ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-18 2019-02-05 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 372.6 KiB)
2 2019-01-07 2019-01-21 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457.1 KiB)
3 2019-01-07 2019-01-23 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 572.3 KiB)
4 2018-12-10 2019-01-31 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuski e-Urząd II”, w charakterze Inżyniera Kontraktu”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 630.7 KiB)
5 2018-12-05 2018-12-21 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 776.6 KiB)
6 2018-12-04 2018-12-21 ”Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Zadania nr 1,2 i 3 (PDF, 1.8 MiB)
7 2018-11-29 2018-12-10 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 368.9 KiB)
8 2018-10-31 2018-11-21 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 komputery (PDF, 590.2 KiB)
9 2018-10-22 2018-11-13 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 441 KiB)
10 2018-10-16 2019-01-15 Wykonanie okresowego przeglądu, wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), pojazdu kolejowego typu 215M – serii SA108-006 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 590 KiB)
11 2018-10-02 2018-11-14 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
12 2018-09-27 2018-10-16 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
13 2018-09-12 2018-09-17 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 443.6 KiB)
14 2018-09-10 2018-09-24 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 237.7 KiB)
15 2018-09-07 2019-01-17 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuskie e-Zdrowie”, w charakterze Inżyniera Kontraktu.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 820.8 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. (PDF, 390.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 2 MiB)
16 2018-08-30 2018-09-27 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.5 MiB)
17 2018-08-28 2018-10-01 Wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.2 KiB)
18 2018-08-28 2018-09-21 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018” z podziałem na części. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. II. (PDF, 406.3 KiB)
19 2018-08-28 2018-09-14 Organizacja techniki scenicznej wraz z obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 603.4 KiB)
20 2018-08-24 2018-09-24 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań „Technologiczne Lubuskie” rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.1 KiB)
 • informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 254.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu