ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-29 2018-04-23 Kampania pn. „Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
2 2018-03-15 2018-04-05 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.4 KiB)
3 2018-03-09 2018-03-29 Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.3 MiB)
4 2018-03-01 2018-03-21 „Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.” rozstrzygnięty
 • Część III Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 974.7 KiB)
 • Część I Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 916.9 KiB)
5 2018-03-01 2018-03-20 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 832.6 KiB)
6 2018-02-19 2018-03-08 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 i Hostelco w Barcelonie.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 892.3 KiB)
7 2018-02-16 2018-03-05 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.1 MiB)
8 2018-02-14 2018-03-08 Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
9 2018-02-13 2018-02-23 „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 405.3 KiB)
10 2018-01-31 2018-02-19 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 609 KiB)
11 2018-01-17 2018-01-30 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 451.8 KiB)
12 2018-01-11 2018-01-26 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 461.5 KiB)
13 2018-01-10 2018-03-08 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 662.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 3 (PDF, 684.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 1016.6 KiB)
14 2018-01-05 2018-02-19 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 953.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert (PDF, 942.6 KiB)
15 2018-01-05 2018-02-06 „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
16 2018-01-04 2018-02-09 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
17 2018-01-03 2018-01-17 „Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 945.1 KiB)
18 2018-01-03 2018-02-09 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
19 2017-12-15 2018-01-03 Obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 630.6 KiB)
20 2017-12-13 2018-01-12 „Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. „Gospodarcze lubuskie”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 617.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu