ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 172

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji - Wydział Transportu

Data udostępnienia: 2017-08-02

Ogłoszono dnia: 2017-08-02 przez Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2017-08-14 23:59:00

Nr ogłoszenia: 172

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 4. obsługa komputera w zakresie znajomości pakietów biurowych (np. MS Office), poczty elektronicznej, Internet,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
 7. umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, dyspozycyjność, samodzielność, kultura osobista, sumienność, dobra organizacja.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie doraźnych kontroli prawidłowości realizacji przewozów autobusowych.
 2. Przeprowadzanie doraźnych kontroli z realizacji umów o świadczenie usług publicznych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem wód powierzchniowych, w tym Odrzańskiej Drogi Wodnej.
 4. Współpraca z Biurem Rozwoju Regionu oraz Departamentem Infrastruktury Społecznej w zakresie sieci TEN-T, Partnerstwa Odry i Polski Zachodniej.
 5. Przeprowadzanie doraźnych i problemowych kontroli z zakresu zadań wydziału.
 6. Badanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków z zakresu prowadzonych zadań.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-14 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.08.2017r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko podinspektora ds. kontroli prawidłowości wykonywania przewozów i żeglugi śródlądowej DG.I”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                    Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
                    ul. Podgórna 7
                    65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2017-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2017-08-02 12:50:46
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2017-08-02 12:53:14
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 10:45:27
Artykuł był wyświetlony: 1224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu