ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 236

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury Społecznej - Wydział Kultury

Data udostępnienia: 2018-05-07

Ogłoszono dnia: 2018-05-07 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-05-17 23:59:00

Nr ogłoszenia: 236

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. co najmniej rok stażu pracy w zakresie obsługi finansowej,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, sprawność w działaniu,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów budżetu samorządu województwa oraz układu wykonawczego tego budżetuw zakresie kultury.
 2. Opracowywanie harmonogramu wydatków na zadania w zakresie kultury.
 3. Prowadzenie ewidencji środków otrzymanych z budżetu województwa i przekazywanych na zadania w dziedzinie kultury.
 4. Analizowanie i opiniowanie projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.
 5. Bieżący nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.
 6. Przyjmowania okresowych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury i opracowywanie informacji zbiorczych z realizacji budżetu za te okresy.
 7. Przygotowanie  rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury do zatwierdzania Zarządowi Województwa.
 8. Przygotowywanie decyzji w sprawie przekazywania środków finansowych wojewódzkim samorządowym instytucjom kultury z budżetu województwa oraz dotacji celowych na realizację zadań w dziedzinie kultury.
 9. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu województwa w dziedzinie kultury.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem bilansów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.
 11. Bieżąca obsługa finansowa wydatków z budżetu województwa na zadania w dziedzinie kultury.
 12. Obsługa finansowa funduszy i dotacji celowych oraz innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na zadania w dziedzinie kultury.
 13. Prowadzenie kontroli wydatków dokonywanych przez samorządowe instytucje kultury ze środków publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Nadzorowanie realizacji zadań w dziedziniekultury objętych mecenatem państwa i weryfikacja sprawozdań z ich realizacji.
 15. Dokonywanie rozliczeń końcowych przedsięwzięć kulturalnych dofinansowywanych z budżetu województwa, pod względem rzeczowo-finansowym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, 
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-17 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.05.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem nabór na Inspektora – DS.I.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pokój nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 14:31:51
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 15:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2018-09-21 15:21:13
Artykuł był wyświetlony: 1307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu