ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 221

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Gabinet Zarządu - Biuro Prasowe

Data udostępnienia: 2018-03-09

Ogłoszono dnia: 2018-03-09 przez Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-03-19 23:59:00

Nr ogłoszenia: 221

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 3. bardzo dobra znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 6. bardzo dobra znajomość uwarunkowań społeczno-gospodarczych województwa lubuskiego,
 7. umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji i nawiązywania kontaktów, komunikatywność, kreatywność, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, nastawianie na własny rozwój, umiejętność zarzadzania informacją, odporność na stres, samodzielność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej,
 2. co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego lub jako dziennikarz portalu internetowego,
 3. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu dobrym,
 4. bardzo dobra znajomość: systemu zarzadzania treścią CMS Made Simple, platformy newsletterowej www.freshmail.pl, programu RGB LedPlayer, narzędzi do monitorowania Internetu i mediów społecznościowych BRAND24,
 5. ukończone kursy szkolenia w zakresie obsługi marketingu internetowego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Codzienne przygotowywanie monitoringu prasy.
 2. Przygotowywanie materiałów i prezentacji multimedialnych na potrzeby Zarządu Województwa Lubuskiego.
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Województwa Lubuskiego.
 4. Obsługa fotograficzna wydarzeń związanych z praca Zarządu Województwa.
 5. Przygotowywanie i publikowanie informacji na stronę www.lubuskie.pl.
 6. Przygotowywanie zamówień na ogłoszenie w prasie i portalach informacyjnych.
 7. Przygotowywanie newslettera.
 8. Analiza publikacji prasowych pod kątem działalności samorządu województwa.
 9. Udzielanie wojewódzkim samorządowym jednostką organizacyjnym pomocy w działalności prasowo-informacyjnej.
 10. Redagowanie pism korespondencji wewnętrznej.
 11. Dbałość o zachowanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów.
 12. Obsługa mediów społecznościowych.
 13. Obsługa telebimu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-19 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Podinspektora – GZ.II.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7  65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 09:51:29
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 09:53:42
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 08:26:25
Artykuł był wyświetlony: 963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu