ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-14 2017-06-22 10:00:00 Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 960.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 486.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 143 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 341.4 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 114.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
2 2017-06-06 2017-06-14 11:00:00 Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 827.3 KiB)
 • siwz (PDF, 630.6 KiB)
 • Załacznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 956.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - projekt umowy (PDF, 257 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 162 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 955 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1 do siwz (PDF, 975.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści siwz (2) (PDF, 827.4 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 748.3 KiB)
3 2017-05-30 2017-06-08 10:00:00 „Realizacja siedmiodniowej kampanii promocyjnej, pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kontekście działań dla młodych – Młodzi On-Life” w mediach drukowanych oraz Internecie: portalach informacyjnych i mediach społecznościowych”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 714.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 741.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 431.7 KiB)
 • Wyjaśnienia(2) i Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 740.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 758.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 453.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.1 MiB)
4 2017-05-25 2017-06-02 10:30:00 Nadzór inwestorski sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 937.2 KiB)
 • siwz (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 7 do siwz - wzór umowy (PDF, 535.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 434.8 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOCX, 62 KiB)
 • odpowiedź na pytanie do siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 785.8 KiB)
5 2017-05-23 2017-05-31 10:00:00 Zakup trzech fabrycznie nowych 5-cio osobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 932.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 392 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 126.5 KiB)
 • Umowa - wzór. (PDF, 240.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (1). (PDF, 114.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (2). (PDF, 131.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 686.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 212.9 KiB)
6 2017-05-23 2017-05-29 09:00:00 „Kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowej konferencji poprzedzonej kampanią promocyjną”. rozstrzygnięty
 • IWZ (PDF, 304.8 KiB)
 • Zał. nr 2A formularz opisu przedmiotu oferty (DOC, 76 KiB)
 • Wyjaśnienia treści IWZ (1). (PDF, 140.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści IWZ (2). (PDF, 918.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 855.1 KiB)
7 2017-05-18 2017-05-26 11:00:00 „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby promocji potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego z podziałem na części (3)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 381.2 KiB)
 • Zał. nr 1A do SIWZ (PDF, 745.3 KiB)
 • Zał. nr 1B do SIWZ (PDF, 312.9 KiB)
 • Zał. nr 1C do SIWZ (PDF, 847.2 KiB)
 • Zał. nr 7A do SIWZ (PDF, 103.8 KiB)
 • Zał. nr 7B do SIWZ (PDF, 103.8 KiB)
 • Zał. nr 7C do SIWZ (PDF, 103.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ część 1 (PDF, 370.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2 (PDF, 721.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 757.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 (PDF, 344.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 345.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (PDF, 682.1 KiB)
8 2017-05-09 2017-05-17 11:00:00 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części: Część I – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły papiernicze”Część II – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – tekstylia.Część III – „Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego – artykuły różne rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 938.5 KiB)
 • siwz (PDF, 564.3 KiB)
 • Załacznik nr 1a do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 551.8 KiB)
 • Załacznik nr 1b do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 368.3 KiB)
 • Załacznik nr 1c do siwz - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 793.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do siwz - projekt umowy (PDF, 148.7 KiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 182.5 KiB)
 • odpowiedź na pytania oraz zmiana treści siwz (PDF, 879.8 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1c do siwz (PDF, 794.5 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (2) (PDF, 862 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1a do siwz (PDF, 536.3 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (3) (PDF, 968.3 KiB)
 • Zmieniony załacznik nr 1b do siwz (PDF, 367.5 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1a do siwz - druga zmiana (PDF, 535.3 KiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 944.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II i III (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 939.3 KiB)
9 2017-05-04 2017-05-19 10:30:00 Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 – projekt i wykonanie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • siwz (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 7 do siwz - wzór umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • równoważność (PDF, 1.6 MiB)
 • równoważność (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do siwz - PFU (PDF, 14 MiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOCX, 82.2 KiB)
 • wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz (PDF, 323.3 KiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 2.1 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 2.6 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.6 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 8.8 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.1 MiB)
 • audyty energetyczne (PDF, 4.2 MiB)
 • informacje z otwarcia ofert (PDF, 197 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 721.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.9 KiB)
10 2017-04-28 2017-05-09 11:00:00 „Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 504.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 703.7 KiB)
11 2017-04-27 2017-05-11 10:00:00 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia i Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2017 r. w podziale na dwie części. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 591.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 389.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 138.5 KiB)
 • Opis cz.1. (PDF, 542 KiB)
 • Projekt Umowy cz.1. (PDF, 148.4 KiB)
 • Opis cz. 2. (PDF, 416.7 KiB)
 • Projekt Umowy cz. 2. (PDF, 468.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści siwz (PDF, 271.3 KiB)
 • zmieniony załacznik nr 1 do siwz (PDF, 534.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.5 KiB)
 • zmiana treści siwz (PDF, 734.5 KiB)
 • Wyjaśnienia tresci SIWZ (2). (PDF, 212 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 743.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 233.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.II. (PDF, 214.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. I. (PDF, 211.7 KiB)
12 2017-04-26 2017-05-12 10:00:00 „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – dotycząca pomieszczenia magazynowego 013.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 963.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 732.3 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 236.5 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 9 do SIWZ (PDF, 535.2 KiB)
 • Ekspertyza - zał. nr 10 do SIWZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 11 do SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy P.U.P.I. PLAN - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 533.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - zał. nr 14 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 106.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 385.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 po zmianach - STWIOR (PDF, 9.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 380.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 643 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 180 KiB)
13 2017-04-21 2017-05-10 11:00:00 „Organizacja konferencji otwierającej projekt pn. Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w podziale na części (3)”. rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 422.4 KiB)
 • Zał. 1A do SIWZ - szopz organizacja konferencji (PDF, 130.5 KiB)
 • Zał. 1B do SIWZ - szopz materiały konferencyjne (PDF, 230.5 KiB)
 • Zał.1C do SIWZ - szopz organizacja warsztatów (PDF, 64.4 KiB)
 • Zał.8A do SIWZ - umowa do SIWZ organizacja konferencji (PDF, 96.6 KiB)
 • Zał.8B do SIWZ - umowa materiały konferencyjne (PDF, 89.3 KiB)
 • Zał.8C do SIWZ - umowa organizacja warsztatów (PDF, 93.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - część 3 (PDF, 412.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 662.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 43.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 614.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (PDF, 69.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 608.3 KiB)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ - część 1 kryterium oceny ofert - NOWY (DOC, 803 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2 (PDF, 342.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (PDF, 943.7 KiB)
14 2017-04-11 2017-04-19 12:00:00 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 520 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 360.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 111.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 428.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 130.2 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 152 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 514.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 206 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 210 KiB)
15 2017-03-23 2017-04-11 10:00:00 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z podziałem na części.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 544.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 899.1 KiB)
 • Cześć nr 1- Szczególowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 224 KiB)
 • Część nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1b do SIWZ (PDF, 201.5 KiB)
 • Część nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1c do SIWZ (PDF, 103.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (DOC, 285 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy Części nr 1,2 i 3 (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (PDF, 615.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 131.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i Zmiana treści SIWZ - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 (PDF, 3.7 MiB)
 • Część nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach- załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 224.8 KiB)
 • Część nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1b do SIWZ (PDF, 202.4 KiB)
 • Część nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1c do SIWZ (PDF, 102.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -3 (PDF, 93.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 931 KiB)
 • Część nr 1- zmieniony załącznik nr 4a do SIWZ (DOCX, 34.7 KiB)
 • Część nr 2 - zmieniony załącznik nr 4b do SIWZ (DOCX, 25.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 849 KiB)
 • Część nr 3 - Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 531.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy Części Nr 3 (PDF, 179.3 KiB)
 • Część 1 - zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • Część nr 2- Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 738.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy Części nr 1 (PDF, 179 KiB)
16 2017-03-16 2017-03-27 11:00:00 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej promującej potencjał gospodarczy województwa lubuskiego podczas 38 Camacols Hemispheric Congress w Miami – 5 – 8 czerwca 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 388.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 358 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 606.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 548.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 715.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.7 KiB)
17 2017-03-16 2017-03-24 11:00:00 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2017 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 476.5 KiB)
 • siwz (PDF, 558.7 KiB)
 • Załacznik nr 5 do siwz - projekt umowy (PDF, 4.2 MiB)
 • edytowalna wersja załaczników do siwz (DOC, 816 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 278.3 KiB)
18 2017-03-13 --- Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. rozstrzygnięty
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy. (PDF, 157.2 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 327.4 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 103.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 351 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. (PDF, 107.6 KiB)
19 2017-02-24 2017-03-07 10:00:00 Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 945.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.3 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 610.9 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 453.9 KiB)
 • Kryteria oceny ofert. (PDF, 351.4 KiB)
 • Zmiany do Umowy. (PDF, 191.9 KiB)
 • Wykaz osób. (PDF, 345.5 KiB)
 • Wykaz osób - wersja edytowalna. (DOC, 212.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 287.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. (PDF, 115.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 81.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (2). (PDF, 528.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcie ofert. (PDF, 804 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 234.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 136.1 KiB)
20 2017-02-24 2017-03-06 10:00:00 „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji samorządowo-gospodarczej do Hanoweru w Niemczech”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 503.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 751.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 718 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 551 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 864.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 179.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu