ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-10 13:40:23 przez Aleksandra Rosik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs w obszarze turystyki regionalnej  rozstrzygnięty
 
            W dniu 10 kwietnia 2019 r rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.
 
Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” oraz wpisujących się w założenia Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:
 • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
 • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.
            W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 stycznia 2019 r.  organizacje pozarządowe złożyły 14 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 13 zadań.
 
Organizacje, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):
 
 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
 • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania.
 
            Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.
            Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.
 
Uzupełnienie  dokumentacji - zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej
 
W momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć:
 1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
 2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
 3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
 4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 13:38:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 13:40:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10 13:40:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony