ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-24 --- Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas 48. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie. w toku
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. (PDF, 225.9 KiB)
2 2019-04-30 2019-05-09 11:00:00 „Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 793.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy (PDF, 428.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 321.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 431.1 KiB)
3 2019-04-04 2019-04-17 11:00:00 „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy (PDF, 377.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 183.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 78.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ. (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.8 KiB)
4 2019-04-03 2019-04-11 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 r.” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 80.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 279.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 395.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 773.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48 KiB)
5 2019-04-03 2019-04-09 11:00:00 „Kompleksowa organizacja i obsługa imprez plenerowych pn. „#lubuskiechallenge – Łączy nas przyszłość” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.5 MiB)
 • ZAŁ. NR 9 PROJEKT UMOWY (PDF, 278.3 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 - SZOPZ (PDF, 628.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 195 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 379.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - korekta. (PDF, 403.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 628.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 296.3 KiB)
6 2019-03-22 2019-04-04 11:00:00 „Zakup i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 78.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 271.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO SIWZ I UMOWY - SZOPZ (PDF, 447 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Logo (PDF, 52.2 KiB)
 • Logo 2 (JPG, 105 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2) (PDF, 612 KiB)
 • wersja edytowalna (DOC, 831 KiB)
 • Informacja z otwracia ofert (PDF, 790.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.2 MiB)
7 2019-03-21 2019-03-29 11:00:00 Kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 514.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 87.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 160 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 908.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 396.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 818.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 182.1 KiB)
8 2019-03-20 2019-03-28 11:00:00 „Zakup i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2019 roku.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 829.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 808.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 664 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 957.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 727.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 641.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 935.2 KiB)
9 2019-03-14 2019-03-22 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 89.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.8 KiB)
 • ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (PDF, 261.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nazwa przedmiotu zamówienia (PDF, 36.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - nazwa przedmiotu zamówienia (PDF, 336.7 KiB)
 • Informacja z otwracia ofert (PDF, 251.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 375.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.5 KiB)
10 2019-03-07 2019-03-15 12:00:00 "Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych z podziałem na części (2).” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 308.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - SZOPZ (PDF, 51.3 KiB)
 • ZAL. NR 1B DO SIWZ - SZOPZ (PDF, 51.3 KiB)
 • ZAŁ NR 7A DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 69.1 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 69.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 (PDF, 586.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (PDF, 589.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część 1 i 2 (PDF, 59.1 KiB)
11 2019-03-07 2019-03-15 10:30:00 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 94.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 275.2 KiB)
 • ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 64.6 KiB)
 • ZAŁ. NR 3 DO SIWZ I UMOWY - FORMULARZ CENOWY (DOC, 377.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 382.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.1 KiB)
12 2019-03-05 2019-03-14 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu do Chin połączonej z wizytą na targach Guangzhou Electrical Building Technology.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 361 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 612.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.7 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(3) (PDF, 388.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 359.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 640.4 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 322.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie powtórzonych czynności (PDF, 687.4 KiB)
13 2019-02-19 2019-02-26 10:00:00 Organizacja spotkań o charakterze biznesowym dla przedstawicieli MŚP oraz samorządu w ramach wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w targach Salon de Gourmets 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 984.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 739.3 KiB)
 • Zalączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej. (DOC, 214.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 706.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 302.8 KiB)
14 2019-02-14 2019-02-22 11:00:00 „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych z podziałem na części (2).” w toku
 • OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 99.9 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 306.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - SZOPZ (PDF, 50.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 1B DO SIWZ - SZOPZ (PDF, 50.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 7A DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 69.1 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ - WŻÓR UMOWY (PDF, 69.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 334.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia (PDF, 374.4 KiB)
15 2019-02-14 2019-02-22 10:00:00 Logistyczna organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w targach Salon de Gourmets 2019. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 708.2 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 568.9 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 203 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 422.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 741.9 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 295.8 KiB)
16 2019-02-12 2019-02-21 11:00:00 „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontażu stoiska oraz obsłudze technicznej stoiska na terenie i w czasie trwania targów przemysłowych HANNOVER MESSE 2019, które odbędą się w Hannoverze (Niemcy) w dniach 1-5 kwietnia 2019 r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 285.8 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ i umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 264.3 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 676.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.1 KiB)
17 2019-01-30 2019-02-08 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2019.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 768.8 KiB)
 • Załaczniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 140 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 537.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 148.1 KiB)
18 2019-01-28 2019-02-05 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 940 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 604.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i Umowy. (PDF, 156.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 167.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 452.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 179.1 KiB)
19 2019-01-18 2019-01-29 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 89.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 342.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 372.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.3 KiB)
20 2019-01-07 2019-01-16 10:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 891.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 472.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 138 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 151.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ. (PDF, 837.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 349.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 112 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu