ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-30 2019-05-09 11:00:00 „Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 793.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy (PDF, 428.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 61.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 321.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 431.1 KiB)
2 2019-01-03 2019-01-11 11:00:00 „Organizacja krajowych i zagranicznych spotkań przedstawicieli Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących RPO z kraju oraz Przedstawicieli Partnerów Zagranicznych w ramach Sieci Współpracy pn. HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 566.2 KiB)
 • Załącznik nr 1a do Ogłoszenia -SzOPZ - Część krajowa (PDF, 384.7 KiB)
 • Załącznik nr 1b do Ogłoszenia- SzOPZ- Część zagraniczna (PDF, 328 KiB)
 • Załącznik nr 8a - Projekt umowy-Część krajowa (PDF, 191.1 KiB)
 • Załącznik nr 8b - Projekt umowy-Część zagraniczna (PDF, 222.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 206 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 312.2 KiB)
3 2018-10-09 2018-11-16 11:00:00 „Promocja Województwa Lubuskiego w tym Miasta Zielona Góra poprzez przewoźnika lotniczego operującego na międzynarodowych połączeniach lotniczych z i do lotniska Zielona Góra/Babimost.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 872.4 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -JEDZ zał. nr 3 do SIWZ w formie PDF (PDF, 76.4 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ w formie XML (XML, 100.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 82 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamóweiniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E (PDF, 70.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E (PDF, 66.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 292 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przesłane do publikacji w Dz.U.U.E (PDF, 100.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogłoszone w Dz.U.U.E (PDF, 98 KiB)
4 2018-08-22 2018-08-31 11:00:00 „Kampania informacyjno-promocyjna Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze w podziale na dwie części.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 828.7 KiB)
 • Część 1 - Projekt umowy - zał. nr 7A do SIWZ (PDF, 207.4 KiB)
 • Część 2 - Projket umowy - zał. nr 7B do SIWZ (PDF, 207.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 389.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 899.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Część 1 (PDF, 370.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publiczego- dotyczy Części 2 (PDF, 602.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu