ˆ

Majątek (mienie) województwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Majątek Województwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do ustawy o samorządzie województwa mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.
 
Województwo w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nienależącego do innych wojewódzkich osób prawnych. Nabycie mienia województwa następuje na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa lub mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w Ustawie o samorządzie województwa.
 
Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa.
 
Oświadczenia woli w imieniu Województwa Lubuskiego składa Marszałek Województwa Lubuskiego lub dwóch członków Zarządu, stosownie do § 67 ust. 4 Statutu województwa.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Województwa – głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej.

Zarząd województwa może upoważnić pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności województwa.
 
Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mikołaj Radziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mikołaj Radziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-02 08:30:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-02 08:30:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-07 09:32:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »