ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-13 2017-07-21 11:00:00 Realizacja kampanii promocyjnej, pn. „Artykuł/Wkładka promująca Lubuskie Święto Plonów oraz podsumowująca działalność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 829 KiB)
 • siwz (PDF, 785 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 313.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 280.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 285.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 571.1 KiB)
2 2017-07-12 2017-07-24 11:00:00 „Kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji gospodarczej.” w toku
 • Istotne Warunki Zamówienia z załączniakmi (PDF, 822.6 KiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej (DOC, 739 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści IWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści IWZ(2) (PDF, 729 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.8 KiB)
3 2017-07-05 2017-07-11 12:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdu targowego do Kazachstanu na Astana Expo 2017 oraz targi Kazbuild 2017 i Aquatherm 2017. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 659.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 547.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 501.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana tresci IWZ (1). (PDF, 258.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 634.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 487 KiB)
4 2017-06-30 2017-07-11 11:00:00 „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie Województwa Lubuskiego do 2030 roku”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 347.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 355.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 571 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 535.8 KiB)
5 2017-06-29 --- Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIII Festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 2–5 sierpnia 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. (PDF, 262 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 131.9 KiB)
6 2017-06-19 2017-06-28 11:00:00 Kampania promocyjna, pn. „Promocja działań województwa lubuskiego podczas Przystanku Woodstock 2017” w terminie 28 lipca – 3 sierpnia 2017 r. w mediach drukowanych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 863.2 KiB)
 • siwz (PDF, 777.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 151.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 121 KiB)
 • Wyjaśnienia(1) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach (DOC, 45.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(3) (PDF, 804.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 287.2 KiB)
 • Zmienione załączniki do SIWZ (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 625.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 893.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.1 KiB)
7 2017-06-14 2017-06-22 10:00:00 Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 960.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 486.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 143 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 341.4 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 114.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 184.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 158.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 301.3 KiB)
8 2017-06-13 2017-06-29 11:00:00 Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.2 KiB)
 • siwz (PDF, 957 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 238.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 256.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 189.5 KiB)
 • protokół odbioru - Załacznik nr 2 do umowy (PDF, 132 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 304.4 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 107.9 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (2) (PDF, 2.4 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 389.1 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.7 KiB)
9 2017-06-06 2017-06-14 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 827.3 KiB)
 • siwz (PDF, 630.6 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 956.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 257 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 162 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 955 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1 do siwz (PDF, 975.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (2) (PDF, 827.4 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 748.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.6 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie (PDF, 731 KiB)
10 2017-05-30 2017-06-08 10:00:00 „Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kontekście działań dla młodych – Młodzi On-Life” w mediach drukowanych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 714.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 741.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 431.7 KiB)
 • Wyjaśnienia(2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 740.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 758.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 453.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 202.5 KiB)
11 2017-05-25 2017-06-02 10:30:00 Nadzór inwestorski sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 937.2 KiB)
 • siwz (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 7 do siwz - wzór umowy (PDF, 535.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 434.8 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOCX, 62 KiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 785.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 131.6 KiB)
12 2017-05-23 2017-05-31 10:00:00 Zakup trzech fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 932.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 392 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 126.5 KiB)
 • Umowa - wzór. (PDF, 240.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1). (PDF, 114.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (2). (PDF, 131.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 686.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 212.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 210.3 KiB)
13 2017-05-23 2017-05-29 09:00:00 „Kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowej konferencji poprzedzonej kampanią promocyjną”. rozstrzygnięty
 • IWZ (PDF, 304.8 KiB)
 • Zał. nr 2A formularz opisu przedmiotu oferty (DOC, 76 KiB)
 • Wyjaśnienia treści IWZ (1). (PDF, 140.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści IWZ (2). (PDF, 918.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 855.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 273 KiB)
14 2017-05-18 2017-05-26 11:00:00 „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego z podziałem na części (3)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 381.2 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ (PDF, 745.3 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ (PDF, 312.9 KiB)
 • Zał. nr 1C do SIWZ (PDF, 847.2 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ (PDF, 103.8 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ (PDF, 103.8 KiB)
 • Zał. nr 7C do SIWZ (PDF, 103.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ część 1 (PDF, 370.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2 (PDF, 721.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 757.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 (PDF, 344.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 345.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (PDF, 682.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia część 2 (PDF, 63.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 3 (PDF, 63.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część 1 (PDF, 207.6 KiB)
15 2017-05-09 2017-05-17 11:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części: Część I – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły papiernicze”Część II – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – tekstylia.Część III – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły różne rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 938.5 KiB)
 • siwz (PDF, 564.3 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 551.8 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • Załacznik nr 1c do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 793.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do siwz - projekt umowy (PDF, 148.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 182.5 KiB)
 • odpowiedź na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 879.8 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1c do siwz (PDF, 794.5 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (2) (PDF, 862 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1a do siwz (PDF, 536.3 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (3) (PDF, 968.3 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1b do siwz (PDF, 367.5 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1a do siwz - druga zmiana (PDF, 535.3 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 944.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II i III (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 939.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.2 KiB)
16 2017-05-04 2017-05-19 10:30:00 Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 – projekt i wykonanie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • siwz (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 7 do siwz - wzór umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • równoważność (PDF, 1.6 MiB)
 • równoważność (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - PFU (PDF, 14 MiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOCX, 82.2 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 323.3 KiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 2.1 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 2.6 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.6 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 8.8 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.1 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.2 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 197 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 721.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.9 KiB)
17 2017-04-28 2017-05-09 11:00:00 „Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 504.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.2 KiB)
18 2017-04-27 2017-05-11 10:00:00 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia i Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2017 r. w podziale na dwie części. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 591.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 389.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 138.5 KiB)
 • Opis cz.1. (PDF, 542 KiB)
 • Projekt Umowy cz.1. (PDF, 148.4 KiB)
 • Opis cz. 2. (PDF, 416.7 KiB)
 • Projekt Umowy cz. 2. (PDF, 468.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (PDF, 271.3 KiB)
 • zmieniony załacznik nr 1 do siwz (PDF, 534.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 734.5 KiB)
 • Wyjaśnienia tresci SIWZ (2). (PDF, 212 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 743.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 233.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.II. (PDF, 214.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. I. (PDF, 211.7 KiB)
19 2017-04-26 2017-05-12 10:00:00 „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – dotycząca pomieszczenia magazynowego 013.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 963.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 732.3 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 236.5 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 9 do SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • Ekspertyza - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 11 do SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy P.U.P.I. PLAN - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 533.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - zał. nr 14 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 106.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 385.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 po zmianach - STWIOR (PDF, 9.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 380.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 643 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 180 KiB)
20 2017-04-21 2017-05-10 11:00:00 „Organizacja konferencji otwierającej projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 422.4 KiB)
 • Zał. 1A do SIWZ - szopz organizacja konferencji (PDF, 130.5 KiB)
 • Zał. 1B do SIWZ - szopz materiały konferencyjne (PDF, 230.5 KiB)
 • Zał.1C do SIWZ - szopz organizacja warsztatów (PDF, 64.4 KiB)
 • Zał.8A do SIWZ - umowa do SIWZ organizacja konferencji (PDF, 96.6 KiB)
 • Zał.8B do SIWZ - umowa materiały konferencyjne (PDF, 89.3 KiB)
 • Zał.8C do SIWZ - umowa organizacja warsztatów (PDF, 93.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - część 3 (PDF, 412.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 662.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 43.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 614.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (PDF, 69.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 608.3 KiB)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ - część 1 kryterium oceny ofert - NOWY (DOC, 803 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 342.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 943.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu (PDF, 73.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu