ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w składzie:
 1. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) – Przewodnicząca
 2. Chinalska Anna (PSL) Wiceprzewodnicząca
 3. Ardelli Tadeusz (PiS) – członek
 4. Jaworska Maria (SLD) – członek
 5. Nawrocki Maciej Grzegorz (Niezrzeszony) – członek
 6. Polak Elżbieta Anna (PO RP) – członek
 7. Synowiec Anna (PO RP) – członek
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, działa w szczególności w zakresie:
 • podejmowania inicjatyw w celu realizacji przez Województwo polityki prorodzinnej,
 • pomocy społecznej,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kształtowania zasad polityki realizacji zadań obronnych przez samorządy regionu,
 • wypracowania aktywnych form wspierania działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa publicznego,
 • współpracy z właściwymi wojewódzkimi jednostkami administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony praw konsumenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:42:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:46:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:45:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turysty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki w składzie:
 
       1.    Jaworska Maria (SLD) – Przewodnicząca
       2.    Nawrocki Maciej Grzegorz (Niezrzeszony) – Wiceprzewodniczący
       3.    Chinalska Anna (PSL) – członek
       4.    Dereń Grażyna (PSL) – członek
       5.    Fiedorowicz Czesław (PSL) – członek
       6.   Kościk Zbigniew (PiS) – członek
       7.   Pająk Tadeusz (PO RP) – członek
       8.   Tomczyszyn Stanisław (PSL) – członek
 
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, działa w szczególności w zakresie:
 • ustalania zasad wspierania rozwoju kultury przez wojewódzkie jednostki kultury,
 • określania kierunków współdziałania w zakresie ochrony regionalnych dóbr kultury,
 • racjonalnego wykorzystania bazy placówek kultury i dziedzictwa kulturowego,,
 • określania polityki edukacyjnej,
 • wypracowania zasad polityki rozwoju i wspierania szkolnictwa wyższego i nauki,
 • koordynacji działań w zakresie promowania regionalnych osiągnięć naukowych,
 • określania kierunków rozwoju turystyki,
 • promocji walorów krajoznawczo-turystycznych Województwa,
 • udzielania pomocy w rozwiązywaniu spraw młodego pokolenia,
 • stwarzania warunków do rozwoju sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 15:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:46:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:45:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
 1. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) – Przewodniczący
 2. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – Wiceprzewodniczący
 3. Dereń Grażyna (PSL) – członek
 4. Grabarek Grzegorz (PiS) – członek
 5. Kucharska Barbara (PSL) – członek
 6. Maciuszonek Wacław Jan (PO RP) - członek
 7. Możejko Tomasz (Niezrzeszony) - członek
 8. Wołowicz Franciszek (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, działa w szczególności w zakresie:
 • rozwoju rolnictwa,
 • modernizacji terenów wiejskich, poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej,
 • tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich poza rolnictwem, ochrony środowiska,
 • gospodarki żywnościowej,
 • aktywizacji społeczeństwa regionu w celu ochrony zasobów przyrody, w tym organizowanie  konkursów, akcji, szkoleń i imprez,
 • promowania działań zmierzających do ochrony środowiska w regionie,
 • wypracowania zasad współpracy i współdziałania w zakresie ochrony gospodarki wodnej w Województwie,
 • współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:37:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:44:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa w składzie:
 1. Dereń Grażyna (PSL) – Przewodnicząca
 2. Fedko Edward Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – Wiceprzewodniczący
 3. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – członek
 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (PO RP) - członek
 5. Grabarek Grzegorz (PiS) – członek
 6. Jędrzejczak Tadeusz (SLD) – członek
 7. Kruczkowski Józef (PiS) – członek
 
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa, działa w szczególności w zakresie:
 • promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa,
 • współpracy zagranicznej Województwa,
 • uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 • krajowej współpracy regionalnej,
 • koordynacji współpracy w Województwie na poziomie powiatów i gmin,
 • działań na rzecz integracji europejskiej,
 • opiniowania umów o współpracy międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:30:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:43:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:44:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Budżetu i Finansów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
 1. Pająk Tadeusz (PO RP) – Przewodniczący
 2. Możejko Tomasz (Niezrzeszony) – Wiceprzewodniczący
 3. Gośniowska – Kola Małgorzata Barbara (PiS) – członek
 4. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) – członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 6. Kruczkowski Józef (PiS)  – członek
 7. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) – członek
 8. Pawlak Natalia (PSL) – członek
 9. Polak Elżbieta Anna (PO RP) – członek
 10. Wontor Tomasz Paweł (SLD) – członek
 
Komisja Budżetu i Finansów działa w szczególności w zakresie:
 •     opiniowania projektu budżetu Województwa opracowanego przez Zarząd,
 •     wypracowania zasad polityki finansowej Województwa,
 •     współdziałania z Zarządem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów budżetowych,
 •     wnioskowania zmian w budżecie Województwa w odniesieniu do istotnych dla regionu,
 •     inwestycji oraz wydatków budżetowych,
 •     opiniowania spraw dotyczących udzielania dotacji przedmiotowych oraz podmiotowych z budżetu Województwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:27:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:42:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:43:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa

Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa

V kadencja (2014-2018)
Na podstawie § 48 ust. 1 i 4 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Gospodarki i Rozwoju Województwa w składzie:
 1. Maciuszonek Wacław Jan (PO RP) – Przewodniczący
 2. Gośniowska – Kola Małgorzata Barbara (PiS) – Wiceprzewodnicząca
 3. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – członek
 4. Fedko Edward Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 6. Kucharska Barbara (PSL) – członek
 7. Mejza Łukasz (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 8. Tomczyszyn Stanisław (PSL) – członek
 9. Wołowicz Franciszek (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa, działa w szczególności w zakresie:
 • wypracowania zasad równoważonego rozwoju gospodarki regionu,
 • prowadzenia polityki zmierzającej do racjonalnego korzystania z regionalnych zasobów,
 • przeciwdziałania bezrobociu i w aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • strategii rozwoju Województwa, programów wojewódzkich oraz wieloletnich programów i prognoz rozwoju Województwa,
 • planu zagospodarowania przestrzennego Województwa oraz gospodarki przestrzennej
  w regionie,
 • opiniowania inwestycji o znaczeniu wojewódzkim, w tym infrastruktury technicznej, drogownictwa, transportu, komunikacji, energetyki, gazownictwa,
 • gospodarowania wojewódzkim zasobem gruntów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 13:25:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:41:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:42:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rewizyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 58 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego w celu kontrolowania działalności Zarządu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Sejmik powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 7 osób. Komisja Rewizyjna wykonuje swe czynności na posiedzeniach oraz poprzez działanie zespołów kontrolnych. Zespół kontrolny, w składzie co najmniej trzech członków, wyznacza przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wskazując jednocześnie przewodniczącego zespołu.
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Kościk Zbigniew (PiS) - Przewodniczący
 2. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (PO RP) – Wiceprzewodniczący
 3. Jaworska Maria (SLD) – członek
 4. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) – członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 6. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) – członek
 7. Pawlak Natalia (PSL) – członek
 
Komisja Rewizyjna dokonuje:
 • kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w szczególności w zakresie:
  - wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
  - wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
  - działalności finansowej i gospodarczej,
  - dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;
 • opiniowania wykonania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium,
 • opiniowania wniosku o odwołanie Zarządu,
 • przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg na działalność Zarządu i Marszałka wnoszonych i rozpatrywanych w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-21 14:48:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 08:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:45:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja doraźna do spraw młodzieży i spraw obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję doraźną do spraw młodzieży i spraw obywatelskich w składzie:
 1. Synowiec Anna  (PO RP) - Przewodnicząca
 2. Kucharska Barbara  (PSL) - Wiceprzewodnicząca
 3. Chinalska Anna (PSL) - członek
 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (PO) - członek
 5. Gośniowska - Kola Małgorzata Barbara (PiS) – członek
 6. Marcinkiewicz Mirosław (PO RP) - członek
 7. Wontor Tomasz (SLD) - członek
 
Przedmiotem działania Komisji jest inicjowanie działań na rzecz młodego pokolenia i wdrażanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Zadaniem Komisji jest:
 • diagnozowanie potrzeb młodzieży w województwie lubuskim,
 • wypracowanie polityki samorządu województwa lubuskiego w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz form i priorytetów współpracy ze środowiskami młodzieżowymi oraz monitorowanie jej realizacji,
 • zainicjowanie zinstrumentalizowanych form współpracy,
 • kreowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, w szczególności poprzez organizację Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego i Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego,
 • wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie projektów uchwał Sejmiku dotyczących przedmiotowego zakresu działania Komisji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym podmiotów nie podlegających nadzorowi Zarządu,
 • współpraca za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku z innymi komisjami, Marszałkiem i Zarządem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-07 15:22:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-08 09:17:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:46:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Statutowa doraźna komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 48 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego Sejmik powołał Komisję Statutową jako doraźną komisję Sejmiku Województwa Lubuskiego w składzie:
 1. Synowiec Anna  (PO RP) - Przewodnicząca
 2. Ardelli Tadeusz  (PiS) - Wiceprzewodniczący
 3. Chinalska Anna (PSL) - członek
 4. Jędrzejczak Tadeusz (SLD) - członek
 5. Mejza Łukasz (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 
Zadaniem Komisji Statutowej jest opracowanie projektu zmian Statutu Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Stefan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Stefan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-04 11:33:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-04 11:42:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28 13:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »