ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.3 KiB)
 • siwz (PDF, 841.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 208.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 285.6 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 162.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 324.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 210.2 KiB)
2 2017-10-16 2017-10-23 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 516 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 105.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 216.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 220.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 347.3 KiB)
3 2017-10-04 2017-10-13 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 842.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 682.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 436.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 168 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 193.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 75.6 KiB)
4 2017-10-04 2017-10-12 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 936.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 844.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 711.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 437.6 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.4 KiB)
 • ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 74.3 KiB)
5 2017-10-03 2017-10-11 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 908.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 842.4 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 737.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 437.8 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 165.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.4 KiB)
 • ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 73.3 KiB)
6 2017-06-13 2017-06-29 11:00:00 Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.2 KiB)
 • siwz (PDF, 957 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 238.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 256.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 189.5 KiB)
 • protokół odbioru - Załacznik nr 2 do umowy (PDF, 132 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 304.4 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 107.9 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (2) (PDF, 2.4 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 389.1 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 117.7 KiB)
7 2017-02-09 2017-02-20 11:00:00 Skład, druk i dystrybucja w 12 miastach powiatowych dziesięciu numerów Lubuskiego Pisma Samorządowego „Region” oraz insert do regionalnej gazety codziennej – wydanie sobotnio - niedzielne o zasięgu obejmującym województwo lubuskie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 446.5 KiB)
 • siwz (PDF, 251 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 90.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do siwz - projekt umowy (PDF, 305.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 137.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.3 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana zapisów siwz (PDF, 237.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 580.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 774.7 KiB)
8 2016-12-14 2016-12-23 11:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 454.8 KiB)
 • siwz (PDF, 492.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 90.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 146.8 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 142.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.1 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 321.5 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postępowania (PDF, 361.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118 KiB)
9 2016-12-14 2016-12-22 10:00:00 „Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 620 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 799.4 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a do SIWZ i umowy (PDF, 391.5 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Projekt umowy-zał. nr 8a do SIWZ (PDF, 156.3 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 70.1 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 35.5 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1b do SIWZ i umowy (PDF, 395.1 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Projekt umowy - zał. nr 8b do SIWZ (PDF, 157.9 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 67.3 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 35.5 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 3 - opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1c do SIWZ i umowy (PDF, 345.5 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Projekt umowy-zał. nr 8c do SIWZ (PDF, 157.4 KiB)
 • Zadanie nr 3 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 61.4 KiB)
 • Zadanie nr 3 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 35.5 KiB)
 • Zadanie nr 3 - zal. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 942 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 154.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 165.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3 (PDF, 199.1 KiB)
 • Ogłoszenie unieważnienia postępowania-dotyczy Zadania nr 1,2 i 3 (PDF, 242.9 KiB)
10 2016-11-21 2016-12-01 10:00:00 Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych. unieważniony
 • Istotne Warunki Zamówienia. (PDF, 405.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 130.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 129 KiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 41.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 385.6 KiB)
11 2016-10-04 2016-10-12 11:00:00 Wydanie publikacji pt. „25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego". unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 305.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 293.1 KiB)
 • Próbka publikacji (PDF, 444.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 335 KiB)
 • Ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 60 KiB)
12 2016-07-27 2016-08-04 10:00:00 Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Województwa Lubuskiego. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 338 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 454.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 177.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 163.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 116.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianach. (DOC, 163.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 237.6 KiB)
13 2016-07-04 2016-07-12 10:00:00 Zakup fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 68.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 243 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 634 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (2) (PDF, 314.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (3) (PDF, 268.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 305.5 KiB)
14 2016-06-07 2016-06-15 11:00:00 „Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – pojazd 5 osobowy Zadanie 2 – pojazd 9 osobowy.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 385.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 432.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 i 2 (PDF, 91.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (Zadanie1) (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ- Wzór umowy (Zadanie 2) (PDF, 258.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 74.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 221.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Zadanie 2) (PDF, 135.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Zadanie nr 1) (PDF, 260.8 KiB)
15 2016-05-31 2016-06-15 10:00:00 „Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 składające się z trzech zadań: Zadanie 1 – Zamocowanie i podłączenie telebimu przed budynkiem Urzędu. Zadanie 2 – Wykonanie modernizacji pomieszczeń piwnic. Zadanie 3 – Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 538.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 713.2 KiB)
 • Projekt umowy - załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 247 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 135.5 KiB)
 • PFU dla Zadania nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Rys. 1 montaż telebimu dla Zadania 1 (PDF, 4.8 MiB)
 • Wizualizacja- Zadanie 1 (JPG, 5 MiB)
 • Instrukcja obsługi telebimu 1 dla Zadania 1 (PDF, 1 MiB)
 • Instrukcja obsługi telebimu 2 dla Zadania 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Instrukcja obsługi telebimu 3 dla Zadania 1 (PDF, 778.9 KiB)
 • PFU dla Zadania 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt Wykonawczy dla Zadania 3 (PDF, 5 MiB)
 • Dokumenty formalno-prawne dla Zadania 3 (PDF, 4.5 MiB)
 • Przedmiar dla Zadania 3 (PDF, 120.9 KiB)
 • STWiOP dla Zadania 3 (PDF, 319.5 KiB)
 • Zgłoszenie dla Zadania 3 (PDF, 304.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 318.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 379.4 KiB)
 • Projekt odbudowy nawierzchni (PDF, 2.6 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 258.2 KiB)
16 2016-05-31 2016-06-10 10:00:00 Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu Lubuskie e - Zdrowie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • siwz (PDF, 772.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 207.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 61.1 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (PDF, 11.3 MiB)
 • informacja o uniewaznieniu postępowania (PDF, 1 MiB)
17 2016-05-23 2016-05-31 10:00:00 Kompleksowa organizacja przyjazdowej misji gospodarczej z Tajwanu do województwa lubuskiego unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 73.5 KiB)
 • siwz (PDF, 501.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 286.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy (PDF, 189.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 160.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 788.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 114.6 KiB)
18 2016-05-02 2016-05-12 10:00:00 Kompleksowa organizacja przyjazdowej misji gospodarczej z Tajwanu do województwa lubuskiego. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 358.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 421.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 161 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 274.2 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 188.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.3 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 543.7 KiB)
19 2016-02-19 2016-03-02 10:00:00 Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu Lubuskie e - Zdrowie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 386 KiB)
 • siwz (PDF, 780.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 240.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 133.6 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 270.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 62.4 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.8 MiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (2) (PDF, 449.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz z dnia 26 lutego (PDF, 299.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 120 KiB)
20 2016-02-15 2016-02-23 10:00:00 Usługa doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 934.7 KiB)
 • Umowa Partnerska (PDF, 285.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 164.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 258.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - po zmianach (DOC, 97 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 184.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu