ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona Danych Osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

25 maja 2018 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
W związku z powyższym realizując postanowienia art. 37 RODO, Marszałek Województwa Lubuskiego wyznaczył na  inspektora ochrony danych Grzegorza Kurowskiego.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się:
listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych
 
poczta elektroniczną:
telefonicznie: 68 45 65 585
telefaksem: 68 45 65 329
 
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej,
  4. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 
        6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
        7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Durajewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Kurowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-08 13:58:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Durajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 13:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Durajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-27 08:18:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »