ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-19 12:00:00 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 520 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 360.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 111.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 428.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 130.2 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 152 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 514.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 206 KiB)
2 2017-03-23 2017-04-11 10:00:00 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 544.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 899.1 KiB)
 • Cześć nr 1- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 224 KiB)
 • Część nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1b do SIWZ (PDF, 201.5 KiB)
 • Część nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1c do SIWZ (PDF, 103.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (DOC, 285 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy Części nr 1,2 i 3 (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (PDF, 615.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 131.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (PDF, 3.7 MiB)
 • Część nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach- załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 224.8 KiB)
 • Część nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1b do SIWZ (PDF, 202.4 KiB)
 • Część nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1c do SIWZ (PDF, 102.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -3 (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 931 KiB)
 • Część nr 1- zmieniony załącznik nr 4a do SIWZ (DOCX, 34.7 KiB)
 • Część nr 2 - zmieniony załącznik nr 4b do SIWZ (DOCX, 25.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 849 KiB)
 • Część nr 3 - Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 531.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy Części Nr 3 (PDF, 179.3 KiB)
3 2017-03-16 2017-03-27 11:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej promującej potencjał gospodarczy województwa lubuskiego podczas 38 Camacols Hemispheric Congress w Miami – 5 – 8 czerwca 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 388.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 358 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 606.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 548.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 715.4 KiB)
4 2017-03-16 2017-03-24 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2017 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.5 KiB)
 • siwz (PDF, 558.7 KiB)
 • Załacznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 4.2 MiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 278.3 KiB)
5 2017-03-13 --- Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. rozstrzygnięty
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy. (PDF, 157.2 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 327.4 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 103.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 351 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 107.6 KiB)
6 2017-02-24 2017-03-07 10:00:00 Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 945.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.3 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 610.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 453.9 KiB)
 • Kryteria oceny ofert. (PDF, 351.4 KiB)
 • Zmiany do Umowy. (PDF, 191.9 KiB)
 • Wykaz osób. (PDF, 345.5 KiB)
 • Wykaz osób - wersja edytowalna. (DOC, 212.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 287.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. (PDF, 115.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 81.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (2). (PDF, 528.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcie ofert. (PDF, 804 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 234.5 KiB)
7 2017-02-24 2017-03-06 10:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji samorządowo-gospodarczej do Hanoweru w Niemczech”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 503.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 751.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 718 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 551 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 864.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.3 KiB)
8 2017-02-10 2017-02-22 11:00:00 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie kart imiennych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 478.5 KiB)
 • siwz (PDF, 606.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 189.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do siwz - projekt umowy (PDF, 176.6 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 153.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.3 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 311.8 KiB)
 • Zmieniony Formularz ofertowy (DOC, 112 KiB)
 • odpowiedź na pytania do siwz (PDF, 117.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 570.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 806.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.4 KiB)
9 2017-02-09 2017-02-20 11:00:00 Skład, druk i dystrybucja w 12 miastach powiatowych dziesięciu numerów Lubuskiego Pisma Samorządowego „Region” oraz insert do regionalnej gazety codziennej – wydanie sobotnio - niedzielne o zasięgu obejmującym województwo lubuskie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 446.5 KiB)
 • siwz (PDF, 251 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 90.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do siwz - projekt umowy (PDF, 305.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 137.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.3 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana zapisów siwz (PDF, 237.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 580.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 774.7 KiB)
10 2017-02-06 2017-02-14 10:00:00 Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Grecji dla 10 osób, w terminie 15-19 marca 2017 roku. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 810.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 260.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 146.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 369.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 695.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 210.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 210.4 KiB)
11 2017-02-01 2017-02-09 10:00:00 „Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 619.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 812 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a do SIWZ i umowy (PDF, 391.5 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Projekt umowy - zał. nr 8a do SIWZ (PDF, 156.6 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 70.1 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 1 - zał. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1b do SIWZ i umowy (PDF, 395.3 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Projekt umowy - zał. nr 8b do SIWZ (PDF, 158.3 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 67.3 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 2 - zał. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - zal. nr 1c do SIWZ i umowy (PDF, 346.9 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Projekt umowy - zał. nr 8c do SIWZ (PDF, 158.4 KiB)
 • Zadanie nr 3 - zał. nr 2 do umowy (PDF, 61.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zał. nr 3 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Zadanie nr 3 - zał. nr 4 do umowy (XLS, 28 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 944 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 843 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Zadania nr 1,2 i 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3 (PDF, 234.2 KiB)
12 2017-01-25 2017-02-02 10:00:00 Obsługa prawna Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 1.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 183.1 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 352.6 KiB)
 • Oświadczenie "Wykaz osób". (PDF, 112.5 KiB)
 • "Wykaz osób" w wersji edytowalnej. (DOCX, 20.6 KiB)
 • Tabela dot. kryterium oceny ofert. (PDF, 148.1 KiB)
 • Tabela dot. kryterium oceny ofert w wersji edytowalnej. (DOCX, 21 KiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 148.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 175.2 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 94.6 KiB)
13 2017-01-23 2017-01-31 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2017 r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 494 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 611.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 97 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 686.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.5 KiB)
14 2017-01-19 2017-01-27 11:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 473.3 KiB)
 • siwz (PDF, 493.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 92.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 146.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 144 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 1.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 496.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 847.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.6 KiB)
15 2017-01-19 2017-01-27 11:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 271.9 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz cenowy (DOC, 455.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 303.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 349.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 640.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1001.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.9 KiB)
16 2017-01-05 2017-01-13 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2017 na terenie Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 337.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 614.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.6 KiB)
17 2017-01-03 2017-01-12 11:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej promującej potencjał gospodarczy województwa lubuskiego w Płn. Włoszech” oraz „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej promującej potencjał gospodarczy województwa lubuskiego w Belgii i Luksemburgu wraz z organizacją spotkania ewaluacyjnego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 574.6 KiB)
 • siwz (PDF, 683.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 418.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 482 KiB)
 • Załacznik nr 7a do siwz - projekt umowy (PDF, 301.4 KiB)
 • Załacznik nr 7b do siwz - projekt umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 161 KiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (PDF, 518.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.4 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.3 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 811.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część 2 (PDF, 786.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 177.1 KiB)
18 2017-01-03 2017-01-10 10:00:00 Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych. rozstrzygnięty
 • Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami. (PDF, 377.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 131.3 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 do IWZ. (PDF, 114.4 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 130.1 KiB)
 • Załączniki do IWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 41.1 KiB)
 • Wykaz osób - w wersji edytowalnej. (DOCX, 19.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 346.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 465.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 94.2 KiB)
19 2016-12-23 2017-01-02 10:00:00 „Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 537.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 852 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 130 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 143.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.8 KiB)
 • Ogłoszenie - unieważnienie (PDF, 58.2 KiB)
20 2016-12-22 2017-01-03 11:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 298.7 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz cenowy (XLS, 76.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 49.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 1023.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 597.2 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 43.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 661.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (PDF, 367.3 KiB)
 • NOWY zał. nr 3 do SIWZ Formularz cenowy PO ZMIANIE (XLS, 76.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 487 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (PDF, 672.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (PDF, 59.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu