ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-30 2019-02-08 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2019.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 768.8 KiB)
 • Załaczniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 140 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.3 KiB)
2 2019-01-28 2019-02-05 10:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 940 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 604.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i Umowy. (PDF, 156.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 167.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.8 KiB)
3 2019-01-18 2019-01-29 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 89.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 342.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 372.6 KiB)
4 2019-01-07 2019-01-16 10:00:00 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 891.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 472.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 138 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 151.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ. (PDF, 837.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 349.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457.1 KiB)
5 2019-01-07 2019-01-15 11:00:00 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.1 KiB)
 • SIWZ z załacznikami (PDF, 955.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 99 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 572.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59 KiB)
6 2019-01-03 2019-01-11 11:00:00 „Organizacja krajowych i zagranicznych spotkań przedstawicieli Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących RPO z kraju oraz Przedstawicieli Partnerów Zagranicznych w ramach Sieci Współpracy pn. HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 566.2 KiB)
 • Załącznik nr 1a do Ogłoszenia -SzOPZ - Część krajowa (PDF, 384.7 KiB)
 • Załącznik nr 1b do Ogłoszenia- SzOPZ- Część zagraniczna (PDF, 328 KiB)
 • Załącznik nr 8a - Projekt umowy-Część krajowa (PDF, 191.1 KiB)
 • Załącznik nr 8b - Projekt umowy-Część zagraniczna (PDF, 222.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 206 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 312.2 KiB)
7 2018-12-10 2018-12-27 11:00:00 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuski e-Urząd II”, w charakterze Inżyniera Kontraktu”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 106.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 881 KiB)
 • ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 319.1 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO SIWZ I UMOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 119.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.6 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - warunek i termin (PDF, 39.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 5.2 MiB)
 • Studium Wykonalności (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 630.7 KiB)
8 2018-12-05 2018-12-17 10:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 960.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 539 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wesji edytowalnej. (DOC, 158 KiB)
 • Formularz cenowy. (XLS, 77.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 66.3 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (1). (PDF, 790.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 393 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 776.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 112.9 KiB)
9 2018-12-04 2018-12-14 11:00:00 ”Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Zadanie nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy (PDF, 373.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Projekt umowy-Załącznik nr 10a do SIWZ (PDF, 146.8 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 2- Opis przedmiotu zamówienia-Załącznik nr 1b do SIWZ i umowy (PDF, 351.8 KiB)
 • Zadanie nr 2- Projekt umowy -załącznik nr 10b do SIWZ (PDF, 146.6 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Załącznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Załacznik nr 1c do SIWZ i umowy (PDF, 301.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Projekt umowy- Załącznik nr 10c SIWZ (PDF, 142.3 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Załącznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Załacznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 4- Opis przedmiotu zamówienia-Załacznik nr 1d do SIWZ i umowy (PDF, 213.7 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Projekt umowy - Załacznik nr 10d do SIWZ (PDF, 125.7 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Załacznik nr 3 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Zadanie nr 4 - Załacznik nr 4 do umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 401 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 583.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 636.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Zadania nr 1,2 i 3 (PDF, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Zadanie nr 1,2 i 3; Unieważnienie-Zadanie 4 (PDF, 68 KiB)
10 2018-11-29 2018-12-07 11:00:00 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 926.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 239.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 314.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 368.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.6 KiB)
11 2018-10-31 2018-11-09 11:00:00 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 101.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 301.3 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz i umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 99.5 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz i umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 94.6 KiB)
 • Załacznik nr 1c do siwz i umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 36.2 KiB)
 • Załącznik nr 2a do siwz - formularz cenowy i opis przedmiotu oferty (DOC, 128 KiB)
 • Załącznik nr 2b do siwz - formularz cenowy i opis przedmiotu oferty (DOC, 127.5 KiB)
 • Załącznik nr 2c do siwz - formularz cenowy i opis przedmiotu oferty (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do siwz - wzór umowy dla części 1,2,3 (PDF, 173.6 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 896.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - część 1 komputery (PDF, 338.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - część 2 laptopy i 3 drukarki (PDF, 285.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 komputery (PDF, 590.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 48.8 KiB)
12 2018-10-22 2018-11-08 11:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 835.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 106.2 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej. (DOC, 268.5 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 196.1 KiB)
 • Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1). (PDF, 212 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu. (PDF, 319.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia po zmianach. (PDF, 105.6 KiB)
 • Projekt Umowy po zmianach. (PDF, 197.7 KiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach. (DOC, 247.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 384.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 441 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 351.8 KiB)
13 2018-10-16 2018-12-07 11:00:00 Wykonanie okresowego przeglądu, wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), pojazdu kolejowego typu 215M – serii SA108-006 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 786.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 51.4 KiB)
 • JEDZ XML - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 707.7 KiB)
 • JEDZ PDF - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (PDF, 76.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 160 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 49.3 KiB)
 • zmiana treści siwz (1) (PDF, 192.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE (PDF, 58.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6 listopada (PDF, 83.3 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 382.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE z dnia 9 listopada (PDF, 84 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11 (PDF, 75.6 KiB)
 • zmiana treści siwz z dnia 28.11 (PDF, 1.9 MiB)
 • JEDZ w xml (XML, 100.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE dnia 30.11 (PDF, 55.8 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 794.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 590 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 98.6 KiB)
14 2018-10-09 2018-11-16 11:00:00 „Promocja Województwa Lubuskiego w tym Miasta Zielona Góra poprzez przewoźnika lotniczego operującego na międzynarodowych połączeniach lotniczych z i do lotniska Zielona Góra/Babimost.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 872.4 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -JEDZ zał. nr 3 do SIWZ w formie PDF (PDF, 76.4 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ w formie XML (XML, 100.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 82 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamóweiniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E (PDF, 70.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E (PDF, 66.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 292 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przesłane do publikacji w Dz.U.U.E (PDF, 100.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogłoszone w Dz.U.U.E (PDF, 98 KiB)
15 2018-10-02 2018-10-10 11:00:00 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.7 KiB)
 • siwz (PDF, 982.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 791.9 KiB)
 • Załacznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 399.2 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 179.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (PDF, 886.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 3.5 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
16 2018-09-27 2018-10-05 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 96.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 1 DO SIWZ I UMOWY - SZOPZ (PDF, 126.1 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (PDF, 523.6 KiB)
 • POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SZOPZ (DOCX, 181.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 315 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.7 KiB)
17 2018-09-12 2018-09-17 11:00:00 Kompleksowa realizacja zadania pn. „Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 936.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 663.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowanej. (DOC, 196.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 358.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 443.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 307.4 KiB)
18 2018-09-10 2018-09-18 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2018 w Zielonej Górze wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 874.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 814.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz, umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 356.3 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 237.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.4 KiB)
19 2018-09-07 2018-09-18 10:00:00 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Lubuskie e-Zdrowie”, w charakterze Inżyniera Kontraktu.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 3.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 do SIWZ. (PDF, 524.4 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 156.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert. (PDF, 468.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 820.8 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. (PDF, 390.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 2 MiB)
20 2018-08-30 2018-09-07 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1019.3 KiB)
 • siwz (PDF, 979.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 753.7 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 397.5 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 181 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 883.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu