ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
1 2017-09-19 2017-09-29 23:59:00 Inspektor - umowa na czas zastępstwa Departament Ochrony Zdrowia - Wydział Nadzoru i Kontroli
2 2017-09-18 2017-09-28 23:59:00 Główny specjalista Departament Infrastruktury Społecznej - Wydział Kultury
3 2017-09-18 2017-09-28 23:59:00 Kierownik Wydziału Departament Środowiska - Wydział Gospodarki Odpadami
4 2017-08-18 2017-08-28 23:59:00 Podinspektor - umowa na czas zastępstwa Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
5 2017-08-18 2017-08-28 23:59:00 Inspektor Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
6 2017-08-16 2017-08-28 23:59:00 Kierowca samochodu osobowego Departament Administracyjno-Gospodarczy - Wydział Techniczny
7 2017-08-16 2017-08-28 23:59:00 Główny specjalista Departament Administracyjno-Gospodarczy - Wydział Techniczny
8 2017-08-10 2017-08-21 23:59:00 Kierownik Wydziału Departament Przedsiebiorczości i Strategii Marki - Wydział Projektów Turystycznych i Lubuskiego Centrum Winiarstwa
9 2017-07-18 2017-07-28 23:59:00 Główny specjalista Departament Infrastruktury Społecznej - Wydział Kultury
10 2017-07-18 2017-07-28 23:59:00 Główny specjalista Departament Administracyjno-Gospodarczy - Wydział Techniczny
11 2017-07-13 2017-07-24 23:59:00 Pomoc administracyjna - umowa na czas zastępstwa Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki
12 2017-06-21 2017-07-03 23:59:00 Inspektor - umowa na czas zastępstwa Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
13 2017-06-21 2017-07-03 23:59:00 Podinspektor Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Wydział Kontroli EFS
14 2017-06-14 2017-06-26 23:59:00 Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
15 2017-05-23 2017-06-02 23:59:00 Kierownik Wydziału Departament Organizacyjno-Prawny - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
16 2017-05-09 2017-05-19 23:59:00 Dyrektor Departamentu Departament Infrastruktury Społecznej
17 2017-04-28 2017-05-08 23:59:00 Podinspektor Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Wydział Zarządzania Mieniem Województwa
18 2017-04-28 2017-05-08 23:59:00 Główny specjalista Biuro Rozwoju Regionu - stanowisko ds. strategii rozwoju województwa
19 2017-04-24 2017-05-04 23:59:00 Kierownik Wydziału Departament Programów Regionalnych - Wydział Inwestycji Środowiskowych
20 2017-04-07 2017-04-18 23:59:00 Główny specjalista Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Wydział Równowagi Społecznej EFS

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu