Archiwalne zamówienia publiczne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-02 2018-08-10 10:00:00 Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 983.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 523.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 205 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 855.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.4 KiB)
2 2018-08-01 2018-08-17 11:00:00 „Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem” w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 90.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 334.2 KiB)
 • PFU (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (PDF, 155.7 KiB)
 • RYS 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • RYS 2 (PDF, 322.5 KiB)
 • RYS 3 (PDF, 128.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 877 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - RODO (PDF, 38.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259 KiB)
3 2018-07-24 2018-08-01 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 993.1 KiB)
 • siwz (PDF, 943.2 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - Część A (PDF, 280.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - Część B (PDF, 274.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część A) (PDF, 507.1 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część B) (PDF, 554.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 166.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część A. (PDF, 859.3 KiB)
4 2018-07-11 2018-08-03 11:00:00 „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 955 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 730.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 340.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 595.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 121.5 KiB)
 • wyjasnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 190.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 716 KiB)
5 2018-07-06 2018-08-17 11:00:00 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2018 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 134.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 539.8 KiB)
 • JEDZ w wersji pdf. (PDF, 75.9 KiB)
 • JEDZ w wersji xml. (XML, 101 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 160.5 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (PDF, 6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 343.9 KiB)
6 2018-07-06 2018-07-17 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej – Część A oraz rozgłośniach radiowych – Część B unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 980 KiB)
 • SIWZ (PDF, 944.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część A) (PDF, 280.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część B) (PDF, 274.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część A) (PDF, 507.1 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (Część B) (PDF, 554.9 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 166.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
7 2018-07-05 --- Organizacja jednodniowej konferencji pt. ,,Promuj lubuskie’’ wraz z pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu realizowanego w ramach projektu nr RPLB.01.04.01-08-0003/16 pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 211.2 KiB)
8 2018-06-28 --- Usługa polegająca na promocji Województwa Lubuskiego podczas XXIV Festiwalu „Pol and Rock” w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 2-4 sierpnia 2018 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 108.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 111.7 KiB)
9 2018-06-27 2018-08-07 11:00:00 Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.8 KiB)
 • siwz (PDF, 932.7 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1 do siwz (PDF, 889.1 KiB)
 • JEDZ w formacie pdf (PDF, 76.5 KiB)
 • JEDZ w formacie xml (XML, 101.5 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 249.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do siwz (PDF, 2.6 MiB)
 • wyjasnienia treści siwz (2) (PDF, 17.6 MiB)
 • Decyzja (PDF, 2.2 MiB)
 • wyjasnienia treści siwz (3) (PDF, 1.1 MiB)
 • wyjaśnienia i zmiana treści siwz (4) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 334.5 KiB)
10 2018-06-22 2018-07-02 11:00:00 „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 962.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 307.2 KiB)
 • Wyjasnienia (1) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 1 MiB)
 • Projekt umowy po zmianie- załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 153.7 KiB)
 • Formularz ofertowy po zmianie-załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(2) (PDF, 648.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 287.2 KiB)
11 2018-06-14 2018-06-22 10:00:00 Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 510.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 844.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 335.9 KiB)
 • Projekt Umowy - zał. nr 7a do SIWZ. (PDF, 128.7 KiB)
 • Projekt Umowy - Zał. nr 7b do SIWZ. (PDF, 131.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 375.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 488.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
12 2018-06-11 2018-06-19 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w podziale na dwie części rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 94.5 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 327.4 KiB)
 • ZAŁ. NR 7A DO SIWZ - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ 1 (PDF, 112.5 KiB)
 • ZAŁ. NR 7B DO SIWZ - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ 2 (PDF, 112.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 334.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - Billboard 18 (PDF, 355.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - Billboard 12 (PDF, 602.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i 2 (PDF, 50.6 KiB)
13 2018-06-05 2018-06-18 11:00:00 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 103.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.8 KiB)
 • Zał. nr 1C do SIWZ i umowy - szopz drukarki (PDF, 87.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ i umowy - szopz komputery (PDF, 99.7 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szopz laptopy (PDF, 116.6 KiB)
 • Zał. nr 3A do SIWZ - formularz cenowy komputery (PDF, 35.9 KiB)
 • Zał. nr 3B do SIWZ - formularz cenowy laptopy (PDF, 37.6 KiB)
 • Zał. nr 3C do SIWZ - formularz cenowy drukarki (PDF, 35.8 KiB)
 • Zał. nr 4A do SIWZ - opis przedmiotu oferty komputery (PDF, 33.8 KiB)
 • Zał. nr 4B do SIWZ - opis przedmiotu oferty laptopy (PDF, 34.3 KiB)
 • Zał. nr 4C do SIWZ - opis przedmiotu oferty drukarki (PDF, 33.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • NOWY! Zał. nr 1C do SIWZ i umowy - Szopz drukarki (PDF, 89 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 36.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (2) - zmiana terminu składania ofert (PDF, 616.4 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - Szopz laptopy (PDF, 4 MiB)
 • Wyjaśnienia (2) i zmiana SIWZ (3) (PDF, 616.6 KiB)
 • Załączniki w werji edytowalnej (DOC, 883.5 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ formularz cenowy komputery - WERSKA EDYTOWALNA (DOCX, 22 KiB)
 • Zał. nr 3b do SIWZ - formularz cenowy laptopy WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21.8 KiB)
 • Zał. nr 3c do SIWZ - formularz cenowy drukarki WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21.4 KiB)
 • Zał. nr 4a do SIWZ - opis przedmiotu oferty komputery WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21 KiB)
 • Zał. nr 4b do SIWZ opis przedmiotu oferty laptopy WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 21 KiB)
 • Zał. nr 4c do SIWZ opis przedmiotu oferty drukarki WERSJA EDYTOWALNA (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i zmiana (4) treści SIWZ (PDF, 755.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (2) - zmiaa terminu składania ofert (PDF, 36.5 KiB)
 • NOWY! AKTUALNY! Zał. nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy laptopy (DOCX, 22.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 821.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 DRUKARKI (PDF, 353.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy Części I (PDF, 696.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 3 drukarki (PDF, 49.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 laptopy (PDF, 951.7 KiB)
 • Zawiadomiene o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 336.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 - komputery (PDF, 44.7 KiB)
 • Informacja o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 LAPTOPY (PDF, 1006.6 KiB)
 • SPROSTOWANIE do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 LAPTOPY (PDF, 321.8 KiB)
14 2018-05-23 2018-06-07 11:00:00 „Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ulicy Podgórnej 7 w Zielonej Górze.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 924 KiB)
 • STWIOR - zał. nr 9 do SIWZ (PDF, 733.6 KiB)
 • Decyzja - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Projekt Budowlany - zał. nr 11 do SIWZ (PDF, 22.9 MiB)
 • Projekt Wykonawczy - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 23.4 MiB)
 • Przedmiar - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 249.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 956.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - zał. nr 1 do SIWZ (PDF, 84.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 668.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
15 2018-05-22 2018-06-01 11:00:00 „Organizacja jednodniowej konferencji pt. „Promuj lubuskie” wraz pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu (…)”. w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 337 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 390.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 577.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.8 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 359.7 KiB)
16 2018-05-18 2018-05-28 10:00:00 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez dostarczenie sprzętu niezbędnego do obsługi portalu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 955.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 258 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 504.3 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 840.2 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 891.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 380 KiB)
 • Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania. (PDF, 346.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 177.9 KiB)
17 2018-05-14 2018-05-22 11:00:00 Przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej projektu pn. Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2018-2020 w prasie regionalnej i lokalnej oraz rozgłośniach radiowych unieważniony
 • siwz (PDF, 793.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 335.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 614.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 889.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 154 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1012.7 KiB)
18 2018-05-08 2018-05-16 11:00:00 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2018 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 830.9 KiB)
 • siwz (PDF, 656 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 629.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.4 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 92.1 KiB)
19 2018-05-08 2018-05-16 11:00:00 „Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji 12 imprez plenerowych edukacyjno – profilaktycznych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 83.2 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 278.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 407.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 642.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 505.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 655 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.7 KiB)
20 2018-04-24 2018-05-04 11:00:00 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF, 316.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu