ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja Budżetu i Finansów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Budżetu i Finansów:
 1. Cieślak Marek – Przewodniczący,                 
 2.  Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – Wiceprzewodnicząca,          
 3. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,        
 4. Łatwiński Kazimierz – członek,    
 5. Marcinkiewicz Mirosław – członek,      
 6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,        
 7. Wierchowicz Jerzy – członek.       

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Budżetu i Finansów, działa w szczególności w zakresie:
 • opiniowania projektu budżetu Województwa opracowanego przez Zarząd,
 • wypracowania zasad polityki finansowej Województwa,
 • współdziałania z Zarządem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów budżetowych,
 • wnioskowania zmian w budżecie Województwa w odniesieniu do istotnych dla regionu inwestycji oraz    wydatków budżetowych,
 • opiniowania spraw dotyczących udzielania dotacji przedmiotowych oraz podmiotowych z budżetu Województwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:01:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:01:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28 15:11:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa:
 1. Makarska Alicja – Przewodnicząca,      
 2. Łatwiński Kazimierz – Wiceprzewodniczący,           
 3. Fedko Edward Jan – członek,
 4. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – członek, 
 5. Jabłoński Marcin Artur – członek,
 6. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,
 7. Marcinkiewicz Mirosław – członek,
 8. Motowidełko Bogusław – członek,
 9. Muzyka Sławomir – członek,
 10. Wierchowicz Jerzy – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa, działa w szczególności w zakresie:
 • wypracowania zasad równoważonego rozwoju gospodarki regionu,
 • prowadzenia polityki zmierzającej do racjonalnego korzystania z regionalnych zasobów,
 • przeciwdziałania bezrobociu i w aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • strategii rozwoju Województwa, programów wojewódzkich oraz wieloletnich programów i prognoz rozwoju Województwa,
 • planu  zagospodarowania  przestrzennego Województwa  oraz gospodarki przestrzennej w regionie,
 • opiniowania   inwestycji  o  znaczeniu  wojewódzkim,  w tym   infrastruktury technicznej, drogownictwa, transportu, komunikacji, energetyki, gazownictwa,
 • gospodarowania wojewódzkim zasobem gruntów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:05:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 11:34:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki:
 1. Jaworska Maria – Przewodnicząca,                  
 2. Haręźlak Wioleta – Wiceprzewodnicząca,                       
 3. Chinalska Anna – członek,
 4. Cieślak Marek – członek,
 5. Kościk Zbigniew – członek,
 6. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,
 7. Mrozek Aleksandra – członek,
 8. Muzyka Sławomir – członek,
 9. Potęga Grzegorz Michał – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, działa w szczególności w zakresie:
 • ustalania zasad wspierania rozwoju kultury przez wojewódzkie jednostki kultury,
 • określania kierunków współdziałania w zakresie ochrony regionalnych dóbr kultury,
 • racjonalnego wykorzystania bazy placówek kultury i dziedzictwa kulturowego,
 • określania polityki edukacyjnej,
 • wypracowania zasad polityki rozwoju i wspierania szkolnictwa wyższego i nauki,
 • koordynacji działań w zakresie promowania regionalnych osiągnięć naukowych,
 • określania kierunków rozwoju turystyki,
 • promocji walorów krajoznawczo-turystycznych Województwa,
 • udzielania pomocy w rozwiązywaniu spraw młodego pokolenia,
 • stwarzania warunków do rozwoju sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08 11:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Polak Elżbieta Olga – Przewodnicząca,
 2. Fedko Edward Jan – Wiceprzewodniczący,
 3. Ardelli Tadeusz – członek,
 4. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – członek,
 5. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,
 6. Maciuszonek Wacław Jan – członek,
 7. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, działa w szczególności w zakresie:
 • rozwoju rolnictwa,
 • modernizacji terenów wiejskich, poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej,
 • tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich poza rolnictwem, ochrony środowiska,
 • gospodarki żywnościowej,
 • aktywizacji społeczeństwa regionu w celu ochrony zasobów przyrody, w tym organizowanie konkursów, akcji, szkoleń i imprez,
 • promowania działań zmierzających do ochrony środowiska w regionie,
 • wypracowania zasad współpracy i współdziałania w zakresie ochrony gospodarki wodnej w Województwie,
 • współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28 15:15:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych:
 1. Chinalska Anna – Przewodnicząca,
 2. Dajczak Zofia Alicja – Wiceprzewodnicząca,
 3. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,
 4. Marcinkiewicz Mirosław – członek,
 5. Potęga Grzegorz Michał – członek,
 6. Synowiec Anna – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, działa w szczególności w zakresie:
 • podejmowania inicjatyw w celu realizacji przez Województwo polityki prorodzinnej,
 • pomocy społecznej,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kształtowania zasad polityki realizacji zadań obronnych przez samorządy regionu,
 • wypracowania   aktywnych   form   wspierania   działań   zmierzających   do podniesienia bezpieczeństwa publicznego,
 • współpracy z właściwymi wojewódzkimi jednostkami administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony praw konsumenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:14:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28 15:16:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa:
 1. Muzyka Sławomir – Przewodniczący,
 2. Kościk Zbigniew – Wiceprzewodniczący,
 3. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,
 4. Fedko Edward Jan – członek,
 5. Hatka Helena – członek,
 6. Jabłoński Marcin Artur – członek,
 7. Jędrzejczak Tadeusz – członek,
 8. Makarska Alicja – członek,
 9. Mrozek Aleksandra – członek,
 10. Świrepo Jan – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa, działa w szczególności w zakresie:
 • promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa,
 • współpracy zagranicznej Województwa,
 • uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 • krajowej współpracy regionalnej,
 • koordynacji współpracy w Województwie na poziomie powiatów i gmin,
 • działań na rzecz integracji europejskiej,
 • opiniowania umów o współpracy międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:16:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08 11:47:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rewizyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rewizyjna:
 1. Hatka Helena – Przewodnicząca,
 2. Świrepo Jan – Wiceprzewodniczący,
 3. Cieślak Marek – członek,
 4. Dajczak Zofia Alicja – członek,
 5. Haręźlak Wioleta – członek,
 6. Jaworska Maria – członek,
 7. Kowal Sławomir Jan – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Komisja Rewizyjna dokonuje:
 1. kontroli  legalności,  rzetelności  i gospodarności działalności  Zarządu  i podporządkowanych mu jednostek,
  w szczególności w zakresie:
      a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
      b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
      c) działalności finansowej i gospodarczej,
      d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;
 
      2) opiniowania wykonania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;
 
      3) opiniowania wniosku o odwołanie Zarządu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:22:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 11:38:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Synowiec Anna – Przewodnicząca,
 2. Kulczycka Beata Katarzyna – Wiceprzewodnicząca,
 3. Jaworska Maria – członek,
 4. Kowal Sławomir Jan – członek,
 5. Mrozek Aleksandra – członek,
 6. Polak Elżbieta Olga – członek,
 7. Surmacz Marek Tomasz – członek.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Sejmik powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która prowadzi postępowanie w sprawie skarg na działania Zarządu Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-28 14:29:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-28 14:31:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 11:41:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Klimatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Klimatu:
      1. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata - Przewodnicząca Komisji,
      2. Motowidełko Bogusław - Wiceprzewodniczący Komisji,
      3. Haręźlak Wioleta - członek,
      4. Jabłoński Marcin Artur - członek,
      5. Maciuszonek Wacław Jan - członek,
      6. Makarska Alicja - członek.
       
Komisja Klimatu, działa w szczególnosci w zakresie:
 • formułowania i inicjowania propozycji zmian i rozwiązań w zakresie klimatu w dokumentach strategicznych   i programowych Województwa,
 • inicjowania działań promujących efektywne wykorzystanie energii,
 • promocji edukacji ekologicznej społeczeństwa regionu i dbałości o nią,
 • propagowania rozwiązań kompleksowych, racjonalizujących wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ochrony krajobrazu,
 • promowania wykorzystania rozproszonych, w tym odnawialnych, źródeł energii,
 • promowania technologii, ekologicznych innowacji, z uwzględnieniem celów transformacji energetycznej, klimatycznej, społecznej i działań w tym zakresie,
 • promowania ekologicznych form transportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 10:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 10:21:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-21 11:28:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

doraźna Komisja Statutowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

doraźna Komisja Statutowa:
 1. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – Przewodniczący,
 2. Kowal Sławomir Jan – Wiceprzewodniczący,
 3. Ardeli Tadeusz – członek,
 4. Chinalska Anna – członek,
 5. Jędrzejczak Tadeusz – członek,
 6. Synowiec Anna – członek.
 
Zadaniem Komisji Statutowej jest opracowanie projektu zmian Statutu Województwa Lubuskiego oraz tekstu jednolitego Statutu Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sejmik Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 12:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Stefan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 12:47:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Stefan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-28 11:44:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »