ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 239

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - stanowisko ds. rozliczeń finansowych

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Irena Skiba - Zastepca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-06-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 239

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawyo finansach publicznych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 5. umiejętność logicznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej roczne doświadczenie w administracji publicznej w zakresie obsługi finansoweji księgowej,  
 2. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżąca współpraca z Departamentem Finansów w zakresie racjonalnego wykorzystania środków budżetowych.
 2. Planowanie, przygotowanie i koordynacja budżetu środków własnych województwa lubuskiego będących w dyspozycji Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 3. Współpraca w ramach prowadzonych rozliczeń finansowych w Biurze Współpracy Zagranicznej
  i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 4. Przygotowanie zaangażowania wykonania wydatków środków własnych województwa lubuskiego będących w dyspozycji Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 5. Przygotowanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu środków własnych województwa lubuskiego będących w dyspozycji Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 6. Tworzenie planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetu środków własnych województwa lubuskiego będących w dyspozycji Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 7. Sporządzanie zbiorowych informacji z realizacji budżetu Biura Współpracy Zagranicznej
  i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 8. Koordynacja budżetu oraz opracowywanie części finansowej wniosków o płatność i wniosków aplikacyjnych w ramach projektów.
 9. Rozliczenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 10. Prowadzenie dokumentacji spraw załatwianych na stanowisku pracy, stosownie do postanowień instrukcji kancelaryjnej.
 11. Inne prace zlecone przez Dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń finansowych, Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednegoz krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.06.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora BWZ.III.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7        65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Skiba - Zastepca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Adminstracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:46:21
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:13:06
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 14:45:22
Artykuł był wyświetlony: 735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu