ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 217

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Geodeta/Kartograf

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2018-02-27

Ogłoszono dnia: 2018-02-27 przez Joanna Bugiera-Francuzik - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Termin składania dokumentów: 2018-03-13 23:59:00

Nr ogłoszenia: 217

Zlecający: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie geodezji i/lub kartografii i/lub geoinformacji i/lub geografii, specjalność: geoinformacja, fotogrametria, telededekcja, kartografia.
 2. co najmniej 1 lata pracy,
 3. dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 4. bardzo dobra znajomość oprogramowania GIS – ArcGIS lub innych (pokrewnych) programów geoinformatycznych,
 5. znajomość zagadnień technicznych związanych z pozyskiwaniem danych przestrzennych, ich przetwarzania, kontroli,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 7. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 8. wiedza specjalistyczna, kreatywność, sumienność, bezstronność.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku z bazami danych,
 3. umiejętność programowania,
 4. studia podyplomowe z zakresu Systemów GIS,
 5. ukończone szkolenia z zakresu tworzenia i analizy powierzchni w ArcGIS, geoprzetwarzania rastrów, konfiguracji i zarządzania geobazą wielodostępną , budowania geobaz, projektowania map w ArcGIS.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
 3. tworzenie oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
 4. weryfikacja przekazywanych do zasobu zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac kartograficznych,
 5. udział w czynnościach związanych z obsługą administracyjną Ośrodka.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 j.t.)”
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 4. kopia dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „ oświadczam, że niebyłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
   
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
W składanych dokumentach należy podać również swoje dane kontaktowe jak telefon, email.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-13 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 marca 2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Geodeta/Kartograf w  Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (pokój 3),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
  Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej: www.bip.lubuskie.pl, www.wodgik.lubuskie.pl  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze).
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 
W sprawie naboru, informacji udziela p. Joanna Bugiera-Francuzik w godz. 7.00 do 15.00 pokój nr 3, (tel. 68 45 65 290, wodgik@lubuskie.pl).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Bugiera-Francuzik - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Bugiera-Francuzik -Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 08:47:35
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 08:48:33
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 08:48:33
Artykuł był wyświetlony: 213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu