ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-01 2017-12-11 11:00:00 Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 839.3 KiB)
 • siwz (PDF, 841.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 208.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do siwz - projekt umowy (PDF, 285.6 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 162.5 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 324.1 KiB)
2 2017-11-29 2017-12-08 11:00:00 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ich osób towarzyszących i dzieci na podstawie karnetów imiennych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 962.2 KiB)
 • siwz (PDF, 819.6 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część I) (PDF, 98.3 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (Część II) (PDF, 99.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a do siwz - projekt umowy (Część I) (PDF, 204.7 KiB)
 • Załacznik nr 8b do siwz - projekt umowy (Część II) (PDF, 206.1 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 1.7 MiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 265.1 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.3 MiB)
3 2017-11-29 2017-12-07 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2018 na terenie Województwa Lubuskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikiem (PDF, 320 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.2 KiB)
4 2017-11-29 2017-12-07 10:00:00 Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 554.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1. (PDF, 262.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. (PDF, 263.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3. (PDF, 328.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4. (PDF, 200.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 1. (PDF, 214.4 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 2. (PDF, 214.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 3. (PDF, 211.3 KiB)
 • Projekt Umowy - zadanie nr 4. (PDF, 148.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do wszystkich Umów. (XLS, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 1.5 MiB)
5 2017-11-27 2017-12-07 11:00:00 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 672.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 do SIWZ i umowy (PDF, 757 KiB)
 • Załącznikmi do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (PDF, 444.1 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 712.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.2 KiB)
 • Wyjaśnienia (3) i zmiana (2) treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert (PDF, 790.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 831.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.1 MiB)
6 2017-11-22 2017-12-01 10:00:00 Poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl poprzez wykonanie portalu gospodarczego oraz wykonanie aplikacji zawierającej lotnicze panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 907.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 821.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 780.4 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 782 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 169 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 771.8 KiB)
 • Minimalna lista lokalizacji terenów inwestycyjnych. (JPG, 700.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2). (PDF, 742 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 346.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 457 KiB)
7 2017-11-20 2017-11-30 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2018”” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 709.9 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (DOC, 741.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1) (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 450 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 774.1 KiB)
8 2017-11-20 2017-11-28 11:00:00 „Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 292.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 761.4 KiB)
9 2017-11-20 2017-11-28 10:00:00 Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 912.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 679.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 156.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 348.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 478.1 KiB)
10 2017-11-10 2017-11-22 11:00:00 Kampania promocyjna w Internecie i prasie zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w siedmiu targach turystycznych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 933 KiB)
 • siwz (PDF, 804 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 207.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 259.3 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 152.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.8 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - zmiana (DOC, 90 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 683 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 2.3 MiB)
11 2017-11-08 2017-11-16 11:00:00 Promocja działań województwa lubuskiego – podsumowanie realizacji priorytetów i najważniejszych wydarzeń 2017 r. oraz działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – w mediach drukowanych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz Internecie – portalach informacyjnych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 879.6 KiB)
 • siwz (PDF, 791.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 236.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 255.7 KiB)
 • edytowalna wersja załączników do siwz (DOC, 155.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 2.8 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.2 KiB)
12 2017-10-26 2017-11-07 10:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do USA do Doliny Krzemowej połączonej z udziałem w targach CES 2017 w Las Vegas w toku
 • Ogłoszenie o zamówienia (PDF, 258.1 KiB)
 • Zał. nr 1 do Ogloszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 199 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 800.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Ogłosenia (2) (PDF, 760.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 575.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert oraz nieudzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
13 2017-10-24 2017-11-07 10:00:00 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 515.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 105.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 216.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 220.5 KiB)
 • Zmiana treści Ogłoszenia (1). (PDF, 781.5 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia (2). (PDF, 706.8 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiana tresci Ogłoszenia (3). (PDF, 5.6 MiB)
 • Projekt Umowy po zmianach. (PDF, 3.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 365.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku. (PDF, 462.4 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 348.2 KiB)
14 2017-10-16 2017-10-30 12:00:00 „Przeprowadzenie Kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w mediach drukowanych, rozgłośniach radiowych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 650.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 93.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(2) (PDF, 587.8 KiB)
 • Wyjasnienia(3) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 715.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF, 35.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (3) - zmiana terminu składania ofert (PDF, 600.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (4) (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy termniu składania ofert (PDF, 34.9 KiB)
 • Wyjaśnienia(5) i Zmiana treści SIWZ(4) (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 587.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 950 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59 KiB)
15 2017-10-16 2017-10-23 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 516 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 105.5 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 216.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej. (DOC, 220.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 347.3 KiB)
16 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostarczenie przewodnika po atrakcjach województwa lubuskiego” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 418.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.7 KiB)
17 2017-10-10 2017-10-20 11:00:00 „Zapewnienie miejsca na siedmiu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 902.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 98.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 709.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.4 KiB)
18 2017-10-09 2017-10-26 11:00:00 „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych z podziałem na części (2)” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ - szopz - część 1 (PDF, 81.4 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ - szopz część 2 (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ - projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ - projekt umowy (PDF, 125.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 368.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - dotyczy części 2 (PDF, 257.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - dotyczy części 2 (PDF, 715.6 KiB)
 • NOWY Zał. nr 1B do SIWZ i umowy - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części 2 (PDF, 144.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 1 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 (PDF, 367.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dotyczy części 2 (PDF, 292.2 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy części 2 (PDF, 398.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 53.5 KiB)
19 2017-10-04 2017-10-13 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 842.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 682.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 436.4 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 168 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 193.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 75.6 KiB)
20 2017-10-04 2017-10-12 11:00:00 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 936.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 844.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 711.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do siwz - projekt umowy (PDF, 437.6 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 169.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.4 KiB)
 • ogłoszenie - unieważnienie postępowania (PDF, 74.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu