ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-31 2018-02-08 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 303.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 609 KiB)
2 2018-01-17 2018-01-25 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 941.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 549.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 179.5 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 164.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 356.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 451.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 179.1 KiB)
3 2018-01-11 2018-01-19 10:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 893.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 389.9 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 140.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 133.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 351.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 461.5 KiB)
4 2018-01-10 2018-01-18 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na trzy części”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 326.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 1A DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 1 (PDF, 83.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1B DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 2 (PDF, 84.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1C DO SIWZ I UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI 3 (PDF, 84.3 KiB)
 • ZAŁ. NR 7A DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 1 (PDF, 121.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 2 (PDF, 121.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 7C DO SIWZ DOTYCZY CZĘŚCI 3 (PDF, 121.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 24.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 662.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 2 (PDF, 735.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 3 (PDF, 684.8 KiB)
5 2018-01-05 2018-01-25 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 89.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 336.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 636.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (PDF, 36.4 KiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (2) (PDF, 666.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 (PDF, 36 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (3) (PDF, 610.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA (2) I ZMIANA TREŚCI SIWZ (4) (PDF, 477.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 71.4 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i Zmiana (5) treści SIWZ. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 735.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 953.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert (PDF, 942.6 KiB)
6 2018-01-05 2018-01-17 11:00:00 „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 652.9 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 636.5 KiB)
 • Wzór umowy- zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 335.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-dotyczy termniu składania ofert (PDF, 43.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 751.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1 MiB)
7 2018-01-04 2018-01-12 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 915.1 KiB)
 • siwz (PDF, 843.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 682.8 KiB)
 • Załacznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 436.5 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 168 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.9 MiB)
8 2018-01-03 2018-01-11 11:00:00 „Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 670.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 103 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 703 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 481.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 945.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.6 KiB)
9 2018-01-03 2018-01-11 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 943.8 KiB)
 • siwz (PDF, 844.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 717 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 435.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 170 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 874.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
10 2017-12-15 2017-12-21 10:00:00 Obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia. (PDF, 1.7 MiB)
 • Projekt UMowy. (PDF, 458.3 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOCX, 90.8 KiB)
 • Wykaz osób. (PDF, 111.3 KiB)
 • Wykaz osób w wersji edytowalnej. (DOCX, 20 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 376 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 630.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 303.4 KiB)
11 2017-12-13 2017-12-21 11:00:00 „Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. „Gospodarcze lubuskie”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 305.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 617.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.7 KiB)
12 2017-12-06 2017-12-14 11:00:00 Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 850.3 KiB)
 • siwz (PDF, 797.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 so siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 175 KiB)
 • Załacznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 273.5 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 150 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 934.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.5 KiB)
13 2017-12-05 2017-12-15 11:00:00 „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 288.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY (XLS, 73 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 47.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO SIWZ I UMOWY PO ZMIANACH (PDF, 107.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 35.5 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i zmiana (2) treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ i nr 2 do umowy - Formularz cenowy - AKTUALNY (XLS, 73 KiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 160.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 488.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 750.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.2 KiB)
14 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.3 KiB)
 • siwz (PDF, 841.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 208.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 285.6 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 162.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 324.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 210.2 KiB)
15 2017-11-29 2017-12-08 11:00:00 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 962.2 KiB)
 • siwz (PDF, 819.6 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część I) (PDF, 98.3 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część II) (PDF, 99.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a do siwz - projekt umowy (Część I) (PDF, 204.7 KiB)
 • Załacznik nr 8b do siwz - projekt umowy (Część II) (PDF, 206.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 265.1 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.7 KiB)
16 2017-11-29 2017-12-07 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikiem (PDF, 320 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.6 KiB)
17 2017-11-29 2017-12-07 10:00:00 Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 554.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1. (PDF, 262.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. (PDF, 263.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3. (PDF, 328.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4. (PDF, 200.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 1. (PDF, 214.4 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 2. (PDF, 214.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 3. (PDF, 211.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 4. (PDF, 148.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zadanie nr 1. (PDF, 823.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zadania 2 i 4. (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zadanie nr 3. (PDF, 848.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 154.1 KiB)
18 2017-11-27 2017-12-07 11:00:00 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 672.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 757 KiB)
 • Załącznikmi do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 444.1 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 712.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.2 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i zmiana (2) treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 790.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 831.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.8 KiB)
19 2017-11-22 2017-12-01 10:00:00 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 907.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 821.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 780.4 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 782 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 169 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 771.8 KiB)
 • Minimalna lista lokalizacji terenów inwestycyjnych. (JPG, 700.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2). (PDF, 742 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 346.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 109.9 KiB)
20 2017-11-20 2017-11-30 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2018”” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 709.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 741.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1) (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 450 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 774.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu