ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-14 2018-06-22 10:00:00 Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 510.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 844.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 335.9 KiB)
 • Projekt Umowy - zał. nr 7a do SIWZ. (PDF, 128.7 KiB)
 • Projekt Umowy - Zał. nr 7b do SIWZ. (PDF, 131.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 375.1 KiB)
2 2018-06-11 2018-06-19 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na dwie części rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 94.5 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 327.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 7A DO SIWZ - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ 1 (PDF, 112.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ 2 (PDF, 112.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 334.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - Billboard 18 (PDF, 355.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - Billboard 12 (PDF, 602.8 KiB)
3 2018-06-05 2018-06-18 11:00:00 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 103.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.8 KiB)
 • Zał. nr 1C do SIWZ i umowy - szopz drukarki (PDF, 87.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ i umowy - szopz komputery (PDF, 99.7 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szopz laptopy (PDF, 116.6 KiB)
 • Zał. nr 3A do SIWZ - formularz cenowy komputery (PDF, 35.9 KiB)
 • Zał. nr 3B do SIWZ - formularz cenowy laptopy (PDF, 37.6 KiB)
 • Zał. nr 3C do SIWZ - formularz cenowy drukarki (PDF, 35.8 KiB)
 • Zał. nr 4A do SIWZ - opis przedmiotu oferty komputery (PDF, 33.8 KiB)
 • Zał. nr 4B do SIWZ - opis przedmiotu oferty laptopy (PDF, 34.3 KiB)
 • Zał. nr 4C do SIWZ - opis przedmiotu oferty drukarki (PDF, 33.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • NOWY! Zał. nr 1C do SIWZ i umowy - Szopz drukarki (PDF, 89 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 36.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (2) - zmiana terminu składania ofert (PDF, 616.4 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - Szopz laptopy (PDF, 4 MiB)
 • Wyjaśnienia (2) i zmiana SIWZ (3) (PDF, 616.6 KiB)
 • Załączniki w werji edytowalnej (DOC, 883.5 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ formularz cenowy komputery - WERSKA EDYTOWALNA (DOCX, 22 KiB)
 • Zał. nr 3b do SIWZ - formularz cenowy laptopy WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21.8 KiB)
 • Zał. nr 3c do SIWZ - formularz cenowy drukarki WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do SIWZ - opis przedmiotu oferty komputery WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21 KiB)
 • Zał. nr 4b do SIWZ opis przedmiotu oferty laptopy WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21 KiB)
 • Zał. nr 4c do SIWZ opis przedmiotu oferty drukarki WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i zmiana (4) treści SIWZ (PDF, 755.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (2) - zmiaa terminu składania ofert (PDF, 36.5 KiB)
 • NOWY! AKTUALNY! Zał. nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy laptopy (DOCX, 22.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 821.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 DRUKARKI (PDF, 353.2 KiB)
4 2018-05-23 2018-06-07 11:00:00 „Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 924 KiB)
 • STWIOR - zał. nr 9 do SIWZ (PDF, 733.6 KiB)
 • Decyzja - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Projekt Budowlany - zał. nr 11 do SIWZ (PDF, 22.9 MiB)
 • Projekt Wykonawczy - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 23.4 MiB)
 • Przedmiar - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 249.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 956.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zał. nr 1 do SIWZ (PDF, 84.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 668.5 KiB)
5 2018-05-22 2018-06-01 11:00:00 „Organizacja jednodniowej konferencji pt. „Promuj lubuskie” wraz pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu (…)”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 337 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 390.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 577.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.8 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 359.7 KiB)
6 2018-05-18 2018-05-28 10:00:00 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez dostarczenie sprzętu niezbędnego do obsługi portalu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 955.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 258 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 504.3 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 840.2 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 891.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 380 KiB)
 • Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania. (PDF, 346.5 KiB)
7 2018-05-14 2018-05-22 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej oraz rozgłośniach radiowych unieważniony
 • siwz (PDF, 793.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 335.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 614.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 889.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 154 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1012.7 KiB)
8 2018-05-08 2018-05-16 11:00:00 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2018 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 830.9 KiB)
 • siwz (PDF, 656 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 629.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.4 MiB)
9 2018-05-08 2018-05-16 11:00:00 „Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji 12 imprez plenerowych edukacyjno – profilaktycznych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 83.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 278.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 407.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 642.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 505.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 655 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.7 KiB)
10 2018-04-24 2018-05-04 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 316.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.5 KiB)
11 2018-04-23 --- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w toku
12 2018-04-18 2018-04-27 11:00:00 „Obsługa techniczna i logistyczna trzech wyjazdowych misji gospodarczych lubuskich MŚP i samorządu do Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Paryż) i Rumunii (Bukareszt, Kluż-Napoka) w podziale na dwie części.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dotyczy Części 1 i 2 (PDF, 611.1 KiB)
 • Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1A do Ogłoszenia (PDF, 216.6 KiB)
 • Część 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1B do Ogłoszenia (PDF, 354.5 KiB)
 • Część 1 - Projekt umowy - zał. nr 9A do ogłoszenia (PDF, 173.5 KiB)
 • Część 2 - Projekt umowy - zał. nr 9B do Ogłoszenia (PDF, 177.2 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 813.5 KiB)
 • Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1) (PDF, 293.4 KiB)
 • Wyjaśnienia(1) i Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (2)- dotyczy Części 1 i 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 604.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowaniu dotyczy Części 1 i 2 (PDF, 837.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia- Część 2 (PDF, 360.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia - Część I (PDF, 314.5 KiB)
13 2018-04-17 2018-04-26 12:00:00 Ogólnopolska kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla inwestora/przedsiębiorcy z elementami międzynarodowymi. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1005.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 760.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 1.4 MiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 822.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ. (PDF, 195.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 368.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 816.3 KiB)
14 2018-04-13 2018-05-22 11:00:00 „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 778.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 do SIWZ (PDF, 776.2 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ w formie PDF (PDF, 77.2 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ w formie XML (XML, 101.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 122 KiB)
 • Wzór umowy po zmianach - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 190.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ (2) (PDF, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ (3) (PDF, 6.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zał. nr 1 do SIWZ (PDF, 769.6 KiB)
 • Wzór umowy po zmianach z dn. 08.05.2018 - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 191.2 KiB)
 • Decyzja - zał. nr 11 do SIWZ (PDF, 912.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(4) (PDF, 643.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 292.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku-unieważnieniu postępowaniaprzesłane do publikacji w Dz.U.U.E (PDF, 99.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku-unieważnieniu postępowania opublikowane w Dz.U.U.E (PDF, 97.3 KiB)
15 2018-04-10 2018-04-19 10:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 965.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 355.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz.I (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz. II. (PDF, 401.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz.III. (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 124.5 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 184.4 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiany SIWZ. (PDF, 143.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 776 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 365.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.9 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 145.4 KiB)
16 2018-04-10 2018-04-18 11:00:00 „Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.6 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 317.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.8 KiB)
17 2018-04-05 2018-04-17 11:00:00 „Organizacja spotkań B2B dla MŚP z województwa lubuskiego w ramach misji samorządowo – gospodarczej do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 304.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ (DOC, 777.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 263.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 312.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 278.3 KiB)
18 2018-03-29 2018-04-10 11:00:00 Kampania pn. „Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 894.7 KiB)
 • siwz (PDF, 800.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 261.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 423.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 151 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.9 KiB)
19 2018-03-15 2018-03-26 11:00:00 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 80.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ i umowy - szczegółowoy opis przedmiot zamówienia (PDF, 390.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 319.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 487.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 48 KiB)
20 2018-03-13 2018-03-21 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.1 KiB)
 • siwz (PDF, 841.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 273.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 163.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz(1) (PDF, 2.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.2 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana siwz(2) (PDF, 7.3 MiB)
 • zmiana treści siwz (3) (PDF, 2.3 MiB)
 • edytowalna wersja załacznika nr 6 oraz 9 do SIWZ (DOC, 65.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.1 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu