ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-07 15:05:14 przez Monika Sobiech

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 7 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej. 
     Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” oraz wpisujących się w założenia Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:
 • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
 • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.
     W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. organizacje pozarządowe złożyły 18 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 14 zadań.
     Organizacje, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):
 • zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
 • zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
 • zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania,
 • zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania.
     Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.
     Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony