mejza Łukasz 8465
20. Możejko Tomasz 4012
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3910
22. Osińska Bożena Krystyna 3157
23. Pająk Tadeusz 3356
24. Pawlak Natalia 2646
25. Polak Elżbieta Anna 820
26. Surmacz Marek Tomasz 4190
27. Synowiec Anna 5311
28. Tomczyszyn Stanisław 792
29. Wołowicz Franciszek 3964
30. Wontor Tomasz Paweł 2079
Komarnicki Władysław 5179
Zaręba Marek Bogusław 742
Paluch Robert 2213
Dajczak Władysław 4372
Sesje Sejmiku 3905
Protokoły z Sesji Sejmiku 1055
V kadencja (2014-2018) 12164
IV kadencja (2010-2014) 10784
III kadencja (2006-2010) 3960
II kadencji (2002-2006) 3909
I kadencji (1998-2002) 3655
Zarząd Województwa 6926
Skład Zarządu 14702
Kompetencje Zarządu 3161
Rady i Organy Doradcze 2646
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 502
Skład Rady 468
Kompetencje i Zadania 906
Uchwały i Dezyderaty 507
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 832
Informacje Bieżące 710
Skład Prezydium 347
Skład Rady 458
Uchwały WRDS 605
Stanowiska i Opinie 583
Akty prawne 4876273
Urząd Marszałkowski 11161
Kompetencje i zadania 45288
Kontakt - Departamenty i Biura 497200
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 7249
Co i jak załatwić 52019
Departamenty 60854
Sprawy 56705
Statut Urzędu 1812
Regulamin organizacyjny 44560
Struktura organizacyjna 49203
Zawiadomienia 83456
Obwieszczenia 39067
Ogłoszenia 76879
Publiczny transport zbiorowy 11079
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13002
Kontrola 3410
Procedury kontroli 1146
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 6380
Kontrole zewnętrzne 2175
Nadzór właścicielski 11013
Dostęp do informacji publicznej 3845
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2025
Elektroniczna skrzynka podawcza 1975
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 17255
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5705
Praktyki u Marszałka 4738
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 510813
Aktualne 292909
W toku 146422
Wyniki 215017
Archiwalne 193081
Wyniki innych postępowań 122065
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24759
Profil nabywcy 26570
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3955
Dialog Techniczny 60171
Zamówienia do 30 000 Euro 112823
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 912942
Aktualne 147009
W toku 381203
Wyniki 508386
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 82512
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 90284
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 54888
Finanse i budżet województwa 23254
2018 4267
2017 16071
2016 29059
2015 28738
2014 38561
2013 48552
2012 55174
2011 33621
2010 23566
2009 16046
2008 17359
2007 13660
2006 15636
2005 6905
2004 7182
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5276
Sprawozdania finansowe 11205
Poręczenia i gwarancje 3075
Rok 2009 4448
Rok 2007 4047
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6069
Majątek (mienie) województwa 9910
Nieruchomości 235768
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14813
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6608
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 116
Informacje o stanie mienia 5847
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 19854
Główne dokumenty programowe 2354
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2972
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1265
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1908
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 883
Kontrakt Terytorialny 835
Dokumenty programowe branżowe 910
Strategia Energetyki 2450
Strategia Polityki Społecznej 1422
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 674
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1269
Programy Polityki Społecznej 2958
Strategia Rozwoju Kultury 1365
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2252
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 618
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 7985
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1030
Plan transportowy 3786
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 582
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 532
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 726
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 576
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1747
Studium Integracji 6896
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2831
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2864
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9031
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4166
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11266
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9408
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2894
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3351
Plany 2816
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 21993
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 2
Projekty - konsultacje społeczne 2147
Oświadczenia majątkowe 469887
Druki oświadczeń majątkowych 33913
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 414207
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1874
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 27116
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8930
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 7433
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4534
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4670
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4336
Koniec kadencji 2006-2010 2154
Początek kadencji 2010-2014 2035
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 70941
Ochrona Środowiska 155921
Raporty wojewódzkie 7934
Rejestr Informacji o Środowisku 10817
Stacje Demontażu Pojazdów 9941
Punkty Zbierania Pojazdów 5001
Polityka Społeczna 8326
Stypendia Marszałka 31085
Ośrodki adopcyjne 4249
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2786
Organizacje Pozarządowe 25965
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 50473
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5655
Otwarte konkursy ofert 10688
Ogłoszenia 7808
2018 22452
2017 27970
2016 30740
Ogłoszenia archwalne 485
2011 2091
2012 2781
2013 2125
2014 2329
2015 2721
Druki do pobrania 17767
Wykaz dotacji 7217
2018 2668
2017 8479
Wykazy dotacji archiwalne 457
2006 654
2007 629
2008 650
2009 593
2010 683
2011 648
2012 1022
2013 1929
2014 1743
2015 2002
2016 2328
Tryb pozakonkursowy 2950
Ogloszenia 298499
Druki do pobrania 10451
Wykaz dotacji 17021
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 816
Komisja konkursowa 33042
Konsultacje społeczne 13679
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20266
III kadencja RDPPWL 2949
Kadencje archiwalne 287
I kadencja RDPPWL 1007
II kadencja RDPPWL 3440
Regulaminy RDPPWL 2755
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3443
KONTAKT DO RDPPWL 4142
Akty prawne 10742
Kultura 2500
Strategie i Programy 8235
Rejestr Instytucji Kultury 1584
Ochrona Zabytków 5536
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2404
Współpraca Zagraniczna 2687
Priorytety Współpracy Zagranicznej 3596
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8584
Strategie i programy ochrony zdrowia 19147
Programy profilaktyki zdrowotnej 2331
Psychiatria 4539
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4746
Konsultacje społeczne 79
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - ogłoszenie naboru 41
Bezpieczeństwo 40115
Realizacja zadań obronnych 864
2014 8775
2013 1621
2015 7900
2016 4703
2017 7197
2018 349
Ochrona przeciwpożarowa 4889
Rezerwacja biletów lotniczych 44295
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 19883

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20977
Mapa serwisu 14614
Statystyki 18835
Kanały RSS 11014
Kontakt 185896
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu