Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-24 2018-08-06 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część A. (PDF, 859.3 KiB)
2 2018-06-14 2018-06-27 Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 488.1 KiB)
3 2018-06-11 2018-06-21 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na dwie części rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - Billboard 18 (PDF, 355.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - Billboard 12 (PDF, 602.8 KiB)
4 2018-06-05 2018-08-10 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 DRUKARKI (PDF, 353.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Części I (PDF, 696.7 KiB)
 • Informacja o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 LAPTOPY (PDF, 1006.6 KiB)
5 2018-05-23 2018-06-19 „Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 668.5 KiB)
6 2018-05-18 2018-06-20 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez dostarczenie sprzętu niezbędnego do obsługi portalu. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 380 KiB)
 • Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania. (PDF, 346.5 KiB)
7 2018-05-08 2018-05-21 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2018 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.4 MiB)
8 2018-05-08 2018-05-24 „Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji 12 imprez plenerowych edukacyjno – profilaktycznych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 655 KiB)
9 2018-04-24 2018-05-15 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12 rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
10 2018-04-18 2018-05-10 „Obsługa techniczna i logistyczna trzech wyjazdowych misji gospodarczych lubuskich MŚP i samorządu do Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Paryż) i Rumunii (Bukareszt, Kluż-Napoka) w podziale na dwie części.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowaniu dotyczy Części 1 i 2 (PDF, 837.1 KiB)
11 2018-04-17 2018-05-16 Ogólnopolska kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla inwestora/przedsiębiorcy z elementami międzynarodowymi. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 816.3 KiB)
12 2018-04-10 2018-05-07 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.9 MiB)
13 2018-04-05 2018-05-08 „Organizacja spotkań B2B dla MŚP z województwa lubuskiego w ramach misji samorządowo – gospodarczej do Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 312.9 KiB)
14 2018-03-29 2018-04-23 Kampania pn. „Promocja działań województwa lubuskiego - realizacja priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2018 r. oraz działań związanych z realizacją funduszy unijnych - w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
15 2018-03-15 2018-04-05 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.4 KiB)
16 2018-03-13 2018-05-07 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.1 MiB)
17 2018-03-09 2018-03-29 Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.3 MiB)
18 2018-03-01 2018-03-21 „Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.” rozstrzygnięty
 • Część III Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 974.7 KiB)
 • Część I Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 916.9 KiB)
19 2018-03-01 2018-04-27 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 832.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. (PDF, 758.1 KiB)
20 2018-02-19 2018-03-08 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 i Hostelco w Barcelonie.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 892.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu