ˆ

II kadencja RDPPWL

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O GŁOSOWANIU NA KANDYDATÓW DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO II KADENCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu


       Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że wyłonieni zostali kandydaci na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji, zgłoszeni przez organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego.
     Głosowanie na kandydatów na członków Rady w poszczególnych obszarach odbywać się będzie na „Formularzu do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego”, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego (Uchwała nr 203/2444/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.). Zapraszamy do głosowania do 4 listopada 2013 r. i oddania po 1 głosie na kandydata w danym obszarze.
      Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób/osoby należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego”:
  1. bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub w jego Wydziale Zamiejscowym;
  2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
    w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub na adres: Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
    w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-21 11:24:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-21 11:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYCOFANIU DWÓCH KANDYDATÓW DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO II KADENCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem
28 października 2013 r. wpłynęło pismo od Związku Młodzieży Wiejskiej Zarządu Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
o wycofanie dwóch kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego II kadencji:
  1. Pana Michała Belkę (obszar ochrona zdrowia),
  2. Pana Piotra Baradzieja (obszar kultura fizyczna).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-29 13:46:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-29 13:46:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM LICZENIU NADESŁANYCH GŁOSÓW NA KANDYDATÓW DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO II KADENCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego, do uczestnictwa w publicznym liczeniu i weryfikacji nadesłanych głosów na kandydatów do Rady.
        Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, sala 140, w oparciu o uchwałę Nr 203/2444/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r., w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-26 08:38:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-26 08:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO II KADENCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

            W dniu 27 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, sala 140, odbyło się spotkanie, dotyczące publicznego liczenia i weryfikacji formalnej nadesłanych głosów na kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
          Procedura liczenia głosów dokonana została w oparciu o Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, będący załącznikiem do uchwały nr 203/2444/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r., w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
       Wpłynęło 1774 głosów, z tego oddano 1694 głosów ważnych na kandydatów na członków Rady, 80 głosów nie spełniało wymogów formalnych.
          Rada liczyć będzie 21 członków w następującym składzie: przedstawiciel Wojewody, 6 przedstawicieli Marszałka Województwa, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie województwa lubuskiego.
      Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego będzie powołana w drodze Zarządzenia Marszałka Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 a ust. 1 i art. 41 b ust. 1 i 3 ww. ustawy.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-13 14:54:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-13 15:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej informuje, iż na mocy Zarządzenia nr 123/2013 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Kadencja Rady trwać będzie dwa lata. Skład Rady liczy 21 członków, w tym przedstawiciel Wojewody, 6 przedstawicieli Marszałka Województwa, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie województwa lubuskiego.
      Ponadto pierwsze posiedzenie Rady zaplanowane jest w I kwartale 2014 roku.
     Zaangażowanie osób i przedstawicieli sektora pozarządowego w proces powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na kolejną kadencję, świadczy o wzroście świadomości społecznej mieszkańców naszego województwa.
      Dlatego też pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym prospołecznym przedsięwzięciu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-30 10:08:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-30 10:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej informuje, iż na mocy Zarządzenia nr 30/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2015 roku zmieniony został skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Stosownie do zapisu art. 41b ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy marszałek województwa odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, na jego wniosek oraz na wniosek wojewody.
Wniosek o rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego przed upływem kadencji został złożony przez Pana Macieja Szykułę oraz Pana Mirosława Glaza. Jednocześnie Wojewoda Lubuski złożył wniosek o odwołanie Pana Henryka Macieja Woźniaka z funkcji członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego jako przedstawiciela Wojewody Lubuskiego i zaproponował w to miejsce Pana Adama Wiszniewskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-02 15:32:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-02 15:34:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej informuje, iż na mocy Zarządzenia  Nr 40/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. ze składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, powołanej zarządzeniem Nr 123/2013 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 30/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2015 r., zmieniony został skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Stosownie do zapisu art. 41b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) marszałek województwa odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, na jego wniosek.
Pan Robert Paluch, Pani Grażyna Stawowczyk oraz Pani Mirosława Winnicka złożyli w miesiącu marcu 2015 r. stosowne wnioski o rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego przed upływem kadencji.
Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr VI/69/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego wskazał Panią Grażynę Dereń, Panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę oraz Pana Edwarda Fedko jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-21 15:13:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-21 15:18:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Relich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Relich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-21 15:25:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-21 15:27:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »