ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-04 2018-12-14 11:00:00 ”Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Zadanie nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy (PDF, 373.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Projekt umowy-Załącznik nr 10a do SIWZ (PDF, 146.8 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 2- Opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 1b do SIWZ i umowy (PDF, 351.8 KiB)
 • Zadanie nr 2- Projekt umowy -załącznik nr 10b do SIWZ (PDF, 146.6 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Załącznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 1c do SIWZ i umowy (PDF, 301.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Projekt umowy- Załącznik nr 10c SIWZ (PDF, 142.3 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Załacznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 4- Opis przedmiotu zamówienia-Załacznik nr 1d do SIWZ i umowy (PDF, 213.7 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Projekt umowy - Załacznik nr 10d do SIWZ (PDF, 125.7 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Załacznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Załacznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 401 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 583.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2 MiB)
2 2018-10-16 2018-12-07 11:00:00 Wykonanie okresowego przeglądu, wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), pojazdu kolejowego typu 215M – serii SA108-006 w toku
 • SIWZ (PDF, 786.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 51.4 KiB)
 • JEDZ XML - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 707.7 KiB)
 • JEDZ PDF - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 76.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 160 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 49.3 KiB)
 • zmiana treści siwz (1) (PDF, 192.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE (PDF, 58.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6 listopada (PDF, 83.3 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 382.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE z dnia 9 listopada (PDF, 84 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11 (PDF, 75.6 KiB)
 • zmiana treści siwz z dnia 28.11 (PDF, 1.9 MiB)
 • JEDZ w xml (XML, 100.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE dnia 30.11 (PDF, 55.8 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 794.2 KiB)
3 2018-05-22 2018-06-01 11:00:00 „Organizacja jednodniowej konferencji pt. „Promuj lubuskie” wraz pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu (…)”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 337 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 390.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 577.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.8 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 359.7 KiB)
4 2018-04-23 --- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w toku
5 2018-04-10 2018-04-18 11:00:00 „Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.6 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 317.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.8 KiB)
6 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostarczenie przewodnika po atrakcjach województwa lubuskiego” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 418.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.7 KiB)
7 2017-10-09 2017-10-26 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz - część 1 (PDF, 81.4 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz część 2 (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - projekt umowy (PDF, 125.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 368.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - dotyczy części 2 (PDF, 257.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - dotyczy części 2 (PDF, 715.6 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części 2 (PDF, 144.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 1 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 367.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 2 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy części 2 (PDF, 398.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 53.5 KiB)
8 2016-12-23 2017-01-02 10:00:00 „Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 537.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 852 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 143.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.8 KiB)
 • Ogłoszenie - unieważnienie (PDF, 58.2 KiB)
9 2016-02-22 2016-03-03 10:00:00 Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu Lubuski e – Urząd II w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 260 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 63.9 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 296.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (2) - zmiana terminu (PDF, 420.4 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu (PDF, 42.4 KiB)
 • Wyjasnienia treści SIWZ (1) (PDF, 799.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku i unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wezwanie wykonawców do przytsąpienia do postępowania odwoławczego (PDF, 364.4 KiB)
 • Treść odwołania (PDF, 2.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 326.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 480.3 KiB)
10 2015-09-16 2015-09-24 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do dnia 15 grudnia 2015 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 203.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 52.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 120.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 315.9 KiB)
11 2015-06-17 2015-07-02 10:00:00 Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze – montaż rozdzielaczy w toku
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 274.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 487.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - STWIOR (PDF, 267.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przemiotu zamówienia (PDF, 44.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiary (PDF, 79.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - rysunki (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - opis techniczny (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - karta katalogowa I (DOC, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 17 do SIWZ - karta katalogowa II (DOC, 300.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 291.5 KiB)
12 2015-04-13 2015-04-21 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na terenie Zielonej Góry na potrzeby projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 44.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 114.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 319.3 KiB)
13 2015-03-17 2015-03-25 10:00:00 Wydanie czterech publikacji w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Obserwatorium Terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 41.2 KiB)
 • siwz (PDF, 880.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 321.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 170.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 143.2 KiB)
14 2015-03-16 2015-03-24 10:00:00 Przeprowadzenie szkoleń na potrzeby projektu pn. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 63.7 KiB)
 • siwz (PDF, 978 KiB)
 • Załącznik nr 1a do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.2 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 1c do siwz - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 142.3 KiB)
 • Załącznik nr 9a do siwz - projekt umowy (PDF, 140.5 KiB)
 • Załącznik nr 9b do siwz - projekt umowy (PDF, 140.2 KiB)
 • Załącznik nr 9c do siwz - projekt umowy (PDF, 140.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 180 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 65.2 KiB)
15 2015-03-13 2015-03-23 11:00:00 Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020". w toku
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 256.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 70.4 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 66.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 123.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 133.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 667.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 577.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 402.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu