ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-07 15:01:40 przez Monika Sobiech

Akapit nr - brak tytułu

     W dniu 7 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”
     Zgodnie z ogłoszeniem, celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące akweny wodne wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami.
Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, w zakresie upowszechniania postaw sportowych, społecznych  i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
     W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 6 zadań.
     Organizacje, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):
  • zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
  • zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
  • zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania,
  • zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania.
     Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.
     Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony