ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-08 2017-11-16 11:00:00 Promocja działań województwa lubuskiego – podsumowanie realizacji priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2017 r. oraz działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie – portalach informacyjnych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 879.6 KiB)
 • siwz (PDF, 791.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 236.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 255.7 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 155.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.8 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
2 2017-10-26 2017-11-07 10:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do USA do Doliny Krzemowej połączonej z udziałem w targach CES 2017 w Las Vegas w toku
 • Ogłoszenie o zamówienia (PDF, 258.1 KiB)
 • Zał. nr 1 do Ogloszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 199 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 800.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Ogłosenia (2) (PDF, 760.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 575.1 KiB)
3 2017-10-24 2017-11-07 10:00:00 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 515.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 105.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 216.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 220.5 KiB)
 • Zmiana treści Ogłoszenia (1). (PDF, 781.5 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia (2). (PDF, 706.8 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiana tresci Ogłoszenia (3). (PDF, 5.6 MiB)
 • Projekt Umowy po zmianach. (PDF, 3.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 365.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku. (PDF, 462.4 KiB)
4 2017-10-16 2017-10-30 12:00:00 „Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 650.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 93.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(2) (PDF, 587.8 KiB)
 • Wyjasnienia(3) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 715.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 35.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (3) - zmiana terminu składania ofert (PDF, 600.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (4) (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy termniu składania ofert (PDF, 34.9 KiB)
 • Wyjaśnienia(5) i Zmiana treści SIWZ(4) (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 587.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 950 KiB)
5 2017-10-16 2017-10-23 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 516 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 105.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 216.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 220.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 347.3 KiB)
6 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostarczenie przewodnika po atrakcjach województwa lubuskiego” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 418.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.7 KiB)
7 2017-10-10 2017-10-20 11:00:00 „Zapewnienie miejsca na siedmiu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 902.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 98.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 709.4 KiB)
8 2017-10-09 2017-10-26 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz - część 1 (PDF, 81.4 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz część 2 (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - projekt umowy (PDF, 125.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 368.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - dotyczy części 2 (PDF, 257.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - dotyczy części 2 (PDF, 715.6 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części 2 (PDF, 144.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 1 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 367.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 2 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy części 2 (PDF, 398.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 53.5 KiB)
9 2017-10-04 2017-10-13 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 842.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 682.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 436.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 168 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 193.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 75.6 KiB)
10 2017-10-04 2017-10-12 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 936.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 844.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 711.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 437.6 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.4 KiB)
 • ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 74.3 KiB)
11 2017-10-03 2017-10-11 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 908.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 842.4 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 737.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 437.8 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 165.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.4 KiB)
 • ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 73.3 KiB)
12 2017-09-27 2017-10-05 10:00:00 „Usługa pełnienia ogólnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 686.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 102.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 284.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - PFU (PDF, 218.5 KiB)
 • Rysunek nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rysunek nr 2 (PDF, 162.9 KiB)
 • Rysunek nr 3 (PDF, 99.6 KiB)
 • Rysunek nr 4 (PDF, 142.9 KiB)
 • Rysunek nr 5 (PDF, 145.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 674.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 948.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)
13 2017-09-13 2017-09-21 11:00:00 „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego z podziałem na części (2)”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 275.5 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz dotyczy części 1 (PDF, 345.9 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz dotyczy części 2 (PDF, 173.6 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - wzór umowy dotyczy części 1 (PDF, 136.7 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - wzór umowy dotyczy części 2 (PDF, 70.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 424.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 585.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (PDF, 723.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (PDF, 1022.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 2 (PDF, 47.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy części 1 (PDF, 48.9 KiB)
14 2017-09-12 2017-09-27 10:00:00 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 630.4 KiB)
 • Program Funkcjonalno - Użytkowy. (PDF, 218.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 893.5 KiB)
 • Rys. nr 1. (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. nr 2. (PDF, 162.9 KiB)
 • Rys. nr 3. (PDF, 99.6 KiB)
 • Rys. nr 4. (PDF, 142.9 KiB)
 • Rys. nr 5. (PDF, 145.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 474.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 735.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 124.3 KiB)
15 2017-09-07 --- Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście rozstrzygnięty
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 881.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 112.3 KiB)
16 2017-08-31 2017-09-08 11:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 267 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 67.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (XLS, 72 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - zmiana formularza cenowego (PDF, 345.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy PO ZMIANIE OBOWIĄZUJĄCY (XLS, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwracia ofert (PDF, 320.5 KiB)
 • Zawiaodmienie no wyniku postępowania (PDF, 618.7 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 576.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.3 KiB)
17 2017-08-28 2017-09-05 10:00:00 Usługa polegająca na produkcji czterech różnych 60 sekundowych spotów promocyjnych i 30 sekundowych skróconych wersji – (min. 60% materiału filmowego stworzonego w ramach niniejszego postępowania), w języku polskim, niemieckim i angielskim prezentujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, zrealizowanych w ustalonych scenariuszem miejscach i obiektach. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 949.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 779.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 148.5 KiB)
 • Wykaz osób i Tabela dot. kryterium oceny ofert. (PDF, 148 KiB)
 • Wykaz osób i Tabela dot. kryterium oceny ofert w wersji edytowalnej. (DOC, 67 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 318.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 268.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1). (PDF, 138.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 516.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 202.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 105.2 KiB)
18 2017-08-25 2017-09-04 11:00:00 Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. „Promocja działań województwa lubuskiego podczas IX Lubuskiego Kongresu Kobiet w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 841.5 KiB)
 • siwz (PDF, 784 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 173 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 106.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 154 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz (PDF, 793.2 KiB)
 • Wkładka - wzór (PDF, 3.2 MiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (2) (PDF, 371.9 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 572.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 795.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.2 KiB)
19 2017-08-14 --- „Dostawa oprogramowania BDoŚ – Bazy Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.8 KiB)
20 2017-08-08 2017-08-17 10:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej do Korei Południowej (Republiki Korei) połączonej z udziałem w targach Korea Metal Week 2017 w Seulu oraz targach KOMAF Korea Machinery Fair w Goyang oraz do Chińskiej Republiki Ludowej, prowincji Hajnan. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 660.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 593.4 KiB)
 • Załącznik 1a do IWZ (graficzny wzór materiałów informacyjnych). (PDF, 2.4 MiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 601.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 117.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 175.7 KiB)
 • Informacja o udzeleniu zamówienia. (PDF, 321.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu