ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestry, ewidencje i archiwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-07 17:21:45 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zgodnie z § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu prowadzone są centralne rejestry kancelaryjne, które znajdują się w poszczególnych departamentach, stosownie do podziału zadań.
 
W Departamencie Organizacyjno-Prawnym prowadzone są:
 • rejestr skarg i wniosków, załatwianych w trybie kpa,
 • rejestr petycji,
 • rejestr uchwał organów samorządu województwa - rejestr uchwał Zarządu,
 • rejestr aktów wewnętrznych - zarządzeń Marszałka,
 • rejestr upoważnień udzielonych przez Zarząd,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Marszałka,
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • rejestr postępowań prowadzonych przed sądami administracyjnymi,
 • rejestr postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi,
 • rejestr pełnomocnictw procesowych.
 
W Departamencie Administracyjno-Gospodarczym prowadzone są:
 • rejestr zamówień publicznych i rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • rejestr zamówień i umów na zakup dostaw, usług i robót budowlanych zawartych bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • rejestr umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi.
 
W Biurze Sejmiku prowadzone są:
 • rejestr uchwał organów samorządu województwa - rejestr uchwał Sejmiku,
 • rejestr interpelacji i zapytań radnych.
 
Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze prowadzone jest przez Departament Organizacyjno-Prawny i znajduje się przy ul. Zyty 28 w Zielonej Górze.
« powrót do poprzedniej strony