ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt uchwały sejmiku województwa lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczeniu obwodu łowieckiego do kategorii

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  LUBUSKIEGO
           z dnia 17 kwietnia 2019 roku
 
Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)
 informuję
 
o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
   zawiadamiam
 
 o wyłożeniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
W/w. projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgóra 7, 65-057 Zielona Góra w pokoju nr 238 w godz.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30, oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego   – www.bip.lubuskie.pl , menu przedmiotowe  „Urząd Marszałkowski”, pozycja „Obwieszczenia” oraz na stronie internetowej w gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem wójtów, burmistrzów Brzeźnicy, Małomic, Szprotawy, Żagania.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Departamentu lub postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. dnia 15 maja 2019 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jej umieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Lubuskiego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Jaszczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Jaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-24 08:11:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-24 08:21:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24 06:31:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej w miejscowości Swarzynice gmina Trzebiechów

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Zielona Góra, dnia 26 czerwca 2018 r.
DŚ.II.7222.1.20.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28 maja 2018 r. przedłożonego przez FARMA s.c. Władysław Piasecki, Maria Borkowska, Swarzynice dz. nr 3/26, 66-130 Bojadła, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 3/28 oraz 3/29 w m. Swarzynice, gm. Trzebiechów.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-27 14:55:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-27 14:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-27 12:57:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Wielobranżowego "Galwanizeria" Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali zlokalizowanej w Żaganiu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 19 marca 2018r.
DŚ.II.7222.28.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 21 lutego 2018r. przedłożony przez Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 (pokój 1) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Wielchorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-19 12:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Stanisław Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-19 12:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Stanisław Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 11:56:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji