ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-30 2017-06-19 „Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kontekście działań dla młodych – Młodzi On-Life” w mediach drukowanych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.1 MiB)
2 2017-05-23 2017-06-13 Zakup trzech fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 212.9 KiB)
3 2017-05-23 2017-06-02 „Kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowej konferencji poprzedzonej kampanią promocyjną”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 855.1 KiB)
4 2017-05-18 2017-06-08 „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego z podziałem na części (3)” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 (PDF, 344.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 345.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (PDF, 682.1 KiB)
5 2017-05-09 2017-05-26 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części: Część I – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły papiernicze”Część II – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – tekstylia.Część III – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły różne rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II i III (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 939.3 KiB)
6 2017-05-04 2017-05-24 Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 – projekt i wykonanie rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 721.3 KiB)
7 2017-04-28 2017-06-13 „Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.7 KiB)
8 2017-04-27 2017-05-18 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia i Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2017 r. w podziale na dwie części. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 233.7 KiB)
9 2017-04-26 2017-05-23 „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – dotycząca pomieszczenia magazynowego 013.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 643 KiB)
10 2017-04-21 2017-05-23 „Organizacja konferencji otwierającej projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 943.7 KiB)
11 2017-04-11 2017-04-24 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 206 KiB)
12 2017-03-23 2017-05-23 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części.” rozstrzygnięty
 • Część nr 3 - Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 531.4 KiB)
 • Część 1 - zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • Część nr 2- Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 738.2 KiB)
13 2017-03-16 2017-04-10 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej promującej potencjał gospodarczy województwa lubuskiego podczas 38 Camacols Hemispheric Congress w Miami – 5 – 8 czerwca 2017 r. rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 715.4 KiB)
14 2017-03-16 2017-03-31 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2017 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 278.3 KiB)
15 2017-02-24 2017-04-18 Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 234.5 KiB)
16 2017-02-24 2017-03-16 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji samorządowo-gospodarczej do Hanoweru w Niemczech”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 864.2 KiB)
17 2017-02-10 2017-02-24 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie kart imiennych rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 806.2 KiB)
18 2017-02-06 2017-02-21 Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Grecji dla 10 osób, w terminie 15-19 marca 2017 roku. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 210.7 KiB)
19 2017-02-01 2017-02-21 „Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Zadania nr 1,2 i 3 (PDF, 1.4 MiB)
20 2017-01-25 2017-02-08 Obsługa prawna Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 175.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu