ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 210

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finansów - Wydział Księgowości Urzędu

Data udostępnienia: 2018-02-06

Ogłoszono dnia: 2018-02-06 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-02-16 23:59:00

Nr ogłoszenia: 210

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. bardzo dobra znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawyo podatku od towarów i usług,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT Urzędu Marszałkowskiego, w tym w szczególności, sporządzanie faktur oraz not obciążających w związku ze sprzedażą usług przez Urząd Marszałkowski, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, sporządzanie deklaracji VAT Urzędu, sporządzanie i przesyłanie plików JPK zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział w obliczaniu prewspółczynnika i proporcji dla Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Zastępstwo pracownika ds. rozliczeń podatku VAT Województwa Lubuskiego, w zakresie prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku VAT i sporządzania scentralizowanej deklaracji VAT.
 3. Bieżące dekretowanie dowodów dotyczących dochodów i wydatków rachunków Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z obowiązującym planem kont oraz wg szczegółowości ustalonej w klasyfikacji budżetowej i planach finansowych. Sprawdzanie raportów kasowych prowadzonych rachunków pod względem formalnym i rachunkowym (fakt sprawdzenia parafuje).
 4. Sukcesywne księgowanie dowodów księgowych w poszczególnych jednostkach księgowych, sprawdzanie raportów z dokonanych księgowań.
 5. Sporządzanie not wewnętrznych dotyczących wszelkich sprostowań, ewentualnego mylnego finansowania, księgowania oraz przeksięgowań rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Bieżące analizowanie wszystkich prowadzonych kont poszczególnych jednostek księgowych.
 7. Bieżące uzgadnianie sald dochodów i wydatków z Wydziałem Finansów Województwa w celu sporządzenia sprawozdań.
 8. Udział w sporządzaniu sprawozdań oraz bilansu.
 9. Archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-16 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora  – DF.III”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 21:37:24
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 21:39:56
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 21:22:40
Artykuł był wyświetlony: 1208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu