ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-29 2018-12-10 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 368.9 KiB)
2 2018-10-31 2018-11-21 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 komputery (PDF, 590.2 KiB)
3 2018-10-22 2018-11-13 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 441 KiB)
4 2018-10-02 2018-11-14 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
5 2018-09-27 2018-10-16 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
6 2018-09-12 2018-09-17 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 443.6 KiB)
7 2018-09-10 2018-09-24 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 237.7 KiB)
8 2018-09-07 2018-11-21 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuskie e-Zdrowie”, w charakterze Inżyniera Kontraktu.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 820.8 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. (PDF, 390.4 KiB)
9 2018-08-30 2018-09-27 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.5 MiB)
10 2018-08-28 2018-10-01 Wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.2 KiB)
11 2018-08-28 2018-09-21 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018” z podziałem na części. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. II. (PDF, 406.3 KiB)
12 2018-08-28 2018-09-14 Organizacja techniki scenicznej wraz z obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 603.4 KiB)
13 2018-08-24 2018-09-24 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań „Technologiczne Lubuskie” rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.1 KiB)
 • informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.3 KiB)
14 2018-08-02 2018-08-23 Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 446.4 KiB)
15 2018-08-01 2018-09-03 „Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.1 KiB)
16 2018-07-24 2018-08-06 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część A. (PDF, 859.3 KiB)
17 2018-07-11 2018-09-17 „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 593.6 KiB)
 • Zawiadomienie o powtórzonych czynnościach oceny ofert i powtórnym wyniku postępowania (PDF, 607.9 KiB)
18 2018-07-06 2018-08-29 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 607.7 KiB)
19 2018-06-27 2018-09-17 Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
20 2018-06-14 2018-06-27 Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 488.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu