ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-23 --- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w toku
2 2018-04-10 2018-04-19 10:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 965.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 355.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz.I (PDF, 1.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz. II. (PDF, 401.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia cz.III. (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 124.5 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 184.4 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiany SIWZ. (PDF, 143.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 776 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 365.3 KiB)
3 2018-04-10 2018-04-18 11:00:00 „Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.6 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 317.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.8 KiB)
4 2018-04-05 2018-04-17 11:00:00 „Organizacja spotkań B2B dla MŚP z województwa lubuskiego w ramach misji samorządowo – gospodarczej do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 304.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ (DOC, 777.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 263.8 KiB)
5 2018-03-29 2018-04-10 11:00:00 Kampania pn. „Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 894.7 KiB)
 • siwz (PDF, 800.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 261.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 423.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 151 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
6 2018-03-15 2018-03-26 11:00:00 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 80.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ i umowy - szczegółowoy opis przedmiot zamówienia (PDF, 390.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 319.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 487.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.4 KiB)
7 2018-03-13 2018-03-21 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.1 KiB)
 • siwz (PDF, 841.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 273.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 163.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz(1) (PDF, 2.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.2 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana siwz(2) (PDF, 7.3 MiB)
 • zmiana treści siwz (3) (PDF, 2.3 MiB)
 • edytowalna wersja załacznika nr 6 oraz 9 do SIWZ (DOC, 65.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
8 2018-03-09 2018-03-19 10:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 944.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 415.8 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 847.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 831.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2). (PDF, 471.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 471.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.3 MiB)
9 2018-03-01 2018-03-14 11:00:00 „Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Część I- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1A do SIWZ (PDF, 174.8 KiB)
 • Część II- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1B do SIWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • Część III- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1C do SIWZ (PDF, 662.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 161 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) - dotyczy Części III (PDF, 920.3 KiB)
 • Część III - Szczegłowy opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1C do SIWZ po zmianach (PDF, 498 KiB)
 • Część I - Zmiana treści SIWZ (PDF, 929.5 KiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach (DOC, 74 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 47.4 KiB)
 • Uwaga: Zmiana treści SIWZ(2)-dot. Części I,II i III (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ po zmianach-należy zastosować składając ofertę (DOC, 162.5 KiB)
 • Część III- Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ (PDF, 367.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 776.1 KiB)
 • Część II Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 615 KiB)
 • Część III Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 974.7 KiB)
 • Część I Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 916.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dotyczy Części I i II (PDF, 61.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części III (PDF, 60 KiB)
10 2018-03-01 2018-03-09 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 869.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 373.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 153.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 137.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 408.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 832.6 KiB)
11 2018-02-19 2018-02-27 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 i Hostelco w Barcelonie.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 715.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 619.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 892.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 281.5 KiB)
12 2018-02-16 2018-02-26 11:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 827.9 KiB)
 • siwz (PDF, 718.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 496.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do siwz- projekt umowy (PDF, 290.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 815.5 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (PDF, 884.2 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz(3) (PDF, 1.7 MiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (4) (PDF, 2.7 MiB)
 • odpowiedż oraz zmiana treści siwz (5) (PDF, 1.7 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 2.1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.1 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.3 KiB)
13 2018-02-14 2018-03-01 11:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1008.8 KiB)
 • siwz (PDF, 832.1 KiB)
 • Program funkcjonalno Użytkowy (ZIP, 4.7 MiB)
 • ekspertyza (ZIP, 8 MiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 872.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
14 2018-02-13 2018-02-21 11:00:00 „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 990.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 446 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 83 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 363.7 KiB)
 • Formularz cenowy po zmianach- zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 446.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 405.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.4 KiB)
15 2018-01-31 2018-02-08 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 303.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 609 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.2 KiB)
16 2018-01-17 2018-01-25 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 941.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 549.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 179.5 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 164.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 356.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 451.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 179.1 KiB)
17 2018-01-11 2018-01-19 10:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 893.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 389.9 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 140.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 133.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 351.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 461.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 112.2 KiB)
18 2018-01-10 2018-01-18 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 326.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 1A DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 1 (PDF, 83.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1B DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 2 (PDF, 84.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1C DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 3 (PDF, 84.3 KiB)
 • ZAŁ. NR 7A DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 1 (PDF, 121.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 2 (PDF, 121.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 7C DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 3 (PDF, 121.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 24.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 662.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 2 (PDF, 735.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 3 (PDF, 684.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 1016.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia - 3 części (PDF, 54.4 KiB)
19 2018-01-05 2018-01-25 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 89.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 336.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 636.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (PDF, 36.4 KiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (2) (PDF, 666.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 (PDF, 36 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (3) (PDF, 610.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA (2) I ZMIANA TREŚCI SIWZ (4) (PDF, 477.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 71.4 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i Zmiana (5) treści SIWZ. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 735.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 953.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert (PDF, 942.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.9 KiB)
20 2018-01-05 2018-01-17 11:00:00 „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 652.9 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 636.5 KiB)
 • Wzór umowy- zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 335.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-dotyczy termniu składania ofert (PDF, 43.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 751.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu