ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 214

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finansów - Wydział Księgowości Urzędu

Data udostępnienia: 2018-02-07

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-02-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 214

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. bardzo dobra znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów prawnych dotyczących podróży służbowych pracowników,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rejestru delegacji oraz udzielonych zaliczek z tytułu wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz rozliczanie ich.
 2. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym delegacji krajowych i zagranicznych pracowników UM i radnych Sejmiku Woj. Lubuskiego.
 3. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym udzielonych zaliczek w walucie polskiej i zagranicznej - prowadzenie rejestru oraz bieżąca analiza rozliczeń.
 4. Rozliczanie kart Visa członków Zarządu Województwa Lubuskiego i pracowników UM.
 5. Kontrola przyjętych do realizacji dowodów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opracowanie i kompletowanie, klasyfikowanie dowodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 6. Sprawdzanie dokumentów przedstawionych do realizacji pod względem zgodności z planem finansowym.
 7. Sporządzanie przelewów na podstawie dowodów księgowych przygotowanych do realizacji – dotyczy rachunków bankowych obsługiwanych przez Wydział Księgowości Urzędu Marszałkowskiego oraz rachunków Wydziału Finansów Województwa, sporządzanie wyciągów bankowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń wewnętrznych i obsługi bankowej  – DF.III”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 14:58:10
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 15:01:05
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 21:26:01
Artykuł był wyświetlony: 1521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu