ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Kontakt - Departamenty i Biura

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
centrala tel. 68 45 65 200
fax 68 45 65 296
godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
 
Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak
sekretariat, I p., nr 110
tel. 68 45 65 274
      68 45 65 264
fax 68 45 65 386


Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Stanisław Tomczyszyn
sekretariat, I p., nr 103
tel. 68 45 65 580
      68 325 53 50
fax 68 45 65 571

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Łukasz Porycki
sekretariat, I p., nr 103
tel. 68 45 65 210
      68 45 65 508
fax 68 325 50 62


Członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Marcin Jabłoński
sekretariat, I p., nr 102
tel. 68 45 65 282
      68 45 65 378
fax 68 45 65 281


Członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Tadeusz Jędrzejczak
sekretariat, I p., nr 102
tel. 68 45 65 279
      68 45 65 280
fax 68 45 65 281


Skarbnik Województwa Lubuskiego - Józefa Chalecka
sekretariat, II p., nr 220
tel. 68 45 65 385
      68 325 58 77
fax 68 45 65 509
 
Sekretarz Województwa Lubuskiego - Patrycja Górniak
sekretariat, parter, nr 17
tel. 68 45 65 500
      68 45 65 271
fax 68 325 36 12
 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Sekretarz Województwa Lubuskiego - Patrycja Górniak
Zastępca Dyrektora Departamentu - Katarzyna Halasz
Zastępca Dyrektora Departamentu - Małgorzata Łukiewska
sekretariat, parter, nr 17
tel. 68 45 65 500
      68 45 65 271
fax 68 325 36 12
 
BIURO ZAMIEJSCOWE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.
Dyrektor Biura - Izabela Piotrowicz
Zastępca Dyrektora Biura - Maciej Buszkiewicz
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
 
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Dyrektor Departamentu - Katarzyna Turczyniak
Zastępca Dyrektora Departamentu - Irena Skiba
sekretariat, parter, nr 22
tel. 68 45 65 551
      68 45 65 377
fax 68 45 65 230

 
GABINET ZARZĄDU
Dyrektor Gabinetu Zarządu - Paulina Sieniawska-Bogiel
sekretariat, I p., nr 145
tel. 68 45 65 388
 
Zastępca Dyrektora Gabinetu Zarządu - Iwona Kusiak
p.o. Zastępcy Dyrektora Gabinetu Zarządu - Agnieszka Stawiarska
parter, nr 54
tel. 68 45 65 493

p.o. Kierownika Biura Prasowego - Marzena Toczek
parter, nr 53
tel. 68 45 65 567
tel. kom. 501 945 727
 
Rzecznik Prasowy Zarządu - Michał Iwanowski
parter, nr 51
tel. 68 45 65 595
tel. kom. 693 400 177
 
Biuro Prasowe
parter, nr 53
tel. 68 45 65 567
 
DEPARTAMENT FINANSÓW
Skarbnik Województwa Lubuskiego - Józefa Chalecka
Zastępca Dyrektora Departamentu - Alicja Woźniak
sekretariat, II p., nr 220
tel. 68 45 65 385
      68 325 58 77
fax 68 45 65 509
 

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
Dyrektor Departamentu - Sylwia Pędzińska
Zastępca Dyrektora Departamentu - Monika Zielińska
Zastępca Dyrektora Departamentu - Agnieszka Zatorska
Zastępca Dyrektora Departamentu Małgorzata Mizera-Wołowicz
sekretariat, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr B.5
tel. 68 45 65 171
      68 45 65 172
fax 68 45 65 278
 
DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Dyrektor Departamentu - Marek Kamiński
Zastępca Dyrektora Departamentu - Rajmund Binek
Zastępca Dyrektora Departamentu - Daniel Roguski
Zastępca Dyrektora Departamentu - Agata Wdowiak
sekretariat, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr 33
tel. 68 45 65 100
      68 45 65 106
fax 68 45 65 101


DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Dyrektor Departamentu - Joanna Ejsmont
Zastępca Dyrektora Departamentu - Małgorzata Jażdżewska
Zastępca Dyrektora Departamentu - Andrzej Wojnakowski
Zastępca Dyrektora Departamentu - Adam Misiaszek
sekretariat, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, I p., nr 1.25
tel. 68 45 65 314
      68 45 65 326
fax 68 45 65 350
   
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO
Dyrektor Departamentu - Maciej Nowicki
Zastępca Dyrektora Departamentu - Magdalena Balak-Hryńkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu - Rzecznik Funduszy Europejskich - Radosław Wróblewski
sekretariat, parter, nr 30
tel. 68 45 65 289
      68 45 65 393
fax 68 327 14 29
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr 0.3
tel. 68 45 65 454
      68 45 65 535
      68 45 65 488
      68 45 65 499
      68 45 65 480
      68 45 65 227
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp., I p., nr 115
tel. 95 73 90 377
      95 73 90 386
      95 73 90 378
      95 73 90 380
 
DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STRATEGII MARKI
Dyrektor Departamentu - Joanna Malon
Zastępca Dyrektora Departamentu - Norbert Urbański
sekretariat, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, I p., nr C.1.7
tel. 68 45 65 186
      68 45 65 198
fax 68 45 65 181
 
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI
Dyrektor Departamentu - Sławomir Kotylak
Zastępca Dyrektora Departamentu - Jarosław Flakowski
Zastępca Dyrektora Departamentu - Piotr Tykwiński 
sekretariat, III p., nr 349
tel. 68 45 65 524
      68 45 65 594
fax 68 325 50 38
 

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Dyrektor Departamentu - Mirosław Glaz
Zastępca Dyrektora Departamentu - Tatiana Janiak
sekretariat, budynek Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5
III p., nr 328b
tel. 68 45 65 510
      68 45 65 562
fax 68 325 50 69
 
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA
Dyrektor Departamentu - Tomasz Wróblewski
Zastępca Dyrektora Departamentu - Mirosława Dulat
sekretariat, III p., nr 323
tel. 68 45 65 503
      68 45 65 534
fax 68 45 65 518

DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI
Dyrektor Departamentu - Wojciech Kozieja
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu - Stanisław Domasz-Domaszewicz
sekretariat, II p., nr 227
tel. 68 45 65 448
      68 326 35 00
fax. 68 45 65 414
 
 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
Dyrektor Departamentu - Artur Malec
Zastępca Dyrektora Departamentu - Jerzy Raczyński
sekretariat, III p., nr 302
tel. 68 45 65 530
      68 45 65 451
fax. 68 45 65 414
 
 
DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Dyrektor Departamentu - Arkadiusz Dąbrowski
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu - Andrzej Gembara
sekretariat, Al. Zjednoczenia 104 a, parter, nr 4
tel. 68 45 65 225
      68 45 65 382
fax 68 45 65 229

DEPARTAMENT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Dyrektor Departamentu - Geodeta Województwa - Roman Bąk
Zastępca Dyrektora Departamentu - Cezary Wysocki
sekretariat, III p., nr 346
tel. 68 45 65 323
      68 325 55 49
 
Wydział Planowania Przestrzennego
I p., nr 106
tel. 68 45 65 490

BIURO SEJMIKU
Dyrektor Biura - Teresa Sekuła
sekretariat, I p., nr 139
tel. 68 45 65 481
fax 68 45 65 461
 
 
BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Dyrektor Biura - Radosław Brodzik
Zastępca Dyrektora Biura - Adriana Sarnecka
sekretariat, parter, nr 34
tel. 68 45 65 389
      68 45 65 394
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
3 Avenue Palmerston
B-1000 Bruksela
Belgia
tel.+32 22 34 68 56
fax +32 22 34 68 59
 
BIURO AUDYTU, KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Dyrektor Biura - Audytor Wewnętrzny - Wojciech Filipczak
Zastępca Dyrektora Biura - Maciej Trojan
I p., nr 136
tel./fax 68 45 65 399
tel. 68 45 65 446
 
BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Dyrektor Biura - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Grzegorz Kurowski
Zastępca Dyrektora Biura - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Bogdan Nowak
II p., nr 237
tel. 68 45 65 585
tel./fax 68 45 65 329
 
 
BIURO PROJEKTÓW WŁASNYCH i SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
p.o. Dyrektora Biura - Wojciech Olszewski
Zastępca Dyrektora Biura - Grzegorz Grzywacz
sekretariat, III p., nr 312
tel. 68 45 65 590
      68 45 65 591
fax 68 45 65 468

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Prządka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Prządka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-07 18:51:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-07 18:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grażyna Prządka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-25 10:20:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
560026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »