ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.3 KiB)
 • siwz (PDF, 841.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 208.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 285.6 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 162.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 324.1 KiB)
2 2017-11-29 2017-12-08 11:00:00 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 962.2 KiB)
 • siwz (PDF, 819.6 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część I) (PDF, 98.3 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część II) (PDF, 99.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a do siwz - projekt umowy (Część I) (PDF, 204.7 KiB)
 • Załacznik nr 8b do siwz - projekt umowy (Część II) (PDF, 206.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 265.1 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
3 2017-11-29 2017-12-07 10:00:00 Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 554.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1. (PDF, 262.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. (PDF, 263.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3. (PDF, 328.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4. (PDF, 200.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 1. (PDF, 214.4 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 2. (PDF, 214.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 3. (PDF, 211.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 4. (PDF, 148.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 1.5 MiB)
4 2017-11-27 2017-12-07 11:00:00 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 672.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 757 KiB)
 • Załącznikmi do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 444.1 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 712.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.2 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i zmiana (2) treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 790.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 831.5 KiB)
5 2017-11-22 2017-12-01 10:00:00 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 907.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 821.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 780.4 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 782 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 169 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 771.8 KiB)
 • Minimalna lista lokalizacji terenów inwestycyjnych. (JPG, 700.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2). (PDF, 742 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 346.6 KiB)
6 2017-11-20 2017-11-30 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2018”” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 709.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 741.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1) (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 450 KiB)
7 2017-11-20 2017-11-28 11:00:00 „Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 292.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.5 KiB)
8 2017-10-26 2017-11-07 10:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do USA do Doliny Krzemowej połączonej z udziałem w targach CES 2017 w Las Vegas w toku
 • Ogłoszenie o zamówienia (PDF, 258.1 KiB)
 • Zał. nr 1 do Ogloszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 199 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 800.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Ogłosenia (2) (PDF, 760.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 575.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert oraz nieudzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
9 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostarczenie przewodnika po atrakcjach województwa lubuskiego” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 418.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.7 KiB)
10 2017-10-09 2017-10-26 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz - część 1 (PDF, 81.4 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz część 2 (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - projekt umowy (PDF, 125.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 368.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - dotyczy części 2 (PDF, 257.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - dotyczy części 2 (PDF, 715.6 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części 2 (PDF, 144.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 1 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 367.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 2 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy części 2 (PDF, 398.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 53.5 KiB)
11 2016-12-23 2017-01-02 10:00:00 „Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 537.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 852 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 143.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.8 KiB)
 • Ogłoszenie - unieważnienie (PDF, 58.2 KiB)
12 2016-02-22 2016-03-03 10:00:00 Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu Lubuski e – Urząd II w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 260 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 63.9 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 296.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (2) - zmiana terminu (PDF, 420.4 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu (PDF, 42.4 KiB)
 • Wyjasnienia treści SIWZ (1) (PDF, 799.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku i unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wezwanie wykonawców do przytsąpienia do postępowania odwoławczego (PDF, 364.4 KiB)
 • Treść odwołania (PDF, 2.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 326.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 480.3 KiB)
13 2015-09-16 2015-09-24 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do dnia 15 grudnia 2015 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 203.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 52.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 120.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 315.9 KiB)
14 2015-06-17 2015-07-02 10:00:00 Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze – montaż rozdzielaczy w toku
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 274.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 487.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWIOR (PDF, 267.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przemiotu zamówienia (PDF, 44.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiary (PDF, 79.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - rysunki (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - opis techniczny (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - karta katalogowa I (DOC, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 17 do SIWZ - karta katalogowa II (DOC, 300.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 291.5 KiB)
15 2015-04-13 2015-04-21 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na terenie Zielonej Góry na potrzeby projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 44.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 114.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 319.3 KiB)
16 2015-03-17 2015-03-25 10:00:00 Wydanie czterech publikacji w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Obserwatorium Terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 41.2 KiB)
 • siwz (PDF, 880.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 321.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 170.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 143.2 KiB)
17 2015-03-16 2015-03-24 10:00:00 Przeprowadzenie szkoleń na potrzeby projektu pn. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 63.7 KiB)
 • siwz (PDF, 978 KiB)
 • Załącznik nr 1a do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.2 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 1c do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.3 KiB)
 • Załącznik nr 9a do siwz - projekt umowy (PDF, 140.5 KiB)
 • Załącznik nr 9b do siwz - projekt umowy (PDF, 140.2 KiB)
 • Załącznik nr 9c do siwz - projekt umowy (PDF, 140.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 180 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 65.2 KiB)
18 2015-03-13 2015-03-23 11:00:00 Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020". w toku
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 256.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 70.4 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 66.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 123.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 133.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 667.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 577.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 402.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu