ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 237

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor - umowa na czas zastępstwa

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji - Wydział Transportu

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Irana Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-06-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 237

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 3. znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 maja 2002 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
 6. umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w zespole, dokładność, dyspozycyjność, samodzielność, kultura osobista, sumienność, dobra organizacja pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie doraźnych kontroli prawidłowości realizacji przewozów autobusowych.
 2. Przeprowadzanie doraźnych kontroli z realizacji umów o świadczenie usług publicznych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem wód powierzchniowych, w tym Odrzańskiej Drogi Wodnej.
 4. Współpraca z Biurem Rozwoju Regionu oraz Departamentem Infrastruktury Społecznej w zakresie sieci TEN-T, Partnerstwa Odry i Polski Zachodniej.
 5. Przeprowadzanie doraźnych i problemowych kontroli z zakresu zadań wydziału.
 6. Badanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków z zakresu prowadzonych zadań.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds. kontroli prawidłowości wykonywania przewozów i żeglugi śródlądowej, Wydział Transportu i Infrastruktury, Departament Infrastruktury i Komunikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.06.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Podinspektora DG.I – umowa na czas zastępstwa”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7      65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irana Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Skiba - Zatępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 08:55:48
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:42:42
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 15:50:15
Artykuł był wyświetlony: 683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu