ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-13 2017-09-21 11:00:00 „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego z podziałem na części (2)”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 275.5 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz dotyczy części 1 (PDF, 345.9 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz dotyczy części 2 (PDF, 173.6 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - wzór umowy dotyczy części 1 (PDF, 136.7 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - wzór umowy dotyczy części 2 (PDF, 70.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 424.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 585.7 KiB)
2 2017-09-07 --- Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście w toku
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 881.5 KiB)
3 2017-08-31 2017-09-08 11:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 267 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 67.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (XLS, 72 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - zmiana formularza cenowego (PDF, 345.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy PO ZMIANIE OBOWIĄZUJĄCY (XLS, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwracia ofert (PDF, 320.5 KiB)
 • Zawiaodmienie no wyniku postępowania (PDF, 618.7 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 576.8 KiB)
4 2017-08-28 2017-09-05 10:00:00 Usługa polegająca na produkcji czterech różnych 60 sekundowych spotów promocyjnych i 30 sekundowych skróconych wersji – (min. 60% materiału filmowego stworzonego w ramach niniejszego postępowania), w języku polskim, niemieckim i angielskim prezentujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, zrealizowanych w ustalonych scenariuszem miejscach i obiektach. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 949.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 779.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 148.5 KiB)
 • Wykaz osób i Tabela dot. kryterium oceny ofert. (PDF, 148 KiB)
 • Wykaz osób i Tabela dot. kryterium oceny ofert w wersji edytowalnej. (DOC, 67 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 318.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 268.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1). (PDF, 138.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 516.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 202.4 KiB)
5 2017-08-25 2017-09-04 11:00:00 Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. „Promocja działań województwa lubuskiego podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 841.5 KiB)
 • siwz (PDF, 784 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 173 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 106.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 154 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz (PDF, 793.2 KiB)
 • Wkładka - wzór (PDF, 3.2 MiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (2) (PDF, 371.9 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 572.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 795.3 KiB)
6 2017-08-14 --- „Dostawa oprogramowania BDoŚ – Bazy Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.8 KiB)
7 2017-08-08 2017-08-17 10:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej do Korei Południowej (Republiki Korei) połączonej z udziałem w targach Korea Metal Week 2017 w Seulu oraz targach KOMAF Korea Machinery Fair w Goyang oraz do Chińskiej Republiki Ludowej, prowincji Hajnan. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 660.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 593.4 KiB)
 • Załącznik 1a do IWZ (graficzny wzór materiałów informacyjnych). (PDF, 2.4 MiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 601.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 117.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 175.7 KiB)
8 2017-08-07 2017-08-16 11:00:00 „Wydanie publikacji pt. „Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 77.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 571.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 69.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 290.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach (PDF, 183.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 608.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.4 KiB)
9 2017-07-28 2017-09-15 11:00:00 Wykonanie okresowego przeglądu wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218Md w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.6 KiB)
 • siwz (PDF, 712 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 1 do siwz (PDF, 115.9 KiB)
 • projekt umowy - załacznik nr 8 do siwz (PDF, 163.4 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wersja xml (XML, 107.6 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wersja pdf (PDF, 82.1 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.6 MiB)
 • edytowalna wersja załączników nr 9, 10, 11 do siwz (DOC, 106.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji do DUUE (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE (PDF, 38.9 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana treści siwz (1) (PDF, 1.1 MiB)
 • projekt umowy - zmiana (PDF, 2.8 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji do DUUE (PDF, 44.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE z dnia 07.09 (PDF, 27 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji do DUUE z dnia 08.09 (PDF, 71.3 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana treści siwz (3) (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 68 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 486.1 KiB)
10 2017-07-21 2017-09-05 11:00:00 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2017 r.” w toku
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 591.3 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ)-załącznik nr 3 do SIWZ w formie pdf (PDF, 82.7 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ)-załącznik nr 3 do SIWZ w formie xml (XML, 107.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 74 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE (PDF, 132 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 592.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE (PDF, 71.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu opublikowane w DUUE (PDF, 67.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE (2) (PDF, 81.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (2) (PDF, 615.9 KiB)
 • Załączniki nr 8,9,10 do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 105 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE (2) (PDF, 80 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.3 KiB)
11 2017-07-19 2017-07-27 11:00:00 „Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń wewnątrz budynku wynajmowanego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Mościckiego 6 w Gorzowie Wlkp.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 282.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zał. nr 4 do umowy (XLS, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana tytułu (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - zmiana tytułu (PDF, 354.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami - po zmianie tytułu (PDF, 282.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 306.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 647.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia (PDF, 48.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 35.7 KiB)
12 2017-07-13 2017-07-21 11:00:00 Realizacja kampanii promocyjnej, pn. „Artykuł/Wkładka promująca Lubuskie Święto Plonów oraz podsumowująca działalność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 829 KiB)
 • siwz (PDF, 785 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 313.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 280.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 285.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 571.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1015.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.9 KiB)
13 2017-07-12 2017-07-24 11:00:00 „Kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji gospodarczej.” rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załączniakmi (PDF, 822.6 KiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej (DOC, 739 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści IWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści IWZ(2) (PDF, 729 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 718.2 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 266.6 KiB)
14 2017-07-05 2017-07-11 12:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdu targowego do Kazachstanu na Astana Expo 2017 oraz targi Kazbuild 2017 i Aquatherm 2017. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 659.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 547.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 501.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana tresci IWZ (1). (PDF, 258.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 634.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 487 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 94.2 KiB)
15 2017-06-30 2017-07-11 11:00:00 „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie Województwa Lubuskiego do 2030 roku”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 347.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 355.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 571 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 535.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 49 KiB)
16 2017-06-29 --- Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIII Festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 2–5 sierpnia 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. (PDF, 262 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 131.9 KiB)
17 2017-06-19 2017-06-28 11:00:00 Kampania promocyjna, pn. „Promocja działań województwa lubuskiego podczas Przystanku Woodstock 2017” w terminie 28 lipca – 3 sierpnia 2017 r. w mediach drukowanych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 863.2 KiB)
 • siwz (PDF, 777.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 151.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 121 KiB)
 • Wyjaśnienia(1) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach (DOC, 45.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(3) (PDF, 804.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 287.2 KiB)
 • Zmienione załączniki do SIWZ (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 625.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 893.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.1 KiB)
18 2017-06-14 2017-06-22 10:00:00 Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 960.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 486.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 143 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 341.4 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 114.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 184.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 158.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 301.3 KiB)
19 2017-06-13 2017-06-29 11:00:00 Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.2 KiB)
 • siwz (PDF, 957 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 238.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 256.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 189.5 KiB)
 • protokół odbioru - Załacznik nr 2 do umowy (PDF, 132 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 304.4 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 107.9 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (2) (PDF, 2.4 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 389.1 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.7 KiB)
20 2017-06-06 2017-06-14 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 827.3 KiB)
 • siwz (PDF, 630.6 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 956.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 257 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 162 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 955 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1 do siwz (PDF, 975.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (2) (PDF, 827.4 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 748.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.6 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie (PDF, 731 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu