ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-31 2018-02-19 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 609 KiB)
2 2018-01-17 2018-01-30 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 451.8 KiB)
3 2018-01-11 2018-01-26 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 461.5 KiB)
4 2018-01-10 2018-02-16 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 662.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 3 (PDF, 684.8 KiB)
5 2018-01-05 2018-02-19 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 953.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert (PDF, 942.6 KiB)
6 2018-01-05 2018-02-06 „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
7 2018-01-04 2018-02-09 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
8 2018-01-03 2018-01-17 „Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 945.1 KiB)
9 2018-01-03 2018-02-09 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
10 2017-12-15 2018-01-03 Obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 630.6 KiB)
11 2017-12-13 2018-01-12 „Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. „Gospodarcze lubuskie”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 617.9 KiB)
12 2017-12-06 2017-12-19 Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
13 2017-12-05 2017-12-21 „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 750.2 KiB)
14 2017-11-29 2017-12-13 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych rozstrzygnięty
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.3 MiB)
15 2017-11-29 2017-12-11 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.2 KiB)
16 2017-11-29 2018-01-03 Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zadanie nr 1. (PDF, 823.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zadanie nr 3. (PDF, 848.5 KiB)
17 2017-11-27 2017-12-12 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)
18 2017-11-22 2017-12-12 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457 KiB)
19 2017-11-20 2017-12-13 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2018”” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 774.1 KiB)
20 2017-11-20 2017-12-12 „Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 761.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu